Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 19:45 02/05/2021  

Tuần 18 năm 2021
Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(03/05/2021)

-7h00: Chào cờ

-7h45: Trực báo GVCN 

-13h45: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B4 (VP)

-15h30: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B8 (VP)

-15h30: Trực báo GVCN

-16h30: Chào cờ 

Thứ Ba
(04/05/2021)

-13h45: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B3 (VP)

-15h30: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B5 (VP)

Thứ Tư
(05/05/2021)

-13h45: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B2 (VP)

-15h30: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B10 (VP)

Thứ Năm
(06/05/2021)

-8h00: Tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại HT Thành ủy Huế (HT)

-13h45: Thu hồ sơ ĐKDT lớp 12 B7 và thu hồ sơ bổ sung các trường hợp chưa nộp (VP)

-14h00: Tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại HT BCH Bộ đội biên phòng tỉnh (HT)

Thứ Sáu
(07/05/2021)

8h00: Tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại HT phường Phú Hòa (HT)

-8h00 – 9h45: Giảng dạy thực nghiệm SGK Tin học 10 chương trình GPPT 2018 (C.Nguyên, T.Tuấn, tổ Tin học, HS 10) – T.Trí- PHT chỉ đạo

Thứ Bảy
(08/05/2021)

-7h30: Trực báo

-9h00: Họp Đảng ủy

-10h40: Sinh hoạt chi bộ

-12h45: Kiểm tra HK1 môn Toán 11 (QĐ)

-15h00: Kiểm tra HK1 môn Toán 10 (QĐ)

-16h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Chủ Nhật
(09/05/2021)