Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Lý-KTCN

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kiểm tra C4-5(V.lý 12)

KKIỂM TRA THỬ 45 PHÚT(15-16) Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8...