Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Ảnh học sinh

Ảnh học sinh

  • Đ/c Phan Văn Quang - UVTV tỉnh ủy - Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng năm học mới 2018-2019

  • Tập thể Hội đồng sư phạm năm học 2018-2019

  • vn_kg_mua

  • doan_chu_tich

  • Thầy giáo Hoàng Minh - Hiệu trưởng đánh trống khai trường năm học 2018-2019

  • Đ/c Phan Anh Thư - UVTV thị ủy - Trưởng ban tuyên giáo tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp năm họ

  • hdong_pgdoc

  • tinh_trao_co1

  • hong_ky

  • ht_tang_giay_khen