Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Tổ GDCD

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề thi 12 năm 2019

Họ, tên thí sinh:................................................................... Số báo danh:........................................................................ Câu 81: Chù trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số cùa nhà nước là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển A. loại hình dịch...

Đề kiểm tra GDCD 10

Câu 1: Một trong những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng là A. tính khách quan.      B. tính di truyền.           C. tính chủ quan.          D. tính truyền thống. Câu 2: Cái mới không ra đời từ hư vô...

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 12

I. TRẮC NGHIỆM: 8 điểm. Câu 1: Phương tiện nào dưới đây được xem là hiệu quả nhất để nhà nước quản lí  xã hội? A. Pháp luật.                    B. Chủ trương.                C. Kế hoạch.                   D. Đạo đức. Câu 2: Tòa án nhân...

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11 bài 1.2

BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Câu 1: Sản xuất của cải vật chất là quá trình A. Tạo ra của cải vật chất. B. Sản xuất xã hội. C. Con người tác động vào tự nhiên để tạo...

DE THI GDCD 11

    Mã đề thi 132       Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................. Câu 1: Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông, yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo? A. Cạnh tranh.             B. Giá trị sử...

ĐỀTHI MINH HỌA GDCD

Đề minh họa môn Giáo dục công dân thi THPT quốc gia 2017 Đề thi Giáo dục công dân gồm 40 câu hỏi Câu 1. Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở A. tính quyền lực,...