Thứ Hai, 18/05/2015

Buổi sáng

- 7h00: Họp GVCN 12

- 7h15: sinh hoạt lớp 12

- 8h00: Dạy học ôn tập thi TN theo TKB

- GV bộ môn hoàn thành đánh giá HS trong cổng, sổ

Thứ Ba, 19/05/2015

Buổi sáng

- 7h15: Dạy học ôn tập thi TN theo TKB

- Các tổ chuyên môn nộp báo cáo chuẩn nghề nghiệp cho VP (cô Trang), nộp đánh giá chuẩn HT, PHT (Thầy Hoàng Minh - PHT)

Buổi chiều

- 13h30: GVBM hoàn thành học bạ. GVCN duyệt hanh kiểm, hoàn thành xếp loại ở cổng,  sổ,

- 14h00: Dự lể tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi cấp Quốc gia và cấp Tỉnh năm học 2014-2015 tại trường Nguyễn Tri Phương ( Thầy H Minh-PHT, Thầy K Dũng và HS – giấy mời)

Thứ Tư, 20/05/2015

Buổi sáng

- 8h00: Trực báo

Buổi chiều

- GVCN báo cáo danh sách học sinh thi lại và hoàn thành học bạ (Thầy Tương)

Thứ Năm, 21/05/2015

Buổi sáng

- 7h15: Dạy học ôn tập thi TN theo TKB

- Tổng kết lớp theo ca học

Thứ Sáu, 22/05/2015

Buổi sáng

- 7h15: Dạy học ôn tập thi TN theo TKB

Buổi chiều

- 14h00: Tổng kết tổ chuyên môn, xét thi đua , xếp loại viên chức

Thứ Bảy, 23/05/2015

Buổi sáng

- 7h30: Họp hội đồng thi đua

Buổi chiều

- 14h30: Lễ tri ân trưởng thành khối 12