Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tổ GDCD

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
CÂU HỎI ÔN TẬP TỰ HỌC Ở NHÀ- GDCD 10.

BÀI 10. QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC Câu 1. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của...

CÂU HỎI ÔN TẬP TỰ HỌC Ở NHÀ - GDCD 11.

BÀI 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Câu 1: Nhà nước xuất hiện từ khi A. Con người xuất hiện B. Xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được D. Phân hóa lao động Câu...

CÂU HỎI ÔN TẬP TỰ HỌC Ở NHÀ MÔN GDCD 12.

BÀI 1. PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG Câu 1. Ưu thế vượt trội của pháp luật so với các quy phạm xã hội khác là? A. Tính cưỡng chế                                            B. Tính rộng rãi C. Tồn tại trong thời gian dài.                        D. Tính...

Câu chuyện về Bác Hồ

1. Giản dị và tiết kiệm Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch, kể lại rằng: Khi làm việc ở văn phòng Bác, đôi khi bà còn đảm nhận việc khâu, vá quần áo, chăn,...

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12- GDCD

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA I TIẾT -LỚP 11- KHI Năm học : 2017- 2018 I. Mục đích đề kiểm tra:         Đề kiểm tra này, nhằm kiểm tra nhận thức của học sinh về kiến thức, kĩ năng, thái độ từ bài 1 đến bài...

Bài 13: Công dân với cộng đồng (t2)

BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG ( TIẾT 2)   I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này, học sinh cần đạt được:   1.Về kiến thức: - Giúp học sinh nêu được thế nào là hoà nhập, hợp tác, biểu hiện đặc trưng của...

VIỆC TỬ TẾ: HỌC SINH NÓI KHÔNG VỚI CỦA RƠI, TIỀN NHẶT ĐƯỢC.

  VIỆC TỬ TẾ: HỌC SINH NÓI KHÔNG VỚI CỦA RƠI, TIỀN NHẶT ĐƯỢC. Thay vì giấu nhẹm số tiền hoặc chia nhau, nhiều học sinh đã chọn cách giao số tiền đó cho cơ quan công an để tìm và trả...

Câu chuyện về Bác Hồ.

Miền Nam ở trong trái tim tôi   Suốt đời mình, Hồ Chủ tịch kiên quyết đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc, thống nhất của Tổ quốc. Đối với miền Nam, tình cảm của Bác vô cùng...

BÀI12

THI 12 KÌ 2 I. Trắc nghiệm: 8 điểm. Câu 1: N là bạn thân của H. Một hôm N và H đến nhà M chơi. Trong lúc M vào trong phòng. N lấy điện thoại của M xem tin nhắn...

Đề Thi

               M A TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD  10            I. Mục tiêu:   1. Về kiến thức:    - Nêu được các khái niệm Thế nào là phủ định.  Phủ định biện  chứng. Phủ đinh siêu hình. Đặc điểm của phủ định biện chứng? Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.   -  Nêu được Thế nào là chất. Thế nào là lượng  và Giải thích vì  sao khi dùng các loại thuốc chữa bệnh chúng ta luôn tuân thủ các quy định về liều lượng.    - Học sinh  vận dụng được kiến thức trong bài 4 để giải quyết câu hỏi tình huống và rút ra được bài học khi Học qua bài nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng .   2. Về kỹ năng:       - Biết phân tích, đánh giá đúng áp dụng giải quyết một số sự vật và hiện tượng theo quan điểm triết học Mác - Lê nin      - Qua đó có thể nhận xét hành vi nào là đúng hoặc sai để rút ra bài học cho bản thân.          - Kĩ năng lắng nghe tích cực, tư duy sáng tạo,  tìm hiểu và xử lí thông tin, giải quyết vấn đề, hợp tác.     3. Về thái độ:    - Có niềm tin về sự vận động và phát triển theo quan điểm triết học Mác Lênin.   II Các năng lực hướng tới hình thành và phát triển ở học sinh   - Năng lực tư duy phê phán   - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác,   - Năng lực nhận biết về một vấn đề.   III. Thiết lập ma trận       Tên Chủ đề  (nội dung,chương trình Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng thấp Vận dụng cao Điểm   1. Khuynh hướng  phát triển của sự vật và hiện tưượng   Học sinh nêu được các khái niệm Thế nào là phủ định? Phủ định biện  chứng? Phủ đinh siêu hình? Đặc điểm của phủ định biện chứng? Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng?             Số câu: 1 Số điểm: 4 Tỷ lệ 1 100%x4 = 4điểm 40%       1 4 40% 2. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng   Học sinh nêu được thế nào là chất. Thế nào là lượng  theo quan điểm triết học Mác-  Lê nin   Học sinh Giải thích được vì  sao khi dùng các loại thuốc chữa bệnh chúng ta luôn tuân thủ các quy định về liều lượng.       Số câu : 1 Số điểm: 3 Tỷ lệ:  1/2 50%x1.5 = 1.5 điểm 15% 1/2 50%x1.5 = 1.5 điểm 15%     1 3 30% 3. Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng     Học sinh  vận dụng được kiến thức trong bài 4 cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng để giải quyết câu hỏi tình huống Học sinh rút ra được bài học cho bản thân khi học qua bài cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng.   Số câu Số điểm Tỷ lệ     1/2 50%x1.5 = 1.5 điểm 15% 1/2 50%x1.5 = 1.5 điểm 15% 1 3 30% Tổng số câu  Tổng số điểm Tỉ lệ % 1+ 1/2 5.5 50% 1/2 1.5 20% 1/2 1.5 10% 1/2 1.5 20% 3 10 100                                       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I           Câu 1: (4đ)   Thế nào là phủ định? Phủ định biện  chứng? Phủ đinh siêu hình? Đặc điểm của phủ định biện chứng? Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng?   Câu 2: (3đ)   Thế nào là chất? Thế nào là lượng ? Giải thích Vì sao khi dùng các loại thuốc chữa bệnh chúng ta luôn tuân thủ các quy định về liều lượng?    Câu 3: (3đ)    Bài tập:    Cả lớp 10 Đ ai củng phấn đấu chăm chỉ học tập, thực hiện đúng nội quy của  nhà trường. Tuy nhiên, có hai bạn trong lớp thường xuyên đi muộn, bỏ tiết. nói leo mất trật tự trong giờ học vì thế lớp thường bị trừ rất nhiều điểm thi đua . Tuần nào trong bảng xếp loại thi đua lớp đứng thứ 29/ 29 toàn trường . cả lớp ai cũng ấm ức nhưng chẳng ai giám góp ý phê bình hai bạn đó cả.        ? Theo em tập thể lớp 10Đ cần phải làm gì để đưa phong trào lớp đi lên?    ? Em Rút ra bài học gì thông qua bài học nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?   ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I GDCD LỚP 10       Câu Nội dung Điểm Câu 1 *Phủ định:Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng nào đó * Phủ định siêu hình: Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng. * Phủ định biện chứng: Phủ định biện chứng là sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân SV-HT, có kế thừa những yếu tố tích cực của sv-ht cũ để phát triển sv-ht mới *Đặc điểm của phủ định biện chứng: -Tính khách quan: phủ định biện chứng mang tính tất yếu khách quan, nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sv-ht. PĐBC tạo điều kiện, làm tiền đề cho sự phát triển. -Tính kế thừa: là tất yếu khách quan, đảm bảo sv-ht giữ lại yếu tố tích cực, gạt bỏ các tiêu cực lỗi thời để SV-HT phát triển liên tục không ngừng. * Khuynh hướng phát triển của sv-ht là vận động phát triển đi lên, cái mới ra đời kế thừa và thay thế cái cũ, nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.       0.5đ     0.5đ     0.5 đ         1 đ       1đ     0.5đ Câu 2 Chất: Chất là những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác. *Lương: Lượng dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, biểu thị trình độ phát triển( cao, thấp), qui mô( to,nhỏ), tốc độ vận động( nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều) của sự vật, hiện tượng.   * Giải thích vì sao khi dùng thuốc chúng ta luôn phải tuân thủ các quy định về liểu lượng là vì: - Nếu dùng quá liều thì tác dụng của nó không có hiệu quả  tác dụng của nó . - Nếu dùng quá liều thì chất (thuộc tính, công dụng, tác dụng… )của thuốc sẽ thay đổi, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tín mạng cho người dùng thuốc chẳng hạn như dùng thuốc ngủ quá liều, thuốc cảm quá liều … 0.5đ         1đ     0.5đ     1đ   Câu 3 * Tập thể lớp 10 D cần thông qua các buổi sinh hoạt lớp để trực tiếp thẳng thắn phê bình hai bạn học sinh kia.   - Ngoài ra lớp báo cáo với cô giáo chủ nhiệm có biện pháp trách phạt về các biểu hiện sai phạm và động viên 2 bạn đó cùng cả lớp thực hiện tốt nội quy để đưa phong trào lớp đi lên. * Rút ra bài học:  -Để giải quyết mâu thuẫn phải có phương pháp đúng, phải phân tích mâu thuẫn cụ thể trong tình hình cụ thể. -Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của từng mặt đối lập. Phân tích mối quan hệ giữa các mặt của mâu thuẫn -Phải biết phân biệt đúng sai, tiến bộ, lạc hậu. - Nâng cao nhận thức xã hội, phát triển nhân cách.   -Biết đấu tranh phê và tự phê.Tránh tư tưởng “dĩ hoà vi quý      1đ       0.5đ     0. 5đ   0.25đ 0.25đ 0.25đ   0.25đ                          M A TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD  10            I. Mục tiêu:   1. Về kiến thức:    - Nêu được các khái niệm Thế nào là phủ định.  Phủ định biện  chứng. Phủ đinh siêu hình. Đặc điểm của phủ định biện chứng? Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.   -  Nêu được Thế nào là chất. Thế nào là lượng  và Giải thích vì  sao khi dùng các loại thuốc chữa bệnh chúng ta luôn tuân thủ các quy định về liều lượng.    - Học sinh  vận dụng được kiến thức trong bài 4 để giải quyết câu hỏi tình huống và rút ra được bài học khi Học qua bài nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng .   2. Về kỹ năng:       - Biết phân tích, đánh giá đúng áp dụng giải quyết một số sự vật và hiện tượng theo quan điểm triết học Mác - Lê nin      - Qua đó có thể nhận xét hành vi nào là đúng hoặc sai để rút ra bài học cho bản thân.          - Kĩ năng lắng nghe tích cực, tư duy sáng tạo,  tìm hiểu và xử lí thông tin, giải quyết vấn đề, hợp tác.     3. Về thái độ:    - Có niềm tin về sự vận động và phát triển theo quan điểm triết học Mác Lênin.   II Các năng lực hướng tới hình thành và phát triển ở học sinh   - Năng lực tư duy phê phán   - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác,   - Năng lực nhận biết về một vấn đề.   III. Thiết lập ma trận       Tên Chủ đề  (nội dung,chương trình Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng thấp Vận dụng cao Điểm   1. Khuynh hướng  phát triển của sự vật và hiện tưượng   Học sinh nêu được các khái niệm Thế nào là phủ định? Phủ định biện  chứng? Phủ đinh siêu hình? Đặc điểm của phủ định biện chứng? Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng?             Số câu: 1 Số điểm: 4 Tỷ lệ 1 100%x4 = 4điểm 40%       1 4 40% 2. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng   Học sinh nêu được thế nào là chất. Thế nào là lượng  theo quan điểm triết học Mác-  Lê nin   Học sinh Giải thích được vì  sao khi dùng các loại thuốc chữa bệnh chúng ta luôn tuân thủ các quy định về liều lượng.       Số câu : 1 Số điểm: 3 Tỷ lệ:  1/2 50%x1.5 = 1.5 điểm 15% 1/2 50%x1.5 = 1.5 điểm 15%     1 3 30% 3. Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng     Học sinh  vận dụng được kiến thức trong bài 4 cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng để giải quyết câu hỏi tình huống Học sinh rút ra được bài học cho bản thân khi học qua bài cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng.   Số câu Số điểm Tỷ lệ     1/2 50%x1.5 = 1.5 điểm 15% 1/2 50%x1.5 = 1.5 điểm 15% 1 3 30% Tổng số câu  Tổng số điểm Tỉ lệ % 1+ 1/2 5.5 50% 1/2 1.5 20% 1/2 1.5 10% 1/2 1.5 20% 3 10 100                                       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I           Câu 1: (4đ)   Thế nào là phủ định? Phủ định biện  chứng? Phủ đinh siêu hình? Đặc điểm của phủ định biện chứng? Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng?   Câu 2: (3đ)   Thế nào là chất? Thế nào là lượng ? Giải thích Vì sao khi dùng các loại thuốc chữa bệnh chúng ta luôn tuân thủ các quy định về liều lượng?    Câu 3: (3đ)    Bài tập:    Cả lớp 10 Đ ai củng phấn đấu chăm chỉ học tập, thực hiện đúng nội quy của  nhà trường. Tuy nhiên, có hai bạn trong lớp thường xuyên đi muộn, bỏ tiết. nói leo mất trật tự trong giờ học vì thế lớp thường bị trừ rất nhiều điểm thi đua . Tuần nào trong bảng xếp loại thi đua lớp đứng thứ 29/ 29 toàn trường . cả lớp ai cũng ấm ức nhưng chẳng ai giám góp ý phê bình hai bạn đó cả.        ? Theo em tập thể lớp 10Đ cần phải làm gì để đưa phong trào lớp đi lên?    ? Em Rút ra bài học gì thông qua bài học nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?   ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I GDCD LỚP 10       Câu Nội dung Điểm Câu 1 *Phủ định:Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng nào đó * Phủ định siêu hình: Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng. * Phủ định biện chứng: Phủ định biện chứng là sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân SV-HT, có kế thừa những yếu tố tích cực của sv-ht cũ để phát triển sv-ht mới *Đặc điểm của phủ định biện chứng: -Tính khách quan: phủ định biện chứng mang tính tất yếu khách quan, nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sv-ht. PĐBC tạo điều kiện, làm tiền đề cho sự phát triển. -Tính kế thừa: là tất yếu khách quan, đảm bảo sv-ht giữ lại yếu tố tích cực, gạt bỏ các tiêu cực lỗi thời để SV-HT phát triển liên tục không ngừng. * Khuynh hướng phát triển của sv-ht là vận động phát triển đi lên, cái mới ra đời kế thừa và thay thế cái cũ, nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.       0.5đ     0.5đ     0.5 đ         1 đ       1đ     0.5đ Câu 2 Chất: Chất là những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác. *Lương: Lượng dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, biểu thị trình độ phát triển( cao, thấp), qui mô( to,nhỏ), tốc độ vận động( nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều) của sự vật, hiện tượng.   * Giải thích vì sao khi dùng thuốc chúng ta luôn phải tuân thủ các quy định về liểu lượng là vì: - Nếu dùng quá liều thì tác dụng của nó không có hiệu quả  tác dụng của nó . - Nếu dùng quá liều thì chất (thuộc tính, công dụng, tác dụng… )của thuốc sẽ thay đổi, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tín mạng cho người dùng thuốc chẳng hạn như dùng thuốc ngủ quá liều, thuốc cảm quá liều … 0.5đ         1đ     0.5đ     1đ   Câu 3 * Tập thể lớp 10 D cần thông qua các buổi sinh hoạt lớp để trực tiếp thẳng thắn phê bình hai bạn học sinh kia.   - Ngoài ra lớp báo cáo với cô giáo chủ nhiệm có biện pháp trách phạt về các biểu hiện sai phạm và động viên 2 bạn đó cùng cả lớp thực hiện tốt nội quy để đưa phong trào lớp đi lên. * Rút ra bài học:  -Để giải quyết mâu thuẫn phải có phương pháp đúng, phải phân tích mâu thuẫn cụ thể trong tình hình cụ thể. -Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của từng mặt đối lập. Phân tích mối quan hệ giữa các mặt của mâu thuẫn -Phải biết phân biệt đúng sai, tiến bộ, lạc hậu. - Nâng cao nhận thức xã hội, phát triển nhân cách.   -Biết đấu tranh phê và tự phê.Tránh tư tưởng “dĩ hoà vi quý      1đ       0.5đ     0. 5đ   0.25đ 0.25đ 0.25đ   0.25đ                                                    

