Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác đảng năm 2019

Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác đảng năm 2019

 • Ban thường vụ

 • Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

 • Các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

 • 55600667_259163328324686_1868379574841114624_n

 • da_bong

 • vn_bac

 • 55752485_419569825256168_9005780025747701760_n

 • 12b4

 • sao

 • 54434515_2874342042590884_4928346836105691136_n

 • hs_dan

 • b12

 • HT_trao_cup_vo_dich

 • 54727518_433958040743505_7731481787578187776_n

 • 55611004_813842302301844_4757388441732251648_o

 • 53918259_431427134269114_8390021843104301056_n

 • 55462359_570801130101767_4331084754028855296_n

 • 56191420_1618199504977494_3012306881059225600_n_1

 • 3_giay lam tu ba mia 3 15514302008241115626953

 • dai_bieu_du

 • 54729673_389071918553483_6491032006279823360_n

 • ht_cam_duoc

 • 10b5

 • cham_cong