Thứ Hai, 24/04/2017

Buổi sáng

-7h00: Chào cờ

-7h50: Trực báo GVCN

Buổi chiều

-14h00: Nhận đề thi TN THPT 4 môn Toán, Địa, Sử, GDCD tại Sở (C.Trang)

-15h15: Trực báo GVCN

-15h30: Tổ chức ngày hội đọc sách và văn hóa đọc (CBGV, HS khối 10, 11) 

Thứ Ba, 25/04/2017

Buổi sáng

-8h00: Dự Hội thảo về thi lên hạng giáo viên THPT tại HT trường Nguyễn Trường Tộ (C.Nhật, T.Mai)

-7h00: Kiểm tra HK 2 môn Văn (90 phút)

-Khối 11 dạy học bình thường tiết 3,4,5

Buổi chiều

-17h00: Hạn cuối nộp đề kiểm tra HK2 khối 10, 11 cho BGH các môn kiểm tra tập trung.

Thứ Tư, 26/04/2017

Buổi sáng

-7h00: Kiểm tra HK 2 môn Toán (90 phút), Môn GDCD (45 phút)

-Khối 11 dạy học bình thường tiết 4,5

Buổi chiều

-Kiểm tra nề nếp dạy và học (BGH)

Thứ Năm, 27/04/2017

Buổi sáng

-7h00: Kiểm tra HK 2 môn Vật lý (45 phút), Môn Địa lý (45 phút)

-Khối 11 dạy học bình thường tiết 3,4,5

Thứ Sáu, 28/04/2017

Buổi sáng

-7h00: Kiểm tra HK 2 môn Hóa (45 phút), Môn  Lịch sử (45 phút)

- 8h00: Tập huấn PMIS tại trung tâm văn thể mỹ (C.Nhung) Mới

-9h00: Họp đảng ủy

-10h00: Sinh hoạt chi bộ (tổ bố trí dạy thay)

-Khối 11 dạy học bình thường tiết 3,4,5

Buổi chiều

-Kiểm tra nề nếp dạy và học (BGH)

Thứ Bảy, 29/04/2017

Buổi sáng

-7h00: Kiểm tra HK 2 môn Sinh (90 phút), Môn Tiếng Anh (45 phút)

-Khối 11 sáng nghỉ, khối chiều học tiết 3,4,5 thay thế cho tiết 6,7,8 theo TKB.

Buổi chiều

-14h00: Đảng bộ tham quan học tập tại TP Đà nẵng – 2 ngày  (Đảng bộ, khách mời)

Chủ Nhật, 30/04/2017

Buổi sáng

Nghỉ lễ (Trực cơ quan)

Buổi chiều

Nghỉ lễ (Trực cơ quan)