Thứ Hai, 14/04/2014

Buổi sáng

- 7h00: Chào cờ: BGH + GVCN + HS khối sáng.

- 8h00: GVCN khối 12 thông báo cụ thể TKB, DS lớp học ôn 2 môn tự chọn

Buổi chiều

- 13h45: Bắt đầu học ôn thi TN 2 môn tự chọn( thời khóa biểu + DS lớp)

- 15h45: Chào cờ : BGH + GVCN + HS khối chiều

Thứ Ba, 15/04/2014

Buổi sáng

- Giáo viên CN 12 nộp đơn đăng ký 2 môn  thi tự chọn TN(2bản/HS – nộp Thầy Tương).

- 8h00: GVCN nộp sổ điểm để BGH kiểm tra (nộp Thầy Thân- PHT)

Buổi chiều

- 13h45: Học ôn thi TN 2 môn tự chọn

( thời khóa biểu + DS lớp)

Thứ Tư, 16/04/2014

Buổi sáng

- Các tổ nộp biên bản góp ý quy chế chi tiêu nội bộ(nộp HT).

- 8h00: Dự Hội Nghị thi - tuyên sinh tại Sở ( HT + học vụ- cả ngày)

Buổi chiều

- 14h00: Rà soát công tác chuẩn bị kiểm tra học kỳ II các môn theo đề Sở( Thầy Tương)

Thứ Năm, 17/04/2014

Buổi sáng

- 7h30: Học bồi dưỡng chính trị tại trung tâm BDCT (danh sách lớp 3)

Buổi chiều

- 13h30: Học bồi dưỡng chính trị tại trung tâm BDCT (ds lớp 4)

Thứ Sáu, 18/04/2014

Buổi sáng

- 7h30: Học bồi dưỡng chính trị tại trung tâm BDCT( ds lớp 5)

Buổi chiều

- 13h45: Học ôn thi TN 2 môn tự chọn( thời khóa biểu + DS lớp)

- 14h00: Trực báo

Thứ Bảy, 19/04/2014

Buổi sáng

-8h00 – 11h30:  GVCN báo cáo tình hình chuyên cần, nề nếp lớp trong tuần( B/c HT)

Buổi chiều

- 13h00: Đại hội Hội liên hiệp TNVN( Giấy mời + Đại biểu) – Hội trường