Thứ Hai, 15/12/2014

Buổi sáng

- 7h00: Chào cờ

- 7h45: Trực báo GVCN (HT)

Buổi chiều

- 13h00: Tham gia Đoàn ĐG ngoài của Sở (HT)

- 15h30.Trực báo GVCN (cô Thương –PHT)

- 16h00: Chào cờ

Thứ Ba, 16/12/2014

Buổi sáng

-  7h30: Tập huấn công tác Công đoàn tại trường THPT ALĐ (T. Minh, H Minh, VTương)

 - 7h30: Tập huấn đổi mới KTĐG tại Đăklăc (thầy Xiêm)

Buổi chiều

- 14h00: Làm việc với đoàn kiểm tra của Sở (BGH, VP, thư viện, thiết bị, Đoàn, Công đoàn)

Thứ Tư, 17/12/2014

Buổi sáng

- 7h30: Tập huấn đổi mới KTĐG môn toán tại HT Sở -2 ngày (Thầy Hồng –TT)

Thứ Năm, 18/12/2014

Buổi sáng

- 8h00: Họp Đảng ủy

Thứ Sáu, 19/12/2014

Buổi sáng

- 8h00: Dự tập huấn  chuẩn bị Hội khỏe phù đổng tại TT VTM (cô Ngọc –TT)

Buổi chiều

- 14h00: Tổ CM, GV, NV nộp hồ sơ để kiểm tra (nộp Thầy Thân –PHT)

 - 15h00: Dự lể kỷ niệm 22/12 tại Thị đội (HT- thầy Tâm TP), tại Kho 890 (cô Thương –PHT)

Thứ Bảy, 20/12/2014

Buổi sáng

- 8h00: Trực báo

Buổi chiều

- 14h00: Kiểm  kê tài sản  năm 2014

- 16h00: gặp mặt truyền thống 22/12 (Đảng ủy, BGH, BCH CĐ, Thường trực Đoàn, cựu quân nhân, BCH QS, giáo viên TDQP)