Thứ Hai, 13/04/2015

Buổi sáng

- 7h00: Kiểm tra chung môn tiếng anh 12.

- 8h00:  Sinh hoạt lớp khối sáng

- 8h00: Dự Hội thảo về đổi mới chương trình SGK tại KS Hương Giang –Huế (Từ 12/4 – 14/4/2015) - Thầy H Minh

Buổi chiều

- 16h10: Chào cờ khối chiều (BGH và GVCN khối chiều)

Thứ Ba, 14/04/2015

Buổi sáng

- 8h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Thị ủy về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ (Đảng ủy) Hoãn

Buổi chiều

- 13h30: Bắt đầu thu hồ sơ thi TN 12 và nhập dữ liệu thi (theo lịch – văn phòng)

Thứ Tư, 15/04/2015

Buổi sáng

- 7h00: Kiểm tra HK II môn văn 12

- 9h00: Kiểm tra HK II môn toán 12

Buổi chiều

- 13h30: Tiếp tục thu hồ sơ thi TN 12 và nhập dữ liệu thi (theo lịch – văn phòng)

Thứ Năm, 16/04/2015

Buổi chiều

- 13h30: Tiếp tục thu hồ sơ thi TN 12 và nhập dữ liệu thi (theo lịch – văn phòng)

Thứ Bảy, 18/04/2015

Buổi sáng

- 8h00: Nộp bài kiểm tra chung các môn Văn, Toán, Tiếng Anh (Phách điểm làm việc)

Buổi chiều

- 14h00: Họp bàn công tác bồi dưỡng HSG (BGH và các thầy cô được phân công bồi dưỡng).

- 14h30: Họp tổ chuyên môn đánh giá bồi dưỡng thường xuyên

- 16h00: Sinh hoạt chi bộ