Thứ Hai, 12/10/2015

Buổi sáng

- 7h00: Chào cờ

- 7h45: Trực báo GVCN

- 8h30: Mời họp (BGH, Đảng ủy)

- 9h00: Họp hội đồng xét nâng lương

- 9h00: Các tổ nộp bài khảo sát 10

Buổi chiều

- 15h30: Trực báo GVCN

- 16h30: Chào cờ

-15h00: Các tổ bổ sung đầy đủ hồ sơ, kế hoạch sử dụng TBDH

Thứ Ba, 13/10/2015

Buổi sáng

- 9h00: Hoàn tất nhập điểm khảo sát 10 (Bộ phận phách, điểm)

Thứ Tư, 14/10/2015

Buổi sáng

- 8h00: BGH dự giờ kiểm tra hồ sơ giáo viên

Buổi chiều

-14h00: Hoàn tất đề cương các đề tài dự thi KHKT của học sinh (GVHD, GVCN, HS)

Thứ Năm, 15/10/2015

Buổi sáng

- 7h30: Tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 tại TTBD Chính trị Thị xã - 2 ngày (C.Na, C.N.Hằng, C.Chung, C.Nhiên, C.Yến)

Buổi chiều

-14h00: Giáo viên nộp ma trận, đề, hướng dẫn chấm kiểm tra giữa kỳ các môn (Toán, Tiếng Anh) lớp 11, 12.

Thứ Sáu, 16/10/2015

Buổi sáng

- 8h00: BGH dự giờ kiểm tra hồ sơ giáo viên

Thứ Bảy, 17/10/2015

Buổi sáng

- 8h00:Trực báo

- 8h00:Đại hội đoàn trường (Phiên trù bị)

Buổi chiều

- 14h45: Hội nghị Công đoàn và Tổ chưc kỷ niệm ngày 20/10  (Toàn cơ quan)

Chủ Nhật, 18/10/2015

Buổi sáng

- 7h00: Đại hội Đoàn trường (Phiên chính thức)

-BDHSG các môn Lý, Hóa, Sử, Địa

Buổi chiều

-BDHSG MTCT11, Hóa