Thứ Hai, 22/09/2014

Buổi sáng

- 7h00: Giáo dục ngoài giờ LL: ATGT và phòng chống ma túy,TNXH- khối 12(Cô Thương, GVCN khối 12 (2 tiết)

- Khối 11: sinh hoạt lớp và triển khai các cuộc thi liên quan đến HS(GVCN)

- 8h00: Triển khai công tác kiến tập sư phạm tại Hội trường ( BGH, lãnh đạo tổ, sinh viên)

Buổi chiều

15h35: Giáo dục ngoài giờ LL: ATGT và phòng chống, ma túy, TNXH khối 10

- Kiểm tra sổ báo giảng, sổ đầu bài( Thầy Thân-PHT, cô Na(cả ngày)

- GVCN báo cáo cụ thể tình hình ủng hộ cây xanh của PH( cô Thương)

Thứ Ba, 23/09/2014

Buổi sáng

- 8h00: Hồi phách, nhập điểm thi khảo sát 10( Thư ký, phách – cả ngày)

- 9h00: Các tổ /bộ môn đăng ký giáo viên/nhóm GV tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp.

Buổi chiều

- 14h00: Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học tại Sở (HT)

- Duyệt kế hoạch tổ CM (BGH), các tổ/ bộ môn/GVCN gửi đăng ký chỉ tiêu năm học vào email: leviettuong.thptpb@gmail.com

Thứ Tư, 24/09/2014

Buổi sáng

- Triển khai làm kế hoạch bồi dương TX ( mẫu kế hoạch và hướng dẫn trong website)

Buổi chiều

- Công Đoàn chỉ đạo Ban TT nhân dân chuẩn bị báo cáo công tác thanh tra năm 2013-2014

Thứ Năm, 25/09/2014

Buổi sáng

- Văn phòng kiểm tra việc gửi giấy mời Hội nghị.

Thứ Sáu, 26/09/2014

Buổi sáng

- 9h00: BGH Làm việc với Ban đại diện CMHS 

Thứ Bảy, 27/09/2014

Buổi sáng

- 8h00: Hội nghị Đại biểu CMHS

Buổi chiều

- 14h00: Trực báo lãnh đạo

- 14h00: Giáo dục ngoài giờ LL: ATGT và phòng chống, ma túy, TNXH khối 11