Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Tổ Địa

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
BÀI TẬP - PHẦN ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - MÔN ĐỊA LÍ 12 CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ NỘI DUNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP Câu 1. Nhân tố có tính quyết định đến đặc điểm...

TRẮC NGHIỆM KĨ NĂNG ĐỊA LÍ PHẦN BẢNG SỐ LIỆU - ĐỊA LÍ 12

  CHỦ ĐỀ: KĨ NĂNG VỀ BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG SỐ LIỆU Câu 1:  cho bảng số liệu sau: TỔNG SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA (2000-2015)  ĐV: NGHÌN TẤN Năm TỔNG SẢN LƯỢNG 2000 32529 2005 35832 2010 40005 2013 44039 2015 45105 Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể...