Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:39 27/01/2019  

Tổ Công nghệ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Chức vụ Địa chỉ Email
1  Nguyễn Lam  TTCM  Phú Bài, Hương Thủy  
2  Lê Phú Xiêm  TPCM  Phú Bài, Hương Thủy  
3 Phan Châu Bình   GV  TP Huế  

Số lượt xem : 5952