Thứ Hai, 26/06/2017

Buổi sáng

-8h00: Tham quan học tập tại Tp Hội An (Đoàn TN, GM)

Thứ Ba, 27/06/2017

Buổi sáng

-7h30: Họp lãnh đạo, thư ký chấm thi THPT quốc gia 2017 tại Quốc học (HT)

-7h30: Họp Hội đồng chấm thi phúc khảo tuyển sinh 10 tại Sở GD&ĐT (QĐ)

Buổi chiều

-14h00: Họp Ban chấm thi THPT quốc gia 2017 tại Quốc học (QĐ)

-17h00: Họp đảng ủy

Thứ Tư, 28/06/2017

Buổi sáng

-7h00: Chấm thi THPT quốc gia 2017 (QĐ)

-15h00: Sinh hoạt chi bộ