Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Kỷ niệm 25 năm thành lập trường

Kỷ niệm 25 năm thành lập trường

 • hoa

 • cuu hs3

 • cuu hs1

 • 25_nam_ngay_tro_ve2

 • cuu hs_1

 • cuu_hs

 • tang_hoa_chuc_chung_bgh

 • dai_bieu_du1

 • hm_du_le

 • bt_tang_hoa.png

 • thay_hung

 • dai_bieu_du

 • ht_phat_bieu2

 • lop_hoanh