Thứ Hai, 25/08/2014

Buổi sáng

- 7h00: Chào cờ : BGH và GVCN

- 8h00: Trực báo GVCN khối sáng

- 9h00: Duyệt kế hoạch bồi dưỡng HSG học kỳ I của các bộ môn(HT, TTCM), triển khai bồi dưỡng HSG theo kế hoạch duyệt

Buổi chiều

- 13h30: Tự kiểm tra và thông qua báo cáo thư viện ( Cô Thương-PHT, Cô Nhung, cô Mai, cô Hải, cô Lệ, Thầy Vân)

- 15h35: Trực báo GVCN khối chiều(HT)

- 16h15: Sinh hoạt TT khối chiều (HT, Đoàn, GVCN)

Thứ Ba, 26/08/2014

Buổi sáng

- 7h30: Làm việc với  đoàn kiểm tra thư viện của Sở (BGH, cô Nhung-TTCM, Tổ văn phòng)

Buổi chiều

- 14h00: Rà soát lần cuối số liệu học sinh, các thông tin cổng để báo cáo Sở(Thầy Tương-giáo vụ)

Thứ Tư, 27/08/2014

Buổi sáng

- 7h00: Đoàn trường tổ chức kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh(triển khai trong tuần, có báo cáo)

Buổi chiều

- 12h45: Đoàn trường tổ chức kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh

Thứ Năm, 28/08/2014

Buổi sáng

- 7h30: Dự hội nghị nâng cao chất lượng NCKH cho học sinh trung học tại Sở: Cô Thương(PHT, Thầy H Minh, Thầy K Dũng, HS Phong-11A1)

Thứ Sáu, 29/08/2014

Buổi sáng

- 7h30: Tập huấn di sản trong dạy học tại Trung tâm Giáo dục Năng khiếu Văn – Thể - Mỹ, số 11 Đống Đa, thành phố Huế.(Cô Lệ- TTCM-2 ngày)

Buổi chiều

- 14h00: Thông báo kết quả kiểm tra cổng thông tin ở bảng thông báo(giáo vụ)

Thứ Bảy, 30/08/2014

Buổi sáng

- 8h00: Trực báo (BGH, lãnh đạo các đoàn thể)

- 8h00: Dự lễ trao học bổng vallet tại Duyệt thị đường(cô Thương-PHT, HS có giấy mời)

Buổi chiều

- 14h00: Họp tổ trưởng chuyên môn

- 14h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn: Thảo luận và thống nhất kế hoạch, chương trình dạy học các khối.

Chủ Nhật, 31/08/2014

Buổi chiều

- 15h00: Đội bóng đá Trường Tập luyện chuẩn bị thi đấu giao lưu với Trường QH.( Đ/c Thế Minh, Hùng và đội bóng(DS)