Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Tổ Thể dục - ANQP

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
GIẢI ĐIỀN KINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT và tạo nên một sân chơi bổ ích cho các em học sinh toàn trường, chiều ngày 27/10/2018, vào lúc 15h 0 phút, Đoàn trường THPT Phú Bài đã...

kiem tra 1 tiết

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH           Ngày ............................... Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên:.................................................................................... Lớp:.12......... Trường: THPT PHÚ BÀI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                         21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40                                           Điểm ( số) Điểm ( chữ)     Câu 1. Một trong...

Đề kiểm tra 1 tiết GDQP 12

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH           Ngày ............................... Thời gian làm bài: ... phút (không kể thời gian phát đề) Chú ý: Khoanh tròn đáp án đúng Họ và tên:.................................................................................... Ngày sinh......................... Nam (Nữ)    Dân tộc:........................ Lớp:..................... ...

Đề kiểm tra 1 tiêt GDQP 11

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH           Thời gian làm bài: ... phút (không kể thời gian phát đề) Ngày ...............................                                                            Chú ý: Khoanh tròn đáp án đúng Họ và tên:.................................................................................... Lớp:.....................  Trường: THPT PHÚ BÀI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D   Điểm...

kiểm tra 1 tiêt môn GDQP 10

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH            Ngày ............................... Thời gian làm bài: 45 phút (kể thời gian phát đề) Chú ý: Khoanh tròn đáp án đúng Họ và tên:.................................................................................... Lớp:.....................  Trường:...