Chuyên đề HKI

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI ĐỂ GIẢNG DẠT TỐT MỘT SỐ PHẦN TRONG CÁC BÀI GDCD 11 I. Ý nghĩa của vận dụng phương pháp nêu vấn đề: Chúng ta biết rằng môn giáo dục công dân là một môn học phục vụ cho công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cho học sinh phổ thông được giảng dạy trong tất cả các loại hình giáo dục ở trường trung học phổ thông. Đồng thời nó là môn khoa học xã hội gắn liền với đường lối của Đảng, môn học này góp phần đào tạo thanh niên, học sinh trở thành những người lao động mới, hình thành những phẩm chất tích cực của người công dân tương lai có thế giới quan khoa học, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có đạo đức cách mạng, ra sức thực hiện đường lối và nhiệm vụ cách mạng của Đảng và của nhà nước. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, đối với nhân dân, đối với gia đình và chính bản thân mình. Tại điều 28.2 Luật giáo dục xác định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”([2]) Quán triệt những quy định của Luật giáo dục, nhà trường Trung học phổ thông cần cụ thể hoá định hướng đổi mới giáo dục đối với từng môn học. Đổi mới nội dung và đặc biệt là phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn giáo dục công dân phải nhằm góp phần tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực và những công dân mới có tính năng động, sáng tạo hiểu biết pháp luật, tuân thủ các quy tắc chuẩn mực đạo đức và phải biết đối nhân xử thế, biết rèn luyện mình và vận dụng ý thức trách nhiệm của mình vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thích ứng với cơ chế thị trường, có phẩm chất và năng lực đạo đức tốt để thực hiện thành công sự nghiệp Công nghiệp hóa , hiện đại hóa ở nước ta hiện nay và phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại.  Hơn nữa, giáo dục công dân còn đóng vai trò chính trong việc tích hợp rất nhiều vấn đề như :Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, giáo dục pháp luật, giáo dục về an toàn giao thông….Quá trình dạy học môn GDCD là quá trình học sinh được cuốn hút vào các hoạt động do giáo viên thiết kế, tổ chức và chỉ đạo giáo viên thiết kế như thế nào để thông qua đó học sinh có thể tự khám phá và chiếm lĩnh tri thức.  Trong quá trình dạy học, giáo viên phải huy động , khai thác tối đa năng lực tư duy cho học sinh, tạo cơ hội và động viên , khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về các vấn đề đang học. Để làm được điều đó , ngoài các phương pháp như : Đàm thoại, vấn đáp, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, dự án, trực quan ….thì phương pháp đóng vai là một phương pháp cần thiết và tôi cho rằng nó có hiểu quả và có sức lan tỏa đến từng học sinh mà đặc biệt là học sinh THPT. Tuy nhiên, không phải bất kì bài nào phần nào cũng có thể sử dụng phương pháp đóng vai, bởi lẽ khi sử dụng phương pháp này phải dựa trên nội dung bài học có tính tuyên truyền gần gũi đến từng học sinh hoặc học sinh cần phải thực hiện phương pháp này để áp dụng hành vi của mình trong cuộc sống. Chính vì vậy mà chọn phương pháp cho một tiết học là không khó nhưng làm sao để sử dụng phương pháp đó một cách có hiệu quả thì là cả một vấn đề cần bàn luận, nghiên cứu, đặc biệt khi giảng dạy chương trình GDCD lớp 11 rất gần gũi với các em  những kiến thức vừa có tính thực tiễn lại vừa có tính quan điểm, đường lối và các vấn đề liên quan đến pháp luật và rèn luyện ý thức trách nhiệm của học sinh.   II: Nội dung thực hiện phương pháp đóng vai trong dạy học một số phần trong các bài GDCD : Xuất phát từ những đặc trưng đã nêu vì vậy trong giảng dạy GDCD cần phải phát huy những phương pháp ưu thế của bộ môn để vận dụng tri thức vào làm phương tiện giảng dạy của mình. Sau đây là một và ví dụ mà tôi đã áp dụng vào bài giảng. 3.1/ Bài 10 Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Để làm rõ khái niệm thế nào là dân chủ trực tiếp và thế nào là dân chủ gián tiếp . Người giáo viên phải sử dụng tình huống phù hợp có lời thoại giao cho các em trong nhóm lớp trong vòng khoảng 10 phút các em tự phân vai viết lời thoại lên trình bày tiểu phẩm của mình sau đó Cả lớp và giáo viên nhận xét, tổng tổng kết khen thưởng và rút ra nội dung bài học, tình huống như sau:  - Tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân xã bàn về việc huy động nhân dân trong xã đóng góp tiền để sửa sang nhà văn hóa của xã . - Trưởng thôn Nam nêu ý kiến rằng: Đây là công việc quan trọng nên chúng ta cần phải đưa ra thảo luận dân chủ trong nhân dân và phải có sự nhất trí trong dân và phải do nhân dân quyết định. - Thế nhưng ông chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cương quyết nói: Nhà văn hóa là bộ mặt của xã nhất định là phải sửa sang cho đẹp khi không có kinh phí của Huyện thì nhân dân trong xã phải đóng góp là chuyện đương nhiên, cần gì phải bàn bạc với dân nữa. - Ông Chủ tịch nói: Theo kinh nghiệm của tôi thì không phải việc gì cũng mang ra bàn bạc vì bàn bạc thì mất thời gian lắm. Mình là Ủy ban nhân dân, là cơ quan chính quyền nhà nước thì mình phải có quyền chứ! - Trưởng thôn Bắc Có ý kiến rằng: Chúng ta chỉ là đại diện cho nhân dân do nhân dân bầu ra làm gì liên quan đến dân thì mình cũng phải hỏi ý kiến cho dân chủ chứ? - Ông chủ tịch xã Cương quyết và đi đến quyết định: Không phải hỏi ý kiến ai nữa hết các trưởng thôn về thông báo cho các hộ gia đình là mỗi gia đình phải đóng góp 500.000 ngàn đồng để xây dựng nhà văn hóa xã . - Tất cả các trưởng thôn đành phải nghe theo và cứ thế về triển khai cho dân. Qua tình huống mà học sinh đóng trên sau khi học sinh hoàn thành xong tiểu phẩm của mình giáo viên có thể đặt câu hỏi như sau: Hỏi:  1. Theo em trong tiểu phẩm trên cách giải quyết của ông Chủ tịch UBND xã như vậy có đúng không? 2. Theo em đây là hình thức dân chủ trực tiếp hay gián tiếp?Gợi ý trả lời:  * Cách giải quyết của ông chủ tịch UBND xã như vậy là không đúng. Chưa dân chủ trong các cuộc họp, việc làm như vậy là chủ quan duy ý chí không hợp lòng dân và đặc biệt là coi thường những ý kiến góp ý của người khác đặc biệt là những người thân cận bên mình giúp việc cho mình. Sự quyết đoán của Ông Chủ tịch xã như vậy sẽ làm mất lòng dân và không được dân ủng hộ. * Theo em đây là hình thức dân chủ gián tiếp vì dân chủ gián tiếp là thông qua người đại diện thay thế cho mình quản lý các công việc của đất nước. Ở đây các trưởng thôn thay mặt mình tiếp thu những ý kiến của cấp trên đó là tiếp thu ý kiến của Chủ tịc UBND xã. Tuy nhiên hình thức dân chủ nào cũng có điểm tích cực và hạn chế của nó chính vì vậy mà mình phải kết hợp cả hai hình thức dân chủ. 3.2/ Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm Trong quá trình dạy học người giáo viên biết sử dụng phương pháp phù hợp với từng bài dạy, phần dạy sẽ rất thú vị với học sinh và học sinh học tập rất tích cực, giáo viên muốn làm rõ Mục tiêu và phương hướng của chính sách dân số . Giáo viên có thể đưa ra tình huống có thể cho lời thoại trước cho học sinh hoặc học sinh tự viết lời thoại kịch bản trước 1 tuần nội dung tình huống như sau: - Chị Hoa và anh Nam đã có 2 đứa con gái nhưng chưa có con trai nên anh Nam bắt buộc chị Hoa phải sinh thêm đứa nữa để có thêm đứa con trai nối dõi tông đường. Tuy vậy nhưng chị Hoa phản đối. - Chị Hoa nói: Việc sinh con là để 2 bên tự nguyện và mình dừng lại ở đây để nuôi dạy con cho tốt và con trai con gái cũng là con của mình nếu mình sinh thêm đứa nữa là vi phạm luật về chính sách dân số của nước ta đó. -  Anh Nam khẳng định rằng: Vi phạm là vi phạm thế nào mình chưa có con trai thì mình phải sinh và con mình sinh ra thì mình nuôi chứ nhà nước có nuôi đâu mà sợ. - Chị Hoa nói: Nhà nước ta đã ban hành luật về dân số kế hoach hóa gia đình nếu mình vi phạm về sinh con thứ 3 thì sẽ bị phạt. - Anh Nam còn nói rằng: Nhà nước mình làm như vậy là không đúng nếu để dân số đông lên thì sẽ hay hơn, bởi vì nếu dân số đông thì sẽ có nguồn nhân lực dồi dào, sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội như thế chẳng có lợi hay sao? Bao nhiêu nước khác chẳng mong có dân số đông mà không được là gì? - Chị Hoa giải thích mà anh Nam không đồng ý  - Anh Nam nói: Mẹ mày phải sinh bằng được cho ông một thằng cu - Chị Hoa: Thở dài chắc phải nhờ đến chính quyền địa phương thôi, nói rồi chị lên gặp chính quyền địa phương nhờ họ đến giải thích cho chồng mình hiểu. Sau khi học sinh trình bày tiểu phẩm xong giáo viên có thể đặt câu hỏi như sau: Hỏi: 1. Em có đồng tình với quan niệm của Anh Nam không? 2. Theo em chị Hoa giải thích và nhờ đến chính quyền địa phương có đúng không?  3. Chính quyền địa phương phải làm gì trong việc này? Qua đó em cho biết hậu quả của việc tăng dân số? Mục tiêu và phương hướng của nhà nước ta ? Gợi ý trả lời: -  Chúng ta không đồng tình với quan niệm của anh Nam vì quan niệm của anh là cổ hủ, lạc hậu trọng nam khinh nữ. Mặc dầu anh sinh con ra nhà nước không nuôi nhưng sẽ liên quan đến các vấn đề như môi trường, việc làm nhà ở... Nhà nước phải giải quyết.  - Chị Hoa giải thích như vậy và nhờ đến chính quyền địa phương như vậy là đúng rồi .  - Trong trường hợp này chính quyền địa phương phải có trách nhiệm tuyên truyền , vận động và đưa ra những cách giải thích rõ ràng nhất để cho anh hiểu nếu mỗi gia đình chỉ có một đến 2 con để nuôi dạy cho tốt và có điều kiện học tập tốt hơn. Nếu mình sinh con ra đông mà không chu cấp đủ cho con cái học hành thì thiệt thòi cho con. - Hậu quả của việc tăng dân số : Việc làm, nhà ở, y tế, chất lượng cuộc sống, môi trường... - Từ cách giải thích trên giáo viên có thể cho học sinh rút ra được mục tiêu và phương hướng của nhà nước ta về chính sách dân số.  3.3/ Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường Khi dạy đến phần trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường giáo viên có thể cho học sinh đóng vai với tình huống như sau: Ngọc và Minh đang ngồi trao đổi với nhau về trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. - Ngọc: Minh này, học sinh chúng mình cũng có trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ,phải không? Minh: Chúng mình đang là học sinh thì làm gì mà có trách với nhiệm! Trách nhiệm này chỉ thuộc về người lớn thôi Ngọc ạ. - Ngọc: Chúng mình có thể làm được nhiều việc chứ. Ví dụ như trồng cây gây rừng nè, vệ sinh môi trường xung quanh lớp học, nhặt rác nơi công cộng, không xả rác bừa bãi nè.... * Sau khi học sinh đóng tiểu phẩm xong giáo viên có thể đặt câu hỏi như sau: 1. Theo em học sinh lớp 11 có trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên không? 2. Qua đó em cho biết em có thể làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ?  Gợi ý trả lời câu hỏi: * Theo em là học sinh lớp 11 phải có trách nhiệm bải vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường vì chúng ta đã học và biết tài nguyên thiên nhiên là có vai trò đặc biệt đối với mỗi cá nhân và toàn nhân loại... * Học sinh có thể làm những việc sau để bảo vệ tài nguyên : Trồng cây xanh, không xả rác bừa bãi, thu gom rác thải bỏ đúng nơi quy định, tuyên truyền mọi người không xã rác bừa bãi....    3.4/ Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh  Để rút ra được trách nhiệm của công dân trong nội dung bài 14 Chính sách quốc phòng và an ninh giáo viên có thể cho học sinh tình huống ngay tại lớp cho học sinh phân vai đóng tình huống có thể như sau: - Hiền và Thảo ngồi trao đổi với nhau về nội dung bài học . - Hiền: Thảo này! Trong bài học mà cô giáo vừa dạy có nói về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh, theo tớ đấy là trách nhiệm của người lớn chứ đâu phải của những học sinh chúng ta phải không Thảo? Thảo trả lời: - Theo mình đây là trách nhiệm của những người từ 18 tuổi trở lên, còn chúng mình mới 16 tuổi thì không phải bận tâm, không có trách nhiệm gì cả. Bỡi vì học sinh chúng mình thì có thể làm được việc gì trước vấn đề lớn như vậy? Hiền đồng tình với Thảo - Đúng rồi đấy ! Chúng mình có suy nghĩ giống nhau rồi, như vậy mới có lí chứ! * Thông qua tiểu phẩm giáo viên có thể hỏi học sinh: 1. Theo em, Hiền và Thảo suy nghĩ như vậy có đúng không?Vì sao? 2. Em và các bạn có thể làm gì để góp phần vào việc xây dựng quốc phòng và an ninh?  Gợi ý trả lời câu hỏi:  * Theo như suy nghĩ của Hiền và Thảo như thế là không đúng và đáng chê trách vì: chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ đến công lao to lớn của ông cha ta để lại vậy mình là học sinh lớp 11 rồi hiện nay không còn chiến tranh nữa nhưng mình cũng phải có trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh của nước ta như: Cảnh giác với mọi âm mưu của các thế lực thù địch, tham gia tuyên truyền vận động để mọi người cảnh giác với các loại tội phạm chống phá cách mạng nước ta ... * Chúng ta có thể làm những việc như: Học tập thật tốt tất cả các môn học , tham gia vào tố cáo tội phạm trong thôn xóm, tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định để xây dựng nền quốc phòng và an ninh của nước ta thật vững chắc.   III. KẾT  LUẬN Qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy bộ môn giáo dục công dân, tôi đã tiếp thu và vận dụng nhiều phương pháp dạy học mới ngoài phương pháp truyền thống như diễn giảng, đàm thoại, kể chuyện, thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi, đóng vai... trong đó phương pháp đóng vai là một phương pháp có nhiều ưu điểm. Nếu thực hiện được phương pháp này thì hiệu quả của nó rất rõ rệt.Việc đóng vai giúp học sinh liên hệ đến các vấn đề liên quan một cách cụ thể để các em phát huy vốn kinh nghiệm sống của bản thân mạnh dạn hơn khi đứng trước đám đông, trước tập thể để phân tích, lí giải, tranh luận các tình huống, các sự kiện thực tế từ đó các em tự rút ra bài học và khắc sâu kiến thức nhớ lâu hơn và sinh động hơn.

THực hiện an toàn giao thông

TIẾT  Ngày soạn:  Ngày giảng:     THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG (1 TIẾT)   I. MỤC TIÊU BÀI HỌC   1. Kiến thức: Giúp Hs    -  TÌnh hình về  ATGT của cả nước và tỉnh thừa Thiên Huế.    - Nắm được hậu quả  nguy hiểm và nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông.       - Nắm được một số quy định khi tham gia giao thông.     - Hiểu ý nghĩa của việc chấp hành trật tự an tòan giao thông và các biện pháp bảo đảm an tòan khi đi đường.   2. Kĩ năng:     - Nhận biết được một số dấu hiệu chỉ dẫn giao thông thông dụng và biết xử lí những tình huống đi đường thường gặp.    - Biết đánh giá hành vi đúng hay sai của người khác về thực hiện trật tự an tòan giao thông.    - Thực hiện nghiêm chỉnh trật tự an tòan giao thông và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.   3. Thái độ:       - Có ý thức tôn trọng các quy định về trật tự an toàn giao thông.     - Ủng hộ những việc làm tôn trọng trật tự an toàn giao thông và phản đối những việc làm không tôn trọng trật tự an toàn giao thông.  II. PHƯƠNG PHÁP    - Xử lý tình huống.    - Giải quyết vấn đề.    - Thảo luận nhóm.... III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN    - Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm; Điều 9. Quy tắc chung; Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ; Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ; Điều 30. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; Điều 31. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác; Điều 32. Người đi bộ (Luật giao thông đường bộ - 2008).   - Hệ thống biển báo.   - Các số liệu cập nhật của các vụ tai nạn và số người thương vong trong cả nước, tại địa phương.  - Bộ tranh ảnh về các tình huống đi đường, máy chiếu, đầu vi deo... IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC    1. Ổn định lớp:    2. Giới thiệu bài mới:   GV: Chiếu cho học sinh xem về những hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Những hình ảnh trên nói đến vấn đề gì? GV kết luận:      Như các em đã biết, GTVT là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân, là điều kiện quan trọng để nâng cao cuộc sống cho mọi người. GT có quan hệ chặt chẽ đến mọi mặt của đơi sống xã hội. Nhưng bên cạnh đó một số nhà nghiên cứu nhận định rằng: Sau chiến tranh và thiên tai thì tai nạn giao thông là thảm hoạ thứ 3 gây ra cái chết và thương vong cho loài người. Vì sao họ lại khẳng định như vậy? Chúng ta phải làm gì để khắc phục tình trạng đó...   3. Nội dung bài mới:   Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình tai nạn giao thông hiện nay và nguyên nhân Gv: cho hs quan sát số liệu về tình hình tai nạn giao thông hiện nay ở nước ta.   NĂM SỐ VỤ TAI NẠN SỐ NGƯỜI CHẾT NGƯỜI BỊ THƯƠNG 2013 31.266  9.805   32.253 2014 20.801  7.475 19.973 2015 11.179   4.478 2.114   Thừa thiên Huế Năm  Số vụ tai nạn Số người chết Người bị thương 2012 1.283 150 997 2013 996 171 993 2014 835 166 820 2015(6 tháng) 255 80 235 GV: Chiếu một số hình ảnh về tai nạn giao thông ở thừa thiên huế.   Hỏi:  Em có nhận xét gì về tai nạn giao thông ở trong nước và ở địa phương?   Hoạt động 2: Tìm hiểu hậu quả  ( Giáo viên cho học sinh lên trình bày) Gv: nhận xét, bổ sung. GV: Chốt lại:  Như vậy TNGT ngày càng gia tăng, nhiều vụ nghiêm trọng đã xảy ra, trở thành mối quan tâm lo lắng của từng gia đình, của toàn xã hội.       * Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên nhân     Gv cho học sinh trình bày những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. HS: Trả lời. GV: Vậy trong những nguyên nhân trên, Nguyên nhân nào là phổ biến? Hs: Trả lời. Gv: Nhận xét, bổ sung, kết luận       GV: Chúng ta cần có những biện pháp nào để tránh TNGT, đảm bảo ATGT khi đi đường cô cùng các em đi tìm hiểu.   1 Tình hình tai nạn giao thông hiện nay: - Ngày nay tình hình TNGT rất nghiêm trọng.  - Ở trong nước và tại địa phương số vụ tai nạn giao thông có người chết và bị thương ngày càng tăng. -  Có người mất đi cuộc sống, có người mất sức lao động, để lại di chứng suốt cả cuộc đời.     .                         2.  Gây hậu quả: - Gây thiệt hại về người (chết người hoặc  tàn phế suốt đời)  - Gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và của người tham gia giao thông.       3. Nguyên nhân: * Chủ quan: - Do ý thức của một số người tham gia giao thông chưa tốt. Chưa tự giác chấp hành luật lệ giao thông. - Sự quản lí của nhà nước về giao thông còn hạn chế. - Người tham gia giao thông thiếu hiểu biết về luật giao thông đường bộ. - Dân số tăng nhanh.Các phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều. * Khách quan:  - Các phương tiện tham gia giao thông còn thô sơ. - Cơ sở hạ tầng xuống cấp.....       Hoạt động 2: Tìm hiểu các quy định nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông HS quan sát, nhận biết ý nghĩa của từng loại biển báo. * Biện pháp: *Thảo luận giúp Hs hiểu một số quy định về đi đường bằng các biển báo Hỏi:  Theo em chúng ta cần làm gì để đảm bảo an toàn khi đi đường? HS: Trả lời. Gv: Nhận xét, bổ sung chiếu nội dung lên bảng       ? Khi tham gia giao thông em cần phải tuân theo nguyên tắc nào trên đường? HS: Chấp hành  Biển báo  GV: Muốn vậy chúng ta phải chấp hành các nội quy biển báo sau:   Hỏi:  Theo em có mấy nhóm biển báo?   Gv: Kết luận Gv: cho hs đọc Điều 10“Hệ thống báo hiệu đường bộ (Luật GT đường bộ năm 2008).     VD:  Một số quy định về đi đường: a/ Người đi bộ: - Phải đi trên hè phố, lề đường hoặc sát mép đường, đi đúng phần đường . - Nơi có tín hiệu, vạch kẻ đường phải tuân thủ.  Trẻ em dưới 7 tuổi khi qua đường phải có người lớn dẫn dắt; Không mang vác đồ cồng kềnh đi ngang trên đường.   b/ Người đi xe đạp: - Không: + Dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng. + Đi vào phần đường dành cho người đi bộ. + Sử dụng để kéo đẩy xe khác. + Mang vác, chở vật cồng kềnh. + Buông cả hai tay, đi xe bằng một bánh. + Chở ba.  - Phải:  + Đi đúng phần đường, đúng chiều. + Đi bên phải. + Tránh bên phải, vượt bên trái. + Chỉ được chở 1 người và một trẻ em dưới 7 tuổi. + Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn.   */ Trẻ em dưới 16 tuổi không được lái xe gắn máy, đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3    c. Quy định về an toàn đường sắt: + Không chăn thả trâu, bò, gia súc hoặc chơi đùa trên đường sắt. + Không thò đầu, chân tay ra ngoài khi tàu đang chạy. + Không ném đất đá và các vật gây nguy hiểm lên tàu và từ trên xuống tàu.     Hỏi: Hãy nêu ý nghĩa của các biển báo đó ?. Hs: Trả lời. Gv: Nhận xét, kết luận    Gv: Giới thiệu hệ thống vạch kẻ đường và tường bảo vệ.   4 .Một số quy định khi tham gia giao thông: a. Một số quy định khi đi đường.   -  Để đảm bảo an toàn khi đi đường chúng ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông. - Phải học tập, hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông. - Tự giác tuân theo quy định của pháp luật về đi đường.  - Chống coi thường hoặc cố tình vi phạm pháp luật về đi đường.   *  Biển báo hiệu đường bộ:( Chiếu máy) Gồm 5 nhóm: + Biển báo cấm: Hình tròn, nền màu trắng có viền đỏ, hình vẽ màu đen, thể hiện điều cấm. + Biển báo nguy hiểm: Hình tam giác, nền màu vàng có viền đỏ, thể hiện điều nguy hiểm, cần đề phòng. + Biển hiệu lệnh: Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng, báo điều phải thi hành. + Biển chỉ dẫn: Hình chữ nhật ( vuông) nền xanh lam, báo những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác. + Biển phụ: Hình chữ nhật ( vuông)- thuyết minh, bổ sung để hiểu rõ hơn các biển báo khác. - Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. - Vạch kẻ đường. - Hàng rào chắn, tường bảo vệ... * Ý nghĩa:  Hoạt động 3:  Tìm hiểu trách nhiệm của HS. Gv: Cho hs thảo luận xử lí tình huống sau: Bài tập 1: Tan học Hưng lái xe đạp thả hai tay và lạng lách, đánh võng và đã vướng phải quang ghánh của bác bán rau đi giữa lòng đường. ? Hãy nêu sai phạm của Hưng và bác bán rau?. Hs: Trả lời. Gv: Nhận xét, bổ sung. - Hưng vi phạm: thả hai tay ,lạng lách, đánh võng , va phải người đi bộ. - Người bán rau vi pham: Đi bộ dưới lòng đường. Gv: ? Hãy thử đặt địa vị mình là một người công an, em sẽ giải quyết việc này như thế nào? Hs: Trả lời. Gv: Nhận xét. Gv: Người đi xe đạp phải tuân theo những quy định nào?. Hs: Trả lời. Gv: Nhận xét, bổ sung, kết luận. Gv: cho hs đọc điểu 30, 31 (Luật giao thông đường bộ năm 2008).   Bài tập 2: Hiện nay các phương tiện thông tin đại chúng đều khuyến khích toàn dân tích cực hưởng ứng ATGT. Trường ta đã có những hoạt động nào nhằm giáo dục HS ý thức thực hiện ATGT?   Hỏi: Bản thân em đã làm gì để góp phần bảo đảm trật tự ATGT? HS: Thảo luận và ghi ý kiến của mình ra giấy. GV: Gắn phiếu của các nhóm lên bảng, Y/C các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý kiến. Gv: Nhận xét, bổ sung, kết luận   H   III. Trách nhiệm của Học sinh:     3. Trách nhiệm của HS:   - Phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu và các quy định về an toàn giao thông. - Học và thực hiện đúng theo những quy định  của luật giao thông. - Tuyên truyền những quy định của Luật GT - Nhắc nhở mọi người cùng thực hiện, nhất là các em nhỏ. - Lên án tình trạng cố tình vi phạm luật GT  4: Luyện tập – củng cố. GV: Chiếu các bài tập trắc nghiệm  * Bài tập:     Trên đường đi học về, Em đèo Tú và Quốc vừa đi vừa đánh võng vừa hò hét giữa trưa vắng. Bỗng có cụ già qua đường, do không chú ý nên các bạn đã va phải cụ.    Hãy đánh giá hành vi của các bạn khi tham gia giao thông? Nếu là một trong ba bạn, em sẽ làm gì? HS: Hai nhóm thảo luận về việc sắm vai và giải quyết tình huống. GV: Sau tình huống này em hãy gửi một thông điệp cho các bạn HS cả nước về nội dung TTATGT?                          Tiết 14 Ngày soạn:20/11/2015 Ngày giảng:24/11/2015                               ĐI XE ĐẠP AN TOÀN (Tiết 2)   I. MỤC TIÊU BÀI HỌC   1. Kiến thức: Giúp Hs  - Hiểu cách đi xe đạp an toàn: Cách chuyển hướng, vượt xe, tránh xe an toàn. - HS thể hiện đúng cách điều khiển xe đạp an toàn, phòng tránh các tình huống nguy hiểm. - Có ý thức điều khiển xe đạp an toàn khi tham gia giao thông.   2. Kĩ năng:       - Biết đánh giá hành vi đúng hay sai của người khác về thực hiện trật tự an tòan giao thông.    - Thực hiện nghiêm chỉnh trật tự an tòan giao thông và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.   3. Thái độ:       - Có ý thức tôn trọng các quy định về trật tự an toàn giao thông.     - Ủng hộ những việc làm tôn trọng trật tự an toàn giao thông và phản đối những việc làm không tôn trọng trật tự an toàn giao thông.  II. PHƯƠNG PHÁP    - Xử lý tình huống.    - Giải quyết vấn đề.    - Thảo luận nhóm.... III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN    - Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm; Điều 9. Quy tắc chung; Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ; Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ; Điều 30. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; Điều 31. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác; Điều 32. Người đi bộ (Luật giao thông đường bộ - 2008).   - Hệ thống biển báo.   - Các số liệu cập nhật của các vụ tai nạn và số người thương vong trong cả nước, tại địa phương.  - Bộ tranh ảnh về các tình huống đi đường, máy chiếu, đầu vi deo... IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC    1. Ổn định lớp:    2. Giới thiệu bài mới:   GV: Chiếu cho học sinh xem về những hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Những hình ảnh trên nói đến vấn đề gì? định như vậy? Chúng ta phải làm gì để khắc phục tình trạng đó...   3. Nội dung bài mới: - Hát vui: Bài “Khi trẻ em đi xe đạp”.       - CTHĐTQ mời 3 bạn lần lượt thực hiện các yêu cầu sau: + Đi xe đạp thế nào là an toàn? + Người đi xe đạp điện bắt buộc phải làm gì? - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra đồ dùng học tập của HS.   Hoạt động của giáo viên, HS Nội dung bài học  * Hoạt động 1 a/. Gợi động cơ tạo hứng thú:  - Tiết học trước các em đã thế nào là đi xe đạp an toàn. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu Cách chuyển hướng, vượt xe, tránh xe an toàn và cách phòng tránh các tình huống nguy hiểm. - Ghi tựa bài lên bảng. - Giao CTHĐTQ điều khiển các bước học tập tiếp theo.       b/. Trải nghiệm: - Yêu cầu HS quan sát ảnh trang 14, 15 SGK và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: + Em hãy cho biết các bạn đi xe đạp trong ảnh đang làm gì? - Quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. - Kết luận:  + Giơ tay báo hiệu rẽ phải, vượt xe khác. + Các tình huống nguy hiểm khi đi xe đạp. c/. Phân tích, khám phá, rút ra bài học:  - Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK thảo luận nhóm thực hiện các nhiệm vụ sau: + Cách chuyển hướng, vượt xe, tránh xe như thế nào là an toàn? + Hãy nêu cách phòng tránh các tình huống nguy hiểm khi đi xe đạp. - Quan sát HS thảo luận và hỗ trợ. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. - Kết luận:  + Qua ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu phải đi theo hiệu lệnh của tín hiệu đèn. Khi muốn đổi hướng (rẽ phải, rẽ trái) phải đi chậm, giơ tay xin đường và chú ý quan sát xe. + Không đi cạnh các ô tô lớn. Chú ý quan sát chưỡng ngại vật trên đường để tránh. Đi buổi tối phải có đèn xe đạp chiếu sang và chú ý tín hiệu đèn các xe khác.   4. Hoạt động thực hành:  - Yêu cầu HS đọc nội dung BT 5, 6, 7 trang 16 SGK, thảo luận nhóm để làm bài. - Quan sát HS thảo luận và hỗ trợ. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả.   5. Hoạt động ứng dụng: - Gợi ý cho HS các khả năng có thể ứng dụng bài học vào thực tế. - Nhận xét tuyên dương. - Dặn dò: Ôn bài.  Chia sẻ kiến thức đã học với gia đình và người thân và cộng đồng. - Bài sau: Ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn.   1.Các hành vi không an toàn khi tham gia giao thông bằng xe đạp                           2.Chuẩn bị đi xe đạp an toàn B1: - Chọn xe đạp an toàn:  Chọn xe có kích cỡ vừa tầm vóc  Mọi bộ phận của xe đều an toàn và hoạt động tốt,     nhất là phanh và lốp    B2:Kiểm tra xe trước khi đi B3:Đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng cách   B4: Ngồi an toàn trên xe đạp                                           3. Cách đi xe đạp an toàn   - Đi vào phần đường  dành cho xe đạp, xe thô sơ - Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông - Không được sử dụng ô, dù,điện thoại di động,… khi đi xe đạp  - Không lạng lách, đu bám xe khác  -   4. Củng cố Đi xe đạp không an toàn gây nên nhiều nguy hiểm cho chính người điều khiển xe                                 và cho cả những người tham gia giao thông khác . Cách đi xe đạp an toàn: + Chuẩn bị tốt trước khi đi xe đạp +Khi đi xe đạp tuân thủ nghiêm túc các quy tắc ATGT + Thực hiện các bước qua đường an toà 5. Dặn dò: Nhắc nhỡ học sinh tuân theo quy tắc giao thông          

