Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

Họ và tên: HOÀNG MINH
Ngày sinh 04/8/1978
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ CM
Thạc sỹ Công nghệ thông tin
Trình độ quản lí Quản lý trường Trung học Phổ thông
Trình độ chinh trị Trung cấp
Email:  hoangminh.thptpb@gmail.com
Điện thoại: 02343863131
Địa chỉ: Phường Thủy Lương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung
- Công tác tổ chức và cán bộ
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 11771