Thứ Hai, 03/05/2021

Buổi sáng

-7h00: Chào cờ

-7h45: Trực báo GVCN 

Buổi chiều

-13h45: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B4 (VP)

-15h30: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B8 (VP)

-15h30: Trực báo GVCN

-16h30: Chào cờ 

Thứ Ba, 04/05/2021

Buổi chiều

-13h45: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B3 (VP)

-15h30: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B5 (VP)

Thứ Tư, 05/05/2021

Buổi chiều

-13h45: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B2 (VP)

-15h30: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B10 (VP)

Thứ Năm, 06/05/2021

Buổi sáng

-8h00: Tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại HT Thành ủy Huế (HT)

Buổi chiều

-13h45: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B7 và thu hồ sơ bổ sung các trường hợp chưa nộp (VP)

-14h00: Tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại HT BCH Bộ đội biên phòng tỉnh (HT)

Thứ Sáu, 07/05/2021

Buổi sáng

8h00: Tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại HT phường Phú Hòa (HT)

-8h00 – 9h45: Giảng dạy thực nghiệm SGK Tin học 10 chương trình GPPT 2018 (C.Nguyên, T.Tuấn, tổ Tin học, HS 10) – T.Trí- PHT chỉ đạo

Thứ Bảy, 08/05/2021

Buổi sáng

-7h30: Trực báo

-9h00: Họp Đảng ủy

-10h40: Sinh hoạt chi bộ

Buổi chiều

-12h45: Kiểm tra HK1 môn Toán 11 (QĐ)

-15h00: Kiểm tra HK1 môn Toán 10 (QĐ)

-16h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn