Thứ Hai, 24/10/2016

Buổi sáng

-6h45: Tiếp đoàn SV KTSP (BGH, BTV Đoàn)

-7h00: Chào cờ

-7h50: Trực báo GVCN

Buổi chiều

-15h15: Trực báo GVCN

-16h15: Chào cờ

-Các tổ chuyên môn chủ động sinh hoạt theo thời gian tổ sắp xếp

Thứ Ba, 25/10/2016

Buổi sáng

-8h00: Làm việc đoàn sinh viên KTSP tại trường (BGH, BTV Đoàn, SVKTSP)

-9h00: Giáo viên gặp mặt giao nhiệm vụ sinh viên KTSP (GVHD, SVKTSP)

Buổi chiều

-14h00: Báo cáo kết quả cập nhật dữ liệu PMIS cho Sở GD&ĐT (C.Nguyên)

-Niêm yết danh sách học sinh 12 kiểm tra giữa kỳ.

Thứ Tư, 26/10/2016

Buổi sáng

-8h00: Báo cáo kết quả khảo sát 10 cho Sở GD&ĐT (T.Tương)

Buổi chiều

-Kiểm tra nề nếp dạy  học (BGH)

Thứ Năm, 27/10/2016

Buổi sáng

-8h00: Duyệt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường (HT)

Thứ Sáu, 28/10/2016

Buổi sáng

-Kiểm tra nề nếp dạy  học (BGH)

Thứ Bảy, 29/10/2016

Buổi sáng

-8h00: Trực báo

-9h00: Giáo viên nộp cam kết dạy thêm và học thêm (nộp HT)

Buổi chiều

-14h30-15h15: Kiểm tra giữa kỳ môn Toán 12

- 15h30 - 16h15: Kiểm tra giữa kỳ môn Tiếng Anh

-16h30: Sinh hoạt chi bộ

Chủ Nhật, 30/10/2016

Buổi sáng

- 8h00, Thứ 2 (01/11/2016): Lễ ra quân đội tuyển HSG dự thi cấp tỉnh (Đảng ủy, BGH,ĐDCMHS TKHĐ, TBTT, CTCĐ, BTV Đoàn, GVBD, TTVP, Học sinh)