Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:39 27/01/2019  

Tổ Công nghệ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Chức vụ Địa chỉ Email
1  Nguyễn Lam  TTCM  Phú Bài, Hương Thủy  
2  Lê Phú Xiêm  TPCM  Phú Bài, Hương Thủy  
3 Phan Châu Bình   GV  TP Huế  

Số lượt xem : 6611