Thứ Hai, 18/07/2016

Buổi sáng

-7h00: Trả hồ sơ không trúng tuyển

-7h30: Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn, Địa lý

Thứ Ba, 19/07/2016

Buổi sáng

-9h00: Tiếp nhận máy tính của Sở GD&ĐT (KT, đ/c Bảo)

Buổi chiều

-7h30: Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn

Thứ Năm, 21/07/2016

Buổi sáng

-7h30: Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn

Thứ Sáu, 22/07/2016

Buổi sáng

-7h30: Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn