Thứ Hai, 14/08/2017

Buổi sáng

-7h30: Ôn tập thi lại các môn

-8h30: Tập huấn “Xây dựng các bài học có nhạy cảm giới và các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường” tại KS Hương Giang – 2 ngày (T.Mai)

-7h30: Tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới tại trung tâm bồi dưỡng thị xã – 7 ngày (Đ/c Bình, đ/c Trang)

Buổi chiều

-13h30: Dự HN quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy tại HT Thị ủy (đ/c Thương – PBT)

Thứ Ba, 15/08/2017

Buổi sáng

-7h00: Tập trung học sinh khối 11, 12 (BGH, BTV đoàn, GVCN)

-7h30: Tổ chức thi lên lớp các môn (QĐ)

Buổi chiều

-14h00: Kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh các phòng thực hành thí nghiệm (Cán bộ thiết bị, Tổ tin học)

-Các lớp chủ động triển khai kế hoạch lao động 

Thứ Tư, 16/08/2017

Buổi sáng

-7h00: Học chính trị Khối 10 (C.Thương – PHT, GVCN, BTV Đoàn)

-7h30: Dự HN tổng kết công tác GD&ĐT năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 tại HT UBND Thị xã (HT, CTCĐ) Mới

Buổi chiều

-14h00: Mời họp (Đảng ủy, BGH, TT, TKHĐ, TBTT, trưởng các đoàn thể)

Thứ Năm, 17/08/2017

Buổi sáng

-7h00: Học chính trị Khối 12 (HT, GVCN, BTV Đoàn)

Buổi chiều

-13h30: Học chính trị Khối 11 (T.Thân – PHT, GVCN, BTV Đoàn)

Thứ Sáu, 18/08/2017

Buổi sáng

-7h30: Học tập, bồi dưỡng chính trị đầu năm tại trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã – 2 ngày (Toàn cơ quan)

-7h30: Dự HN Triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018 tại hội trường THPT chuyên Quốc Hoc (HT, T.Trung, C.Thùy Trang, C.Cao Thủy) Mới

Thứ Bảy, 19/08/2017

Buổi sáng

-7h30: Thông báo thời khoá biểu số 1 (T.Thân – PHT)

Chủ Nhật, 20/08/2017

Buổi sáng

-Lưu ý: Ngày 21/8/2017 là ngày học đầu tiên năm học 2017-2018