Thứ Hai, 18/06/2018

Buổi sáng

-7h15: Ôn luyện THPT quốc gia môn Toán

-7h15 - 9h00: Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khối 12 các môn: Toán, Lý, Hoá, Tiếng Anh,Địa

-8h00: Trả hồ sơ không trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh 10 THPT – cả ngày (Tổ văn phòng)

Thứ Ba, 19/06/2018

Buổi sáng

-8h00: Trả hồ sơ không trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh 10 THPT – cả ngày (Tổ văn phòng)

-7h15: Ôn luyện THPT quốc gia môn Địa lý, Lịch sử

-8h00: Mời họp chuẩn bị thi THPT quốc gia 2018 (BGH, TKHĐ, BTV Đoàn, Tổ văn phòng, bảo vệ, lao công, Đại diện CMHS)

-7h00-9h00: Bồi dưỡng HSG các môn khối 12 các môn: Ngữ văn, Sinh, Sử, MTCT

Buổi chiều

-14h00: Tham quan nghỉ mát Lăng cô đảo ngọc – 2 ngày (KH)

Thứ Năm, 21/06/2018

Buổi sáng

-7h30: Tham dự Hội nghị công tác thi THPT quốc gia 2018 tại trường Quốc học (lãnh đạo, thư ký các điểm thi)

Thứ Bảy, 23/06/2018

Buổi sáng

-7h30: Họp lãnh đạo và thư ký tại các điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 (QĐ)

Chủ Nhật, 24/06/2018

Buổi sáng

-7h30: Họp Hội đồng coi thi THPT quốc gia 2018 tại các điểm thi (QĐ)

Buổi chiều

-14h00: Phổ biến quy chế thi THPT quốc gia 2018 (QĐ, HS12)