Thứ Hai, 16/10/2017

Buổi sáng

-7h00: Chào cờ

-7h45: Hội ý GVCN 

Buổi chiều

-15h15: Hội ý GVCN

-16h15: Chào cờ

Thứ Ba, 17/10/2017

Buổi sáng

-8h00: Dự HN triển khai chương trình phối hợp thực hiện Hội CTĐ tại sở (C.Lương)

Buổi chiều

-15h00: Nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà xe GV&HS (HT, C.Thương –PHT, T.Lam, C.Nhiêu)

Thứ Tư, 18/10/2017

Buổi sáng

-8h00: Dự HN về công tác TCCB tại Sở (HT)

-8h00: Dự lễ phát động "vì người nghèo” tại UBND Phường Thủy Phù (C.Lý) 

Buổi chiều

-Dạy và học bình thường

Thứ Năm, 19/10/2017

Buổi sáng

-10h00: Hoàn thành việc trang hoàng chuẩn bị lễ kỷ niệm thành lập trường

Buổi chiều

-15h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm (Ban tổ chức, trưởng các tiểu ban) 

Thứ Sáu, 20/10/2017

Buổi sáng

-7h00 – 17h00: Tổ chức đón tiếp các dại biểu, cựu GV, cựu HS về dự lễ kỷ niệm, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm thành lập trường (KH)

Buổi chiều

-19h00: Chương trình văn nghệ giao lưu giữa các thế hệ nhà giáo và học sinh (Toàn cơ quan, Cựu GV, Cựu HS, khách mời)

Thứ Bảy, 21/10/2017

Buổi sáng

-7h00: Đón tiếp đại biểu về dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường THPT Phú Bài (KH)

-8h00: Chương trình chính thức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường (Toàn cơ quan, khách mời)

Chủ Nhật, 22/10/2017

Buổi sáng

CHUYÊN MÔN

-Các TCM tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập thi THPT quố gia, đăng ký dạy bù kịp tiến độ.

-Triển khai hoạt động dự giwof thao giảng, thanh tra giáo viên theo kế hoạch.

-Nghỉ dạy và học văn hóa 2 ngày 20-21/10/2017

NGOÀI GIỜ, CHỦ NHIỆM:

-Tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường THPT Phú Bài.

-GVCN12 cho học sinh đăng ký các môn thi của bài thi tự chọn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

-GVCN tăng cường quản lý việc thực hiện nề nếp, sinh hoạt, lao động của học sinh tất cả các lớp.

-Các tiểu ban lên kế hoạch phân công cụ thể từng thành viên, từng nội dung công việc, có đánh giá việc thực hiện sau khi hoàn tất.

-Ban lao động chỉ đạo công tác vệ sinh chuẩn bị ngày hội trường 25 năm, hoàn tất trước ngày 18/10/2017