Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 04:25 16/10/2012  

Kế hoạch năm 2012-2013
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 12012-2013 TỔ VĂN PHÒNG

SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN-HUẾ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           TỔ VĂN PHÒNG

 

                                                              Hương Thủy, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

 

                                      KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012 – 2013

 

- Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và của Sở Giáo dục –Đào tạo Thừa Thiên-Huế;

- Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường THPT Phú Bài;

Tổ Văn phòng xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

          - Tổng số nhân viên: 06           Nữ: 03

          - Biên chế:   04                        Nữ: 03       

          - Hợp đồng: 02                        Nữ:  0

1. Thuận lợi:

          - Được sự giúp đở của đồng nghiệp và cấp trên trong công tác.

          - Tập thể tổ đoàn kết có ý thức trách nhiệm cao đối với công tác chuyên môn của mỗi cá nhân.

          - Mỗi thành viên trong tổ có năng lực chuyên môn tốt, nên được thầy cô, phụ huynh và học sinh tín nhiệm trong công tác.

          - Mỗi thành viên trong tổ luôn có ý thức rèn luyện đạo đức và luôn cố gắng vươn lên trong công tác.

          - Được công tác trong môi trường văn hóa, có sự quan tâm chỉ đạo tận tình của Ban giám hiệu trong công việc hằng ngày của của tổ.

2. Khó khăn:

          - Mỗi thành viên trong tổ mỗi nhiệm vụ chuyên môn khác nhau nên trong công việc không thể giúp nhau mỗi khi cá nhân bị ốm hay có việc đột xuất riêng của gia đình.

          - Mỗi thành viên trong tổ mỗi nhiệm vụ chuyên môn khác nhau nên trong sinh hoạt tổ không thể góp ý chuyên môn cho nhau mà chỉ có triển khai công việc theo kế hoạch cá nhân, trực báo Nhà trường và nhắc nhở nhau động viên trong công tác hằng ngày.

- Chế độ lương tiền của tổ Văn phòng thấp, mọi chế độ ưu tiên trong Ngành giáo dục không có nên trong sinh hoạt và công tác có phần ảnh hưởng.

II. Nhiệm vụ năm học:

1. Nhiệm vụ chung:

a. Nhiệm vụ tổng hợp: Thực hiện tốt công tác tổng hợp xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; lập các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm và các báo cáo chuyên đề của Trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu .

b. Nhiệm vụ Hành chính của Trường: Tổ chức tốt công tác Văn thư lưu trữ, phục vụ các cuộc họp;  đáp ứng các nhu cầu của giáo viên công tác và học tập của học sinh;

c. Quản lý hồ sơ sổ sách và học tập học sinh:

- Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 đầu cấp và thu giao nhận hồ sơ dự thi ĐH&CĐ và THCN của học sinh khối 12.

- Tham mưu, làm đầu mối phối hợp với các phòng ban khác tổ chức các kỳ thi trong năm.

- Thực hiện việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận theo qui định của BGD-ĐT và Sở GD-ĐT.

- Phân chia thời Khoá biểu giáo viên + Học sinh.

c. Tài chính – Kế toán:

- Lập dự toán và kế hoạch thu, chi cả năm cho các nguồn.

- Lập dự toán kinh phí mua sách, thiết bị và văn phòng phẩm phục vụ dạy hoc.

- Đối chiếu hàng tháng với bảo hiểm xã hội để chi trả tiền bảo hiểm.

- Làm thẻ bảo hiểm Y tế cho CB,GV,NV vào đầu tháng 12 hằng năm.

- Đối chiếu với Kho bạc hằng tháng vào cuối tháng.

- Chuyển trả lương cho CB,GV,NV hằng tháng theo quy định Nhà nước

- Lên kế hoạch thu các khoản của học sinh và làm thẻ bảo hiểm của học sinh theo quy định của Ngành Y tế.

- Nộp nguồn học phí vào Kho bạc Nhà nước đúng theo quy định.

- Cuối tháng 12 báo cáo quyết toán tài chính kết thúc năm.

d. Y tế trường học:

- Xây dựng tủ thuốc và trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

          - Khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho học sinh.

          - Kịp thời phát hiện khi dịch bệnh xẩy ra để phòng tránh lây cho học sinh.

          - Thường xuyên kiểm tra vệ sinh hằng ngày để đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp.

2. Phân công nhiệm vụ cá nhân của tổ văn phòng:

1. Ông Lê Viết Tương: Tổ trưởng

Phụ trách: Học vụ

2. Cô Nguyễn Thị Minh Trang

Phụ trách:  Văn thư - lưu trữ ( nhận công văn - gửi công văn - lưu trữ công văn, sắp xếp hồ sơ Hiệu Trưởng, giúp Hiệu Trưởng soạn thảo một số văn bản nhà trường.

- Thủ quỹ nhà trường 

3. Cô Nguyễn Thị Phương: Phó tổ trưởng -

- Phụ trách:  Kế toán, tài chính, tài sản; quản lý các hồ sơ liên quan đến tài chính, tài sản nhà trường.

- Tham gia quản lý CSVC nhà trường.

