Thứ Hai, 27/10/2014

Buổi sáng

-7h00: Chào cờ khối sáng

-7h45: Trực báo GVCN

-Bắt đầu sử dụng hiệu lệnh chuông thay hiệu lệnh trống, học ca chiều theo thời gian mới.

Buổi chiều

-13h00: Dự tập huấn về nâng chuẩn GV tại Hà nội (HT)

-15h30: Trực báo GVCN

-16h15: Chào cờ khối chiều

Thứ Ba, 28/10/2014

Buổi sáng

-7h30: Tập huấn về công tác GVCN tại Trường Bùi Thị Xuân (2 ngày – cô Nguyên)

-8h00: Nộp đề kiểm tra Văn (nộp Thầy Thân)

Buổi chiều

-14h00: Nộp kế hoạch kiểm tra hoạt động sự phạm, hồ sơ, chuyên đề của tổ (nộp Thầy Thân –PHT)

Thứ Tư, 29/10/2014

Buổi sáng

-Chuyển thông tin đăng ký các môn thi tự chọn của HS 12 cho BGH, TT CM và niêm yết để GV biết- Thầy Tương

Buổi chiều

-Công bố điểm và thống kê điểm kiểm tra môn Lý và tiếng anh, chuyển cho TT 2 bộ môn trên- Thầy Tương

Thứ Bảy, 01/11/2014

Buổi sáng

-8h00: Trực báo

-10h45: Tập trung đội tuyển HSG rà soát kế hoạch dự thi.

Buổi chiều

-14h00: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Chủ Nhật, 02/11/2014

Buổi sáng

Lưu ý: Kiểm tra chung môn văn 11: T1,2 ngày 3/11. Môn văn 10: tiết 9,10 ngày 3/11