Thứ Hai, 31/08/2015

Buổi sáng

- 7h00: Trực báo GVCN, chào cờ

- 8h00: Dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN (HT)

Buổi chiều

- 15h40: trực báo GVCN 

Thứ Ba, 01/09/2015

Buổi sáng

- 9h00: Các tổ/bộ môn báo cáo bằng văn bản kế hoạch bồi dưỡng HSG (b/c HT)

Buổi chiều

- 14h00: Họp thông qua đế án tinh giãn biên chế đơn vị (Ban Thường vụ đảng ủy, BGH, CTCĐ, BTĐ, TBTTrND, TKHĐ)

- 18h00: Trực cơ quan  (lịch phân công)

Thứ Tư, 02/09/2015

Buổi sáng

- Nghỉ Lễ quốc khánh 2/9

- Trực cơ quan  (lịch phân công)

Buổi chiều

- Nghỉ Lễ quốc khánh 2/9

- Trực cơ quan  (lịch phân công)

Thứ Năm, 03/09/2015

Buổi sáng

- 9h00: Họp về kế hoạch sử dụng các phòng học bộ môn và thiết bị DH (HT, Thầy Thân –PHT, tổ trưởng Hóa, Sinh, Vật lí, Tiếng Anh, Tin học, và GV phụ trách thiết bị các bộ môn trên) 

Buổi chiều

- Kiểm tra hoạt động dạy học tại các lớp (BGH)

Thứ Sáu, 04/09/2015

Buổi sáng

- Rà soát công tác chuẩn bị Lễ khai giảng (cô Thương –PHT)

Buổi chiều

- Kiểm tra hoạt động dạy học tại các lớp (BGH)

Thứ Bảy, 05/09/2015

Buổi sáng

- 7h00:  Lễ Khai giảng năm học 2015-2016 (Ttoàn thể CB-GV-NV và HS)

Chủ Nhật, 06/09/2015

Buổi sáng

- 7h30: Hội nghị CMHS khối 11 (BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ,  BTV ĐOÀN)