Thứ Hai, 22/01/2018

Buổi sáng

-7h00 – 8h30: Chào cờ + Sơ kết HK1 (Đảng ủy, BGH, CTCĐ, BTV Đoàn, TBTT, BĐD CMHS, GVCN & HS 34 lớp)

-7h15: Bồi dưỡng HSG khối 10

-8h30: Trực báo GVCN

Buổi chiều

-13h30: Bồi dưỡng HSG khối 11

-GVCN nhận giấy mời HN CMHS giữa năm học tại VP (C.Trang)

Thứ Ba, 23/01/2018

Buổi sáng

-7h15: Bồi dưỡng HSG khối 10

-8h00: Dự tổng kết công tác chữ thập đỏ thị xã (C.Thương-PHT, C.Lương-CTCTĐ)

-8h00: GVCN nộp danh sách HS đăng ký thi chọn HSG cấp trường (gửi T.Tương – TTVP)

Buổi chiều

-13h30: Bồi dưỡng HSG khối 11

-17h00: Hạn cuối TTCM nộp đề đáp án HSG các môn (qua mail HT)

Thứ Tư, 24/01/2018

Buổi sáng

-8h00: Niêm yết DS đăng ký thi chọn HSG cấp trường (T.Tương – TTVP), Thông báo QĐ coi, chấm thi chọn HSG (T.Thân-PHT)

Thứ Năm, 25/01/2018

Buổi sáng

-8h00: TTCM báo cáo danh sách GV đăng ký thi GVDG cấp trường, chương trình tuần 24/CT (nộp T.Thân – PHT)

Thứ Sáu, 26/01/2018

Buổi sáng

-8h00: Trực báo

-9h00: Thi chọn HSG môn MTCT 10, 11

Thứ Bảy, 27/01/2018

Buổi sáng

-9h00: Thi chọn HSG môn Văn,Toán, Sinh, Sử khối 10, 11

Buổi chiều

-15h15: Thi chọn HSG các môn Lý, Hóa, Anh, Tin,  Địa khối 10, 11

Chủ Nhật, 28/01/2018

Buổi sáng

-8h00: Hội nghị CMHS giữa năm học 2017-2018 theo lớp (BGH, CMHS, GVCN)

Buổi chiều

-14h00: Hội nghị CMHS giữa năm học 2017-2018 theo lớp (BGH, CMHS, GVCN)

*GHI CHÚ: Lớp 10B1, 10B2, 11B11 lao động vệ sinh:

       +Lớp 10B1: 8h00, sáng thứ 4- Vệ sinh khuôn viên trường

       +Lớp 10B2: 8h00, sáng thứ 6- Vệ sinh khu vực sau dãy nhà 3 tầng

       +Lớp 11B11: 8h00, sáng thứ 6- Vệ sinh khu vực sau dãy nhà 2 tầng (Nữ); tiếp tục đào hố rác (Nam)

      (Nếu có thay đỏi về thời gian, GVCN b/c lại cho Ban lao động)./.