Thứ Hai, 03/08/2015

Buổi sáng

8h00: Họp liên tịch (BGH, TTCM, CTCĐ, TTND, BT Đoàn TNCS HCM)

Thứ Ba, 04/08/2015

Buổi chiều

14h00: Chuẩn bị CSVC thi lên lớp khối 10, 11 (T.Tương)

Thứ Tư, 05/08/2015

Buổi sáng

7h00: Tổ chức coi thi lên lớp cho khối 10, 11 (QĐ)

Buổi chiều

13h30: Chấm thi lên lớp khối 10, 11 (QĐ)

14h00: Dự hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 Sở tổ chức (HT, CTCĐ)

Thứ Năm, 06/08/2015

Buổi sáng

7h30: Tiếp tục chấm thi lên lớp khối 10, 11

Buổi chiều

13h30: Tiếp tục chấm thi lên lớp khối 10, 11

Thứ Sáu, 07/08/2015

Buổi sáng

8h00: Thông báo kết quả thi lên lớp khối 10, 11

Thứ Bảy, 08/08/2015

Buổi sáng

8h00: Họp hội đồng (Toàn thể CBGVNV)