Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:39 27/01/2019  

Tổ Công nghệ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Chức vụ Địa chỉ Email
1  Nguyễn Lam  TTCM  Phú Bài, Hương Thủy  
2  Lê Phú Xiêm  TPCM  Phú Bài, Hương Thủy  
3 Phan Châu Bình   GV  TP Huế  

Số lượt xem : 6610