Thứ Hai, 23/03/2015

Buổi sáng

Nghỉ dạy và học (nghỉ bù ngày Trại chủ nhật 22/3)

Buổi chiều

Nghỉ dạy và học (nghỉ bù ngày Trại chủ nhật 22/3)

Thứ Ba, 24/03/2015

Buổi sáng

- 6h30: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng quê hương tại sân vận động TX (HT, học sinh khối 10,11 đã được phân công, các thầy cô CN và Đoàn trường)

-7h00: Dạy học bình thường

Buổi chiều

- 14h00: Họp đảng ủy góp ý dự thảo báo cáo Đại hội V.

- 12h45: Dạy học bình thường (giờ mùa hè)

Thứ Tư, 25/03/2015

Buổi sáng

-  8h00: Giáo viên bộ môn rà soát lập kế hoạch phụ đạo để xóa yếu- kém( có phối hợp GVCN –b/c Thầy Thân PHT)

Buổi chiều

- 14h00: công bố kết quả kiểm tra (môn Toán, Lý)

Thứ Năm, 26/03/2015

Buổi sáng

- 9h00: Báo cáo sơ bộ công tác kiểm tra hồ sơ thi TN khối 12 (Thầy Tương)

Thứ Bảy, 28/03/2015

Buổi sáng

- 8h00: Trực báo

Buổi chiều

- 12h45: Kiểm tra chung giữa kỳ Hóa 11, Tiếng Anh 11.

- 15h00: Sinh hoạt tổ chuyên môn và tổ thẩm định đánh giá SKKN.