Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Đề thi - Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
BÀI TẬP - PHẦN ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - MÔN ĐỊA LÍ 12 CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ NỘI DUNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP Câu 1. Nhân tố có tính quyết định đến đặc điểm...

TRẮC NGHIỆM KĨ NĂNG ĐỊA LÍ PHẦN BẢNG SỐ LIỆU - ĐỊA LÍ 12

  CHỦ ĐỀ: KĨ NĂNG VỀ BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG SỐ LIỆU Câu 1:  cho bảng số liệu sau: TỔNG SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA (2000-2015)  ĐV: NGHÌN TẤN Năm TỔNG SẢN LƯỢNG 2000 32529 2005 35832 2010 40005 2013 44039 2015 45105 Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể...

Đề kiểm tra GDCD 10

Câu 1: Một trong những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng là A. tính khách quan.      B. tính di truyền.           C. tính chủ quan.          D. tính truyền thống. Câu 2: Cái mới không ra đời từ hư vô...

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 12

I. TRẮC NGHIỆM: 8 điểm. Câu 1: Phương tiện nào dưới đây được xem là hiệu quả nhất để nhà nước quản lí  xã hội? A. Pháp luật.                    B. Chủ trương.                C. Kế hoạch.                   D. Đạo đức. Câu 2: Tòa án nhân...

LUYỆN THI THPTQG PHẦN SÓNG CƠ - SÓNG ÂM

CHƯƠNG II: SÓNG CƠ I/ PHẦN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM(29 CÂU) Câu 1: (TN2007) Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là A. vận tốc truyền sóng....

LUYỆN THI THPTQG PHẦN DAO ĐỘNG CƠ

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (69 CÂU) I/ PHẦN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM (25 CÂU) Câu 1: (TN2007) Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và hòn bi m gắn vào đầu lò...

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11 bài 1.2

BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Câu 1: Sản xuất của cải vật chất là quá trình A. Tạo ra của cải vật chất. B. Sản xuất xã hội. C. Con người tác động vào tự nhiên để tạo...

DE THI GDCD 11

    Mã đề thi 132       Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................. Câu 1: Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông, yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo? A. Cạnh tranh.             B. Giá trị sử...