4. Cô Phan Thị Ngọc Yến:

- Phụ trách y tế học đường

- Thực hiện theo quy định của một cán bộ y tế trường học, theo quy định nhà nước

- Tham gia bảo vệ, xây dựng môi trường “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

- Cô Yến làm việc 11 buổi / Tuần .(các buổi có học sinh học)

5. Ông Võ Văn Lam : Phụ trách bảo vệ

6. Ông Nguyễn Chính : Phụ trách bảo vệ

- Phân công việc cụ thể:

+ Ông Võ Văn Lam:   Nhóm trưởng phụ trách chung. Phụ trách bảo vệ các dãy nhà Hiệu bộ, dãy nhà 3 tầng, nhà đa chức năng, nhà xe giáo viên,  cùng với Ông Chính bảo vệ  bên ngoài các phòng.

+ Ông Nguyễn Chính: Phụ trách hai dãy nhà thực hành TN, nhà xe học sinh, cùng với Ông Lam bảo vệ phía ngoài các phòng .

          - Phân công trực hằng ngày như sau:

          + Ông Nguyễn Chính, từ 6 giờ00 đến 12 giờ00

          + Ông Võ Văn Lam, từ 12giờ00 đến 18giờ00.

          - Phân công trực hằng ngày như sau:

          + Ông Nguyễn Chính, từ 18 giờ00 đến 04 giờ00 ngày hôm sau.

          + Ông Võ Văn Lam, từ 21 giờ00 đến 6 giờ00 ngày hôm sau.

          - Nếu  để xảy ra mất , hư hỏng ...tài sản do cán bộ bảo vệ không hoàn thành trách nhiệm  (trừ thiên tai , hoả hoạn ,...cán bộ bảo vệ đã cố gắng nhưng vẫn bị hư hỏng ), thì đền bù theo quy định của nhà nước ,... Khi lãnh đạo kiểm tra, cán bộ bảo vệ bỏ ( không có mặt )  ở vị trí quy định có hệ thống, thì Hiệu trưởng có thể ngưng hợp đồng có thời hạn hoặc thôi hợp đồng để duy trì kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường, đồng thời cùng với các thành viên khác hoàn thành công việc chung.

          - Tất cả công việc được giao, khi có sự cố CB bảo vệ đều phải báo cáo cho lãnh đạo trường để kịp thời xử lý.

          - Nhiệm vụ của 2 bảo vệ:

+ Bảo vệ tài sản nhà trường như: Phòng học - bàn ghế ..., đất đai, cây xanh ... không để bị mất, không cho gia súc gia cầm vào trong khu vực nhà trường.

+ Bảo vệ an ninh trường học như:  Bảo vệ tính mạng, tài sản Cán bộ giáo viên - học sinh ... trong nhà trường

+ Bảo vệ, xây dựng môi trường sư phạm - môi trường Xanh - sạch - đep - an toàn.

+ Ngăn chặn người không có nhiệm vụ vào trường; hướng dẫn, yêu cầu khách đến làm việc đúng quy định nhà trường ( Để xe đúng nơi quy định, đi lại đúng chổ..,)

+ Tu sửa nhỏ CSVC nhà trường.

+ Bảo vệ tài sản giáo viên - học sinh để trong nhà trường theo quy định. Hường dẫn CB-GV, khách đến trường làm việc để xe đúng nơi quy định, ngăn nắp, gọn gàng, thẩm mỹ.

+ Đóng và mở cửa các phòng làm việc, phòng học hàng ngày. Khi có giông tố ,  bão lụt cắt điện để bảo đảm an toàn .

+ Hai cán bộ bảo vệ thay phiên nhau trực 24/24 để bảo vệ nhà trường.

+ Đánh trống vào học, đổi tiết theo quy định của nhà trường.

+ Sắp xếp vệ sinh các phòng làm việc tập thể, phòng làm việc của lãnh đạo như Hội trường, khán đài khi tổ chức lễ, phòng làm việc của lãnh đạo ...

+ Xây dựng cảnh quang, môi trường “ Xanh - Sạch - Đẹp- an toàn”. Khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, chăm sóc cây, vệ sinh sân- đường nội bộ  trường. 

III. Đăng ký thi đua năm học 2012-2013:

- Tập thể tổ văn phòng thực hiện có hiệu quả và sáng tạo các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”bằng những nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp, gắn với việc đổi mới phương thức giáodục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục. 

          - Toàn thể tổ hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Nhà trường và Công đoàn phát động. Duy trì thường xuyên và có hiệu quả các phong trào thi đua trong đơn vị tổ. Đánh giá thi đua căn cứ theo tiêu chí của Nhà trường đề ra, đảm bảo công bằng và đúng quy trình bình xét để động viên khích lệ tinh thần phấn đấu của mỗi cá nhân.

- Chỉ tiêu phấn đấu:

+ Danh hiệu tổ: Tập thể lao động xuất sắc.

+ Danh hiệu cá nhân:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

DANH HIỆU

1

LÊ VIẾT TƯƠNG

CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ

2

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

LAO ĐỘNG TIÊN TIÊN

3

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

LAO ĐỘNG TIÊN TIÊN

4

PHAN THỊ NGỌC YẾN

LAO ĐỘNG TIÊN TIÊN

 

 

 

 

IV. Phần đề nghị:                                       

- Do chế độ lương tiền của tổ Văn phòng thấp, mọi chế độ ưu tiên trong Ngành giáo dục không có nên đề nghị Lãnh đạo Nhà trường quan tâm ... và động viên đến anh chị em trong tổ văn phòng.

                                                            

                                                            Hương Thủy, ngày 15 tháng 09 năm 2012

                                                                                   Tổ trưởng

 

 

 

                                                                                LÊ VIẾT TƯƠNG