Thứ Hai, 23/11/2015

Buổi sáng

-7h15: Chào cờ

-7h50: Trực báo chủ nhiệm

-8h30: Trực báo lãnh đạo

Buổi chiều

-15h25: Trực báo chủ nhiệm

-16h15: Chào cờ 

Thứ Ba, 24/11/2015

Buổi sáng

-7h45: Dự HN tổng kết 5 năm thực hiện KH liên ngành về tuyên truyền, GD luật ATGT (C.Thương-PHT)

Buổi chiều

-BGH kiểm tra hoạt động dạy và học

Thứ Tư, 25/11/2015

Buổi sáng

-8h00: Khai mạc và tập huấn tổ chức dạy học theo chủ để tích hợp liên môn tại Trường Quốc Học – 2 ngày (T.Thân – PHT; T.Trung, T.Mai; T.Dũng, C.Dương, T.Trang, T.Qua) 

Buổi chiều

-14h00: Kiểm tra thiết bị dạy học tổ Sinh, Hóa, Lý, TDQP (BGH, CB Phụ trách thiết bị)

Thứ Năm, 26/11/2015

Buổi sáng

-8h00: Các tổ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh nộp toàn bộ hồ sơ trường kiểm tra tại phòng T.Thân – PHT

-8h00: Dự tổng kết lớp TCLLCT (C.Thương – PHT)

Buổi chiều

-BGH kiểm tra hoạt động dạy và học

Thứ Sáu, 27/11/2015

Buổi sáng

-7h30: Tập huấn bài giảng E-learning tại Hội trường Sở GD (T.Thân – PHT, C.Chi)

-8h00: Khai mạc và tập huấn tổ chức dạy học theo chủ để tích hợp liên môn tại Trường Quốc học – 2 ngày (C.Thương – PHT; C.Hương, C.Lệ, C.Thủy, C.Trang – Sử)

Buổi chiều

-BGH kiểm tra hoạt động dạy và học