Thứ Hai, 24/11/2014

Buổi sáng

- 7h00: Chào cờ,  sơ kết thi đua học sinh

Buổi chiều

- 16h10: Chào cờ khối chiều, sơ kết thi đua học sinh

Thứ Ba, 25/11/2014

Buổi sáng

- 7h30: Tập huấn công tác Đoàn 2 ngày (Đ/c Tâm, H Anh)

Buổi chiều

- 14h00: Mời các đ/c bảo vệ, vệ sinh ký hợp đồng thời hạn tiếp theo (cô Nhiêu chuẩn bị)

Thứ Tư, 26/11/2014

Buổi sáng

- Báo cáo công tác dân vận và xếp lịch làm việc vào tuần 16 (đ/c Thế Minh)

- Chuẩn bị Hội nghị điển hình tiên tiến (cô Thương- PHT)

Thứ Năm, 27/11/2014

Buổi chiều

- 14h00: Họp BGH

Thứ Sáu, 28/11/2014

Buổi sáng

- 8h: Tập huấn KTĐG môn văn tại Sở 2 ngày (cô Nhung –TT)

- Báo cáo công tác cán bộ (đ/c H Minh)

Buổi chiều

-13h30: Hội nghị điển hình tiên tiến (Toàn cơ quan)

Thứ Bảy, 29/11/2014

Buổi sáng

- 8h00: Trực báo

- 10h00: Chỉ đạo bàn giao chuyên môn(Thầy Thân –PHT)

Buổi chiều

- 13h30: Quán triệt các văn bản của Đảng (Đảng ủy, trưởng các đoàn thể, bí thư, phó bí thư chi bộ)

- 14h30: Sinh hoạt tổ CM

Chủ Nhật, 30/11/2014

Buổi sáng

- 7h00: Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND VN tại nhà Đa năng. (Đoàn TN, Ban giám khảo)