Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Tổ GDCD

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề kiểm tra GDCD 10

Câu 1: Một trong những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng là A. tính khách quan.      B. tính di truyền.           C. tính chủ quan.          D. tính truyền thống. Câu 2: Cái mới không ra đời từ hư vô...

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 12

I. TRẮC NGHIỆM: 8 điểm. Câu 1: Phương tiện nào dưới đây được xem là hiệu quả nhất để nhà nước quản lí  xã hội? A. Pháp luật.                    B. Chủ trương.                C. Kế hoạch.                   D. Đạo đức. Câu 2: Tòa án nhân...

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11 bài 1.2

BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Câu 1: Sản xuất của cải vật chất là quá trình A. Tạo ra của cải vật chất. B. Sản xuất xã hội. C. Con người tác động vào tự nhiên để tạo...

DE THI GDCD 11

    Mã đề thi 132       Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................. Câu 1: Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông, yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo? A. Cạnh tranh.             B. Giá trị sử...

ĐỀTHI MINH HỌA GDCD

Đề minh họa môn Giáo dục công dân thi THPT quốc gia 2017 Đề thi Giáo dục công dân gồm 40 câu hỏi Câu 1. Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở A. tính quyền lực,...