Thứ Hai, 02/03/2015

Buổi sáng

- 7h00: Chào cờ - phát thưởng cuộc thi KHKT, học sinh giỏi

- 8h00: Trực báo GVCN

Buổi chiều

- 15h25: Trực báo GVCN

- 16h10: Chào cờ - phát thưởng cuộc thi KHKT, học sinh giỏi

Thứ Ba, 03/03/2015

Buổi chiều

- 13h30: Tập huấn đăng ký và cập nhật bài dự thi tích hợp liên môn cấp quốc gia tại Trường (Thầy H Minh và 7 thầy cô có bài dự thi cấp quốc gia)

Thứ Tư, 04/03/2015

Buổi sáng

- 8h00: Tổ trưởng CM nộp hồ sơ tổ (nộp Thầy Thân –HT)

- 8h00: Dự lễ tổng kết 5 năm giỏi việc trường đảm việc nhà Ngành tại khách sạn Sông hương (Thầy T Minh, cô Thương, cô Nhật, cô Ngô Hương)

Buổi chiều

- 13h30: Làm việc với đoàn kiểm tra nhiệm vụ GD Tr học của Sở (BGH, các bộ phận thiết bị, thư viện, văn phòng)

Thứ Năm, 05/03/2015

Buổi sáng

- 8h00: Duyệt kế hoạch bồi dưỡng HSG 10,11 (HT duyệt)  

- 8h00: Duyệt chương trình tăng tiết 12 8 môn thi TN)(Thầy Thân – PHT)

Thứ Sáu, 06/03/2015

Buổi sáng

- 8h00: Giáo viên dạy thêm tại trường nộp nội dung và chương trình dạy thêm (nộp cô Thương –PHT)

Buổi chiều

- 14h00: Đoàn cán bộ, GV, HS tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia tại Bắc Ninh (Từ 6/3 đến 12/3/2015) 

Thứ Bảy, 07/03/2015

Buổi sáng

- 8h00: Tham gia Thi IOE cấp tỉnh tại TT tin học Sở (DS học sinh , Cô Nhật)

Buổi chiều

- 12h45:  Kiểm tra chung giữa kỳ(môn toán 11, lý 11)

- 14h30: Hội nghị tổng kết 5 năm giỏi việc trường- đảm việc nhà và tọa đàm ngày QTPN 8/3 – Thành phần: Đảng ủy, BGH, tổ trưởng, phó tổ trưởng, Thường vụ Đoàn trường và toàn thể nữ giáo viên, nhân viên