Thứ Hai, 20/10/2014

Buổi sáng

- 7h00: Chào cờ

- 7h45: Trực báo GVCN

Buổi chiều

- 15h30: Trực báo GVCN

- 16h20: Kiểm tra chung môn vật lý 10

Thứ Ba, 21/10/2014

Buổi sáng

- 8h00: Nộp đề kiểm tra Toán

- 10h45: Gặp mặt đội tuyển dự thi HSG các môn tại Hội trường ( BGH, Đoàn trường, văn phòng)

Buổi chiều

- 14h00: Giáo viên vật lý  nộp bài KT  để nhập điểm.

Thứ Tư, 22/10/2014

Buổi chiều

 16h00: Họp đảng ủy

Thứ Năm, 23/10/2014

Buổi sáng

- 14h00: Họp triển khai công tác kiểm tra nội bộ( BGH, CTCĐ, BTĐT,TB TT Nhân dân, tổ trưởng, Ban kiểm tra nội bộ(QĐ)

Thứ Bảy, 25/10/2014

Buổi sáng

 - 8h00: Trực báo

Buổi chiều

- 13h00: Kiểm tra chung Toán 11

- 13h45: Kiểm tra chung Toán 12

- 14h45: Kiểm tra chung môn toán 10

- 16h00: Các  chi bộ sinh hoạt