Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Tổ Văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kiến thức ôn tập phần Đọc - Hiểu

Kiến thức ôn tập phần Đọc - Hiểu Đơn vị kiến thức 1: PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT         Xác định phương thức biểu đạt trong một văn bản là một trong những yêu cầu thường gặp trong phần đọc hiểu của đề...

Tiếng sáo đêm tình mùa xuâ trong Vợ chồng A Phủ

Tiếng sáo đêm tình mùa xuân trong "Vợ chồng A Phủ" NGƯT - Thạc sĩ Bùi Thị Báu, Thanh Hóa(Nén nhang thành kính dâng Nhà văn Tô Hoài vừa khuất núi. 7/2014) Vợ chồng A Phủ là một trong số không...

Chuyên đề đổi mới PP dạy học năm 2013

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯƠNG CHÚ TRỌNG VẬN DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN I.ĐẶT VẤN ĐỀ           Tiếp tục quán triệt Chương trình hành động của ngành Giáo dục Thừa Thiên Huế; Thực...

Chuyên đề đổi mới PP dạy học năm 2012

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC DẠY- HỌC PHÂN HÓA THEO NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH DỰA TRÊN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN NGỮ VĂN   I.ĐẶT VẤN ĐỀ             Quán triệt Chương trình hành động của ngành Giáo dục Thừa...

Chuyên đề đổi mới PP dạy học năm 2011

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VÀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN   I. ĐẶT VẤN ĐỀ Quán triệt chủ đề năm học “ Tiếp tục thực hiện đổi mới...

Chuyên đề: Đổi mới phương pháp dạy học năm 2010

TỔ CHỨC DẠY – HỌC VĂN THEO HƯỚNG CHÚ TRỌNG PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Đổi mới phương pháp dạy học đã và đang được các cấp quản lí giáo dục, đội ngũ...