các tình huống GDCD

60 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật cho học sinh trung học phổ thụng   Chủ đề 1. Bản chất, vai trò của pháp luật (12 câu) Chủ đề tập trung vào các nội dung chính sau: Pháp luật và đời sống; Thực hiện pháp luật; Vi phạm pháp luật và trách nhiệm phỏp lý.   Chủ đề 2. Pháp luật với sự phát triển của công dân (6 câu) Các nội dung chính của chủ đề: quyền học tập, sáng tạo của công dân; trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân...   Chủ đề 3. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (15 câu) Các nội dung chính của chủ đề: Pháp luật về phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ môi trường; pháp luật về quốc phũng, an ninh; các quy định của pháp luật về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, kiềm chế sự gia tăng dân số, phũng chống tệ nạn xã hội...   Chủ đề  4. Quyền bỡnh đẳng của công dân (15 câu) Các nội dung chính của chủ đề: Quyền bình đẳng trước pháp luật của công dân; bỡnh đẳng giới; Quyền bỡnh đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo; Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đỡnh …   Chủ đề 5. Công dõn với cỏc quyền dân chủ (15 cõu) Các nội dung chính của chủ đề: Quyền bầu cử, quyền ứng cử váo các cơ quan đại biểu của nhân dân; quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xó hội; quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân.         CHỦ ĐỀ 1 BẢN CHẤT, VAI TRề CỦA PHÁP LUẬT (12 cõu)   Chủ đề tập trung vào các nội dung chính sau: Pháp luật và đời sống; Thực hiện pháp luật ; Vi phạm phỏp luật và trách nhiệm pháp lý (4 câu)   1. Phỏp luật là gỡ? Vỡ sao mỗi công dân cần phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật? Trả lời Khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đánh dấu một cột mốc quan trọng về trỡnh độ văn minh mà xó hội đó đạt được trên tiến trỡnh dõn chủ húa xó hội. Tiến trỡnh đó hướng tới mục tiêu cao cả, và cũng là điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Điều 12 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng phỏp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xó hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, đấu tranh phũng ngừa và chống cỏc tội phạm, cỏc vi phạm Hiến phỏp và phỏp luật. Mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý theo phỏp luật”. Để quản lý xó hội, mỗi nhà nước cần phải xõy dựng và ban hành hệ thống quy tắc xử sự chung ỏp dụng cho mọi cỏ nhõn, tổ chức khi tham gia vào cỏc quan hệ xó hội, làm cho mọi hoạt động của cá nhân, tổ chức diễn ra trong vũng trật tự, ổn định. Hệ thống quy tắc xử sự chung đó được gọi là pháp luật.  Pháp luật là một hiện tượng xó hội khỏch quan, đặc biệt quan trọng nhưng cũng vô cùng phức tạp chính vỡ vậy đó cú khụng ớt những cỏch quan niệm, nhận thức khỏc nhau về phỏp luật. Trờn bỡnh diện phổ quỏt, căn bản nhất, có thể định nghĩa pháp luật như sau: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chớ nhà nước của giai cấp thống trị trên cơ sở ghi nhận các nhu cầu về lợi ích của toàn xó hội, được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước nhằm điều chỉnh cỏc quan hệ xó hội với mục đích tạo lập trật tự, ổn định cho sự phát triển xó hội. Trong hệ thống pháp luật Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác đều phải phự hợp với Hiến phỏp. Nếu mọi cụng dân đều thực hiện đúng khẩu hiệu  ”Sống và làm việc theo Hiến phỏp và phỏp luật”  thỡ xó hội ngày càng phỏt triển, cỏi xấu sẽ bị đẩy lùi, cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Do vậy, mỗi công dân cần phải hiểu và nắm vững các quy định của pháp luật, cú nắm vững thỡ mới thực hiện đúng pháp luật.   2. Xin hỏi pháp luật và đạo đức có mối quan hệ với nhau như thế nào? Trả lời Trong xó hội cú giai cấp tồn tại nhiều quan niệm, quy tắc đạo đức khác nhau, trong đó, pháp luật, một mặt luôn thể hiện quan điểm đạo đức chính thống của giai cấp cầm quyền, mặt khác, không thể không phản ánh những quan niệm, chuẩn mực ứng xử của những tầng lớp xó hội, những cộng đồng dân cư khác nhau, đặc biệt là những quan niệm đạo đức mang tính truyền thống dân tộc sâu sắc. Chính yếu tố đạo đức trong nội dung pháp luật làm cho pháp luật trở nên gần gũi hơn, dễ được người dân chấp nhận và tuân thủ một cách tự nguyện hơn.Giữa đạo đức và pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đạo đức là những quy tắc xử sự của con người, của tập thể và của cộng đồng, được hỡnh thành trờn cơ sở quan niệm về cái thiện, cái ác, về sự công bằng, về nghĩa vụ, lương tâm, danh dự, nhân phẩm và về những phạm trù khác thuộc đời sống tinh thần của xó hội. Đạo đức, một khi trở thành niềm tin nội tâm thỡ sẽ được các cá nhân, các nhóm xó hội tuõn theo một cỏch tự giỏc. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chớ nhà nước của giai cấp thống trị trên cơ sở ghi nhận các nhu cầu về lợi ích của toàn xó hội, được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước nhằm điều chỉnh các quan hệ xó hội với mục đích tạo lập trật tự, ổn định cho sự phát triển xó hội. Trong quỏ trỡnh xõy dựng phỏp luật, nhà nước luôn cố gắng đưa những quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phỏt triển và tiến bộ xó hội vào trong cỏc quy phạm phỏp luật. Như vậy, trong hàng loạt quy phạm pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức, nhất là pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đỡnh, văn hóa, xó hội, giỏo dục. Khi đó trở thành nội dung của quy phạm phỏp luật thỡ cỏc giỏ trị đạo đức không chỉ tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá nhân hay do sức ép của dư luận xó hội mà cũn được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước. Do đó, có thể nói, phỏp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức. Pháp luật là khuôn mẫu chung cho cách xử sự của mọi người trong hoàn cảnh, điều kiện như nhau, là thể hiện cụ thể của công lý, cụng bằng và giới hạn tự do của mỗi người trong việc thực hiện cỏc quyền và lợi ớch hợp phỏp của mỡnh. Chớnh những giỏ trị cơ bản của pháp luật – công bằng, bỡnh đẳng, tự do, lẽ phải, cũng là những giá trị đạo đức cao cả mà con người luôn hướng tới. Pháp luật và đạo đức luôn gắn bó chặt chẽ tác động qua lại với nhau. Pháp luật cần được xây dựng trên cơ sở của đạo đức, phù hợp với đạo đức. Đạo đức là cơ sở để xây dựng, hỡnh thành cỏc chuẩn mực phỏp luật. Cú như vậy, pháp luật mới dễ dàng đi vào cuộc sống, dễ thực hiện. Nội dung của pháp luật phải chứa đựng nội dung, tinh thần của đạo đức. Ngược lại, pháp luật củng cố, bảo vệ những tư tưởng, quan điểm, quy tắc đạo đức phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, phù hợp sự phát triển của xó hội ngày một văn minh. Pháp luật hạn chế, loại trừ nhũng quy định đạo đức không phù hợp đi ngược với lợi ích của giai cấp thống trị, với tiến bộ xó hội. Đồng thời, pháp luật góp phần hỡnh thành những quan điểm, quy tắc đạo đức tiến bộ phù hợp xó hội văn minh. Không chỉ có pháp luật, nhà nước cũng luôn có ý thức giữ gỡn đạo đức, giữ gỡn thuần phong mỹ tục của dân tộc. Thực tiễn đó chứng minh, đạo đức và pháp luật sẽ phát huy vai trũ, tỏc dụng của mỡnh khi chỳng cú sự kết hợp chặt chẽ với nhau, tác động cùng chiều, hỗ trợ cho nhau trong quản lý đời sống xó hội.   3. Tại sao núi bản chất của phỏp luật vừa mang tớnh giai cấp, vừa mang tớnh xó hội sõu sắc? Trả lời Bản chất pháp luật là một thể thống nhất bao gồm hai mặt – hai phương diện cơ bản: phương diện giai cấp và phương diện xó hội hay thường được gọi là tính giai cấp và tính xó hội. Hai phương diện này có quan hệ mật thiết, phụ thuộc, tác động lẫn nhau và cả hai đều mang tính tất yếu khách quan. Bản chất của pháp luật là vấn đề thuộc về những dấu hiện bên trong của pháp luật, những mục đích của điều chỉnh pháp luật, pháp luật đó bảo vệ những lợi ớch của ai v.v… Phỏp luật ngoài việc thể hiện ý chớ nhà nước của giai cấp thống trị, là công cụ của nhà nước ra cũn cú vai trũ và giỏ trị xó hội to lớn, khụng chỉ là sản phẩm thuần tỳy của nhà nước.  Về tớnh giai cấp của phỏp luật Việc phõn tích nguồn gốc của pháp luật đó chứng tỏ, phỏp luật ra đời trước hết từ nhu cầu bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xó hội cú giai cấp, thể hiện ý chớ của giai cấp thống trị. Trong xó hội cú đối kháng giai cấp, pháp luật phản ánh tương quan lực lượng giữa các giai cấp, sự thỏa hiệp giữa các giai cấp, các nhóm, các tập đoàn có lợi ích đối lập nhau. Vỡ vậy, xột về bản chất, phỏp luật luụn mang tớnh giai cấp sõu sắc. Tớnh giai cấp của phỏp luật được thể hiện ở sự phản ánh ý chớ nhà nước của giai cấp thống trị xó hội trong hệ thống cỏc văn bản pháp luật, các hoạt động áp dụng pháp luật của nhà nước. Phỏp luật mang bản chất giai cấp sõu sắc vỡ phỏp luật do nhà nước, đại diện cho giai cấp cầm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện. Tính giai cấp của pháp luật biểu hiện ở các điểm sau đây: - Phỏp luật là những quy tắc thể hiện ý chớ của giai cấp thống trị. Giai cấp nào nắm quyền lực Nhà nước thỡ trước hết ý chí của giai cấp đó được phản ánh trong pháp luật.  Ví dụ: Trong Nhà nước tư sản, pháp luật trước hết phản ỏnh ý chớ của giai cấp tư sản. Trong nhà nước ta, pháp luật thể hiện ý chớ của giai cấp cụng nhõn và đồng thời là ý chí của nhân dân lao động, đại diện đa số người trong xó hội. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chớ của giai cấp cầm quyền nhằm định hướng cho xó hội, giữ gỡn trật tự xó hội, bảo vệ quyền và lợi ớch của nhà nước. Vi phạm pháp luật là xâm hại đến lợi ích của nhà nước – lợi ích của giai cấp cầm quyền. Trong những trường hợp đó, nhà nước sẽ sử dụng quyền lực có tính cưỡng chế để buộc người vi phạm phải chấm dứt hành vi trỏi phỏp luật. Bản chất giai cấp là biểu hiện chung của bất kỳ kiểu phỏp luật nào. Tuy nhiờn, mỗi kiểu phỏp luật lại cú biểu hiện riờng của nú. Vớ dụ: - Pháp luật chủ nô công khai quy định quyền lực vô hạn của chủ nụ và tỡnh trạng vụ quyền của nụ lệ; - Pháp luật phong kiến công khai quy định đặc quyền, đặc lợi của vua, chúa, địa chủ phong kiến, cũng như quy định các chế tài hà khắc dó man để đàn áp nôn dân, những người nô lệ; - Pháp luật tư sản mặc dù quy định cho nhân dân được hưởng các quyền tự do, dân chủ, nhưng về cơ bản vẫn thể hiện ý chớ và phục vụ cho lợi ớch của giai cấp tư sản; - Phỏp luật xó hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp cụng nhõn, mà đại diện là nhà nước của nhân dân lao động. Mọi người đều được sống tự do, bỡnh đẳng, bảo đảm thực sự dân chủ và công bằng xó hội… Về tớnh xó hội của phỏp luật Bờn cạnh tớnh giai cấp, phỏp luật cũn cú giỏ trị xó hội rất to lớn. Thuộc tớnh xó hội là một thuộc tớnh khỏch quan, tất yếu và phổ biến của phỏp luật. Điều đó có nghĩa, pháp luật vừa là sự thể hiện ý chớ và bảo vệ lợi ớch của giai cấp thống trị xó hội, vừa là cụng cụ ghi nhận, bảo vệ lợi ớch của cỏc giai cấp, cỏc tầng lớp khỏc. Để duy trỡ sự ổn định và phát triển của xó hội, nhà nước phải quan tâm đến ý chớ và lợi ớch của cỏc giai cấp, cỏc tầng lớp khỏc trong xó hội, phải giải quyết cỏc vấn đề phát sinh trong xó hội như: tội phạm, thất nghiệp, tệ nạn xó hội, mụi trường… Phỏp luật mang bản chất xó hội vỡ phỏp luật bắt nguồn từ xó hội, do cỏc thành viờn của xó hội thực hiện, vỡ phỏt triển của xó hội. Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xó hội, phản ỏnh những nhu cầu, lợi ớch của cỏc giai cấp và cỏc tầng lớp trong xó hội, được các cá nhân, các cộng đồng dân cư, các tầng lớp khác nhau trong xó hội chấp nhận, coi là chuẩn mực, là quy tắc xử sự chung. Từ đó, pháp luật trở thành thước đo của hành vi con người, là cụng cụ kiểm nghiệm cỏc quỏ trỡnh, cỏc hiện tượng xó hội. Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xó hội vỡ sự phỏt triển của xó hội. Cỏc hành vi xử sự của cỏ nhõn, tổ chức, cộng đồng dân cư phù hợp với những quy định của pháp luật làm cho xó hội phỏt triển trong vũng trật tự, ổn định, quyền và lợi ích hợp pháp luật của mỗi người đều được tôn trọng. Tuy nhiờn, giỏ trị xó hội của cỏc kiểu phỏp luật khỏc nhau rất khỏc nhau: khụng thể so sỏnh giỏ trị của phỏp luật chủ nụ với phỏp luật tư sản hoặc pháp luật xó hội chủ nghĩa, nhưng nhỡn tổng thể thỡ phỏp luật chủ nụ cũng đóng vai trũ vụ cựng quan trọng trong quỏ trỡnh tiến húa của xó hội. Cựng với sự phỏt triển lịch sử của phỏp luật giỏ trị xó hội của phỏp luật ngày càng tăng lên, đặt biệt là đối với pháp luật xó hội chủ nghĩa. Túm lại: pháp luật là một hiện tượng vừa mang tính giai cấp lại vừa thể hiện tính xó hội. Hai thuộc tính này có mối liên hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau. Do những điều kiện khách quan và chủ quan, sự thể hiện tính giai cấp và tính xó hội của phỏp luật cú khỏc nhau trong cỏc kiểu nhà nước.    4. Sống với nhau được gần 10 năm, nhưng bà H luôn phải nhẫn nhục trước ông chồng vũ phu, nóng tính và hay chửi bới, đánh đập vợ con. Sự việc gần đây nhất, do không đồng ý trước việc bà H dồn tiền mua cho con gái một cái xe đạp để đi học, ông P đánh bà gẫy tay. Biết chuyện, mấy chị em trong Hội liên hiệp phụ nữ xó khuyờn bà H nờn biết dựng phỏp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỡnh. Đề nghị cho biết vai trũ của phỏp luật trong đời sống xó hội đối với mỗi công dân?  Trả lời Phỏp luật cú vai trũ quan trọng trong đời sống xó hội. Đối với mỗi công dân, pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ớch hợp phỏp của mỡnh. Ở nước ta, các quyền con người về chính trị, kinh tế, dân sự, văn hóa và xó hội được tôn trọng, được thể hiện ở các quyền công dân, được quy định trong Hiến pháp và luật. Hiến pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các luật về dân sự, hôn nhân và gia đỡnh, thương mại, thuế, đất đai, giáo dục… cụ thể hóa nội dung, cách thức thực hiện các quyền của công dân trong từng lĩnh vực cụ thể.  Như vậy, thông qua các quy định trong các luật và văn bản dưới luật, pháp luật xác lập quyền của công dân đồng thời cũng quy định các nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xó hội. Căn cứ vào các quy định của phỏp luật, cụng dõn thực hiện cỏc quyền và nghĩa vụ của mỡnh. Mặt khỏc pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mỡnh thụng qua cỏc luật về hành chớnh, hỡnh sự, tố tụng, trong đó quy định thẩm quyền, nội dung, hỡnh thức, thủ tục giải quyết cỏc tranh chấp, khiếu nại và xử lớ cỏc vi phạm phỏp luật xõm hại quyền và lợi ớch hợp phỏp của cụng dõn. Mọi hành vi xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp, lợi ích chính đáng của công dân đều bị xử lý nghiờm minh. Phỏp luật khụng chỉ quy định các quyền, nghĩa vụ pháp lý của cụng dõn mà cũn quy định cơ chế pháp lý, các quy định pháp luật, trỡnh tự thủ tục để thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Các quyền và lợi ích chính đáng của công dân được pháp luật quy định, bảo vệ trong tất cả các lĩnh vực quan hệ xó hội.    5. H (22 tuổi) bị tâm thần từ nhỏ. Trong một lần phát bệnh, H đó đánh góy tay em Q ở gần nhà gõy tổn hại sức khỏe 30% cho em. Xin hỏi: hành vi của H cú phải là vi phạm phỏp luật hỡnh sự khụng? Trả lời Căn cứ vào khái niệm Tội phạm do Bộ Luật hỡnh sự quy định thỡ vi phạm phỏp luật hỡnh sự phải cú đầy đủ các dấu hiệu cơ bản sau đây: - Là hành vi trái pháp luật được quy định trong Bộ Luật hỡnh sự - Do người có năng lực trách nhiệm hỡnh sự thực hiện - Người vi phạm phải có lỗi cố ý hoặc vụ ý - Xõm phạm, gõy thiệt hại cho những quan hệ xó hội được pháp luật hỡnh sự bảo vệ Trong trường hợp này, H đó thực hiện hành vi trỏi phỏp luật, làm tổn hại đến sức khỏe của em Q. Tuy nhiên, H bị tâm thần từ nhỏ và thực hiện hành vi gây thương tích khi đang phát bệnh. Điều đó có nghĩa H thực hiện hành vi trái pháp luật trong tỡnh trạng mà anh ta khụng nhận thức và điều khiển được hành vi của mỡnh. Phỏp luật hỡnh sự Việt Nam coi tỡnh trạng của H là khụng cú năng lực trách nhiệm hỡnh sự. Cụ thể, Khoản 1, Điều 13, Bộ luật hỡnh sự quy định: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xó hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mỡnh, thỡ khụng phải chịu trỏch nhiệm hỡnh sự; đối với người này, phải áp dụng biện phỏp bắt buộc chữa bệnh.” Như vậy, do H là người không có năng lực trách nhiệm hỡnh sự nờn hành vi trỏi phỏp luật do anh thực hiện khụng phải là vi phạm phỏp luật hỡnh sự 6. Ông Q thường xuyên đi săn với bạn bè. Trong một lần đi săn do nhỡn lầm, tưởng người là thú nên ông Q đó bắn nhầm làm chết chị M. Khi cơ quan công an điều tra, ông Q khai báo rằng mỡnh khụng cố ý bắn vào chị M, việc chị M bị chết là ngoài ý muốn. Đồng thời ông Q lập luận rằng hành vi làm chết chị M không phải là vi phạm pháp luật vỡ khụng cú lỗi cố ý. Xin hỏi: trong trường hợp trên, ông Q có lỗi hay không? Hành vi của ông có phải là vi phạm pháp luật không? Trả lời Lỗi là một trong các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật. Nếu một hành vi trái pháp luật được thực hiện mà không có lỗi thỡ hành vi đó không phải là vi phạm pháp luật. Theo các quy định của pháp luật hỡnh sự Việt Nam, lỗi được chia thành bốn loại: - Lỗi cố ý trực tiếp: là lỗi của của một người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xó hội, nhận thức rừ hành vi của mỡnh là cú tớnh nguy hiểm cho xó hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả đó xảy ra - Lỗi cố ý giỏn tiếp: là lỗi của một người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xó hội nhận thức rừ tớnh nguy hiểm cho xó hội của hành vi của mỡnh, thấy trước hậu quả có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. - Lỗi vụ ý vỡ quỏ tự tin: là lỗi trong trường hợp người phạm tội tuy thấy hành vi của mỡnh cú thể gõy hậu quả nguy hại cho xó hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên vẫn thực hiện và đó gõy ra hậu quả nguy hại cho xó hội. - Lỗi vụ ý do cẩu thả: là lỗi trong trường hợp người phạm tội đó gõy ra hậu quả nguy hại cho xó hội nhưng do cẩu thả nên không thấy trước được khả năng gây ra hậu quả đó mặc dù điều kiện khách quan buộc họ phải thấy trước hậu quả đó. Đối với ông Q, tuy ông không cố ý làm chết chị M nhưng ông vẫn có lỗi. Lỗi được xác định trong trường hợp này là lỗi vô ý do cẩu thả. Bởi địa điểm đi săn nơi thỉnh thoảng có người qua lại nên khi đi săn, ông có trách nhiệm phải quan sát, tránh sát thương vào người khác. Nếu như lúc ngắm bắn, ông quan sát kỹ càng và cẩn thận hơn thỡ chắc chắn sẽ khụng nhầm người là thú và bắn vào chị M. Hành vi bắn vào chị M thể hiện sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của ông khi đi săn. Như vậy, hành vi của ông Q đó cú đủ các dấu hiệu của một vi phạm pháp luật. Cụ thể, trong trường hợp này, ông đó phạm tội vụ ý làm chết người được quy định tại Điều 98 Bộ Luật Hỡnh sự: “1. Người nào vô ý làm chết người thỡ bị phạt tự từ sỏu tháng đến năm năm. 2. Phạm tội làm chết nhiều người thỡ bị phạt tự từ ba năm đến mười năm.”   7. K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào anh C đi ngược chiều. Hậu quả là anh C bị chấn thương, tổn hại sức khỏe của anh là 31%; chiếc xe máy của anh C bị vỡ nhiều bộ phận do tác động của va chạm. Xin hỏi, trong trường hợp này, K phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào? Trả lời Một hành vi vi phạm phỏp luật cú thể phải chịu nhiều loại trỏch nhiệm phỏp lý khỏc nhau. Những loại trỏch nhiệm phỏp lý mà K phải chịu là: Trỏch nhiệm hỡnh sự: Hành vi phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn giao thông của K là tội phạm hỡnh sự, được quy định tại Khoản 1, Điều 202 Bộ Luật Hỡnh sự:  “Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thỡ bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.” Như vậy, trỏch nhiệm hỡnh sự mà K phải chịu trong trường hợp này là: K có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Trỏch nhiệm dõn sự: Ngoài việc phải chịu cỏc hỡnh phạt do tũa ỏn tuyờn, K cũn phải cú trỏch nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản cho anh C theo nguyên tắc được quy định tại Khoản 1, Điều 604, Bộ Luật Dân sự  “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vụ ý xõm phạm tớnh mạng, sức khoẻ, danh dự, nhõn phẩm, uy tớn, tài sản, quyền, lợi ớch hợp phỏp khỏc của cỏ nhõn, xõm phạm danh dự, uy tớn, tài sản của phỏp nhõn hoặc chủ thể khỏc mà gõy thiệt hại thỡ phải bồi thường.” Cụ thể, trong trường hợp này, K phải bồi thường những thiệt hại về sức khỏe mà anh C phải chịu đựng và cả thiệt hại do chiếc xe mỏy bị hỏng.   8. Dịch tả đang lây lan mạnh trên địa bàn huyện X. Cơ quan y tế đó kết luận thịt chú là nguồn thực phẩm cú nguy cơ lớn làm lây lan vẩy dịch sang người. Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, chủ tịch UBND huyện X đó quyết định tạm đỡnh chỉ hoạt động của các cửa hàng thịt chó và các đầu mối giết, mổ thịt chó trong huyện. Xin hỏi: việc các cửa hàng bán thịt chó phải đóng cửa có phải là trách nhiệm pháp lý khụng? Trả lời Trỏch nhiệm phỏp lý là nghĩa vụ mà cỏc cỏ nhõn hoặc tổ chức phải gỏnh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm phỏp luật của mỡnh. Như vậy, trách nhiệm pháp lý có những đặc điểm riêng sau đây: - Trỏch nhiệm phỏp lý là hệ quả của vi phạm phỏp luật và chỉ phỏt sinh khi cú vi phạm phỏp luật. Cỏc tổ chức, cỏ nhõn chỉ cú thể bị ỏp dụng trỏch nhiệm phỏp lý khi họ cú hành vi vi phạm phỏp luật. - Trỏch nhiệm phỏp lý cú tớnh chất trừng phạt hoặc nhằm khụi phục lại những quyền và lợi ớch bị xõm phạm. Căn cứ vào những đặc điểm trên, có thể kết luận rằng việc các cửa hàng kinh doanh thịt chó bị buộc phải đóng cửa không phải là trách nhiệm pháp lý vỡ: - Biện phỏp này khụng nảy sinh từ bất cứ một vi phạm phỏp luật nào của cỏc cửa hàng kinh doanh. - Biện pháp này không hướng tới mục đích trừng phạt răn đe. Mục đích của biện pháp cưỡng chế này là nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong khu vực dân cư. Tóm lại, việc các cửa hàng kinh doanh thịt chó bị đóng cửa không phải là trách nhiệm pháp lý mà chỉ là một biện phỏp cưỡng chế hành chính.    9. Cú bao nhiờu hỡnh thức thực hiện phỏp luật? Nờu cụ thể cỏc hỡnh thức đó? Trả lời Thực hiện phỏp luật là một quỏ trỡnh hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế  hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.  Cú 4 hỡnh thức thực hiện phỏp luật như sau: - Tuõn theo (tuõn thủ) phỏp luật: là hỡnh thức thực hiện phỏp luật trong đó các cá nhân, cơ quan, tổ chức tự mỡnh kiềm chế khụng tiến hành những hoạt động mà pháp luật ngăn cấm. Ở hỡnh thức này chỉ đũi hỏi cỏc chủ thể tự kiềm chế mỡnh khụng thực hiện những hành vi mà phỏp luật nghiờm cấm.  - Thi hành (chấp hành) phỏp luật: là hỡnh thức thực hiện phỏp luật mà trong đó các cá nhân, cơ quan, tổ chức tích cực thực hiện những nghĩa vụ do pháp luật quy định. Hỡnh thức này đũi hỏi cỏc chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ phỏp lý một cỏch tớch cực và chỉ cú thể bằng hoạt động tích cực mới thực hiện nghĩa vụ của mỡnh.  - Sử dụng phỏp luật: là hỡnh thức thực hiện phỏp luật mà trong đó các cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện các quyền của mỡnh theo quy định của pháp luật. Khỏc với hỡnh thức Tuõn theo phỏp luật và Thi hành phỏp luật, cỏc chủ thể phải thực hiện cỏc quy định pháp luật một cách "thụ động" hay "tích cực" thỡ trong hỡnh thức Sử dụng phỏp luật, cỏc chủ thể được "chủ động" thực hiện hoặc không thực hiện các quyền của mỡnh theo ý chớ của mỡnh.  - Áp dụng phỏp luật: là hỡnh thức thực hiện phỏp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiến hành để tổ chức cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các quy định của pháp luật, hoặc tự mỡnh căn cứ vào các quy định của pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể. Điểm đặc biệt của hỡnh thức ỏp dụng phỏp luật là nếu như 3 hỡnh thức kia là những hỡnh thức mà mọi cỏ nhõn, cơ quan, tổ chức đều có thể thực hiện thỡ áp dụng pháp luật chỉ do các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện.    10. Các hành vi như: học sinh đến trường để học tập, nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhà máy không xả chất thải chưa được xử lý ra mụi trường, Thanh tra xây dựng xử phạt đối với hành vi xây dựng trái phép... có phải là thực hiện pháp luật không? Nếu có thỡ mỗi hành vi trờn tương ứng với hỡnh thức thực hiện phỏp luật nào? Trả lời Thực hiện phỏp luật là tất cả những hành vi, xử sự của cỏ nhõn, tổ chức được tiến hành phù hợp với các quy định của pháp luật. Hành vi của những đối tượng trên đều là hoạt động thực hiện pháp luật bởi đó là những xử sự thực tế của mỗi cá nhân, tổ chức theo trách nhiệm, thẩm quyền của mỡnh, phự hợp với quy định của pháp luật.  Cú 4 hỡnh thức thực hiện phỏp luật là tuõn theo phỏp luật, thi hành phỏp luật, sử dụng phỏp luật và ỏp dụng phỏp luật. Dựa vào tớnh chất của hoạt động thỡ mỗi hành vi nờu trờn tương ứng với hỡnh thức thực hiện phỏp luật sau: - Pháp luật bảo vệ môi trường nghiêm cấm cơ quan, tổ chức thải chất thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước... Hành vi nhà máy không xả chất thải chưa được xử lý ra mụi trường tương ứng với hỡnh thức tuõn theo phỏp luật.   - Luật Nghĩa vụ quân sự quy định công dân nam có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Hành vi công dân nam thực hiện nghĩa vụ quân sự tương ứng với hỡnh thức thi hành phỏp luật  - Hành vi học sinh đến trường để học tập là biểu hiện của việc công dân thực hiện quyền học tập đó được Hiến pháp và các văn bản pháp luật ghi nhận như: Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Như vậy hành vi này tương ứng với hỡnh thức sử dụng phỏp luật.   - Hành vi Thanh tra xây dựng xử phạt đối với hành vi xây dựng trái phép tương ứng với hỡnh thức ỏp dụng phỏp luật. Ở đây, Thanh tra xây dựng – trong phạm vi thẩm quyền của mỡnh được pháp luật quy định đó căn cứ vào các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng để ra Quyết định xử phạt đối với người có hành vi xây dựng trái phép.     11. Anh Quân và chị Lan đến Ủy ban nhân dân xó gửi hồ sơ xin đăng ký kết hôn. Năm ngày sau, tại trụ sở Ủy ban, đại diện Ủy ban nhân dân xó trao cho anh chị Giấy chứng nhận kết hụn, chớnh thức cụng nhận anh chị là vợ chồng.  So sỏnh hành vi của anh Quõn chị Lan và Ủy ban nhõn dõn xó trong thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn? Trả lời - Điểm giống nhau giữa hành vi của anh Quân chị Lan và Ủy ban nhân dân xó khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn: đều là hành vi thực hiện phỏp luật. - Điểm khác nhau: + Về chủ thể: hành vi của anh Quõn chị Lan là hành vi của cụng dõn thực hiện phỏp luật; hành vi của Ủy ban nhõn dõn xó là hành vi của cơ quan Nhà nước thực hiện pháp luật. + Về hỡnh thức thực hiện phỏp luật:  Anh Quân chị Lan gửi hồ sơ xin đăng ký kết hụn là biểu hiện của hỡnh thức thi hành (chấp hành) phỏp luật, theo đó các cá nhân, cơ quan, tổ chức tích cực thực hiện những nghĩa vụ do pháp luật quy định. Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đỡnh quy định việc kết hôn phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nam, nữ không đăng ký kết hụn mà chung sống với nhau như vợ chồng thỡ khụng được pháp luật công nhận là vợ chồng.  Cũn việc Ủy ban nhõn dõn xó trao Giấy chứng nhận kết hụn cho anh Quõn chị Lan là hành vi ỏp dụng pháp luật. Ở đây, Ủy ban nhân dân xó căn cứ vào thẩm quyền của mỡnh do Luật hụn nhõn và gia đỡnh quy định để tiến hành thủ tục đăng ký kết hụn, cấp Giấy chứng nhận kết hụn cho cụng dõn.     12. Lên lớp 10, Hùng được bố mẹ mua cho xe máy để đi học. Hôm đó, vừa phóng xe ra khỏi nhà, đến ngó tư đầu phố, Hùng bị chú Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe vỡ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra giấy tờ, chú cảnh sát nói Hùng cũn mắc thờm một lỗi nữa là chưa đủ tuổi đi xe máy. Chú cảnh sát đó phạt cảnh cỏo Hựng.  Việc cảnh sỏt giao thụng xử phạt Hựng là hỡnh thức nào của thực hiện phỏp luật? Hỡnh thức đó được sử dụng trong những trường hợp nào? Trả lời Việc cảnh sát giao thông phạt cảnh cáo Hùng trong trường hợp trên  là hỡnh thức ỏp dụng phỏp luật. Ở đây, cảnh sỏt giao thụng theo thẩm quyền của mỡnh và căn cứ vào các quy định của pháp luật để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ của Hùng. Áp dụng pháp luật được thực hiện trong các trường hợp sau: - Khi Nhà nước cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật. Hay nói cách khác, áp dụng pháp luật chỉ được thực hiện khi có hành vi vi phạm pháp luật. Vỡ vậy, cảnh sỏt giao thụng xử phạt Hựng vỡ đó cú cỏc hành vi vi phạm nờu trờn. - Khi những quyền và nghĩa vụ phỏp lý cụ thể của cỏc chủ thể khụng mặc nhiờn phỏt sinh, thay đổi hoặc chấm dứt nếu thiếu sự can thiệp của Nhà nước. Ví dụ: Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do kinh doanh, nhưng công dân muốn được kinh doanh thỡ phải đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan này phải căn cứ vào các quy định của pháp luật để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công dân đó. Như vậy, công dân muốn thực hiện quyền kinh doanh thỡ phải thụng qua hoạt động áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Khi xảy ra tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật mà tự họ không thể giải quyết được. Trong trường hợp này, quan hệ pháp luật đó phỏt sinh, nhưng quyền và nghĩa vụ của các bên không được thực hiện và có sự tranh chấp. Ví dụ: A vay tiền của B nhưng sau đó A không trả cho B. Hai bên không tự giải quyết được nên B kiện A ra tũa ỏn. Tũa ỏn căn cứ vào các quy định của pháp luật dân sự để ra bản án buộc A phải trả tiền cho B. - Khi Nhà nước thấy cần phải tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của các bên trong quan hệ pháp luật hoặc xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại của một số sự việc, sự kiện thực tế. Ví dụ: cơ quan công chứng, chứng thực áp dụng pháp luật để xác nhận hợp đồng mua bán nhà ở, sao các văn bằng, chứng chỉ...         CHỦ ĐỀ 2 PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG DÂN (6 cõu) Các nội dung chính của chủ đề: quyền học tập, sáng tạo của công dân; trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sỏng tạo và phỏt triển của cụng dõn...    1. Xin hỏi: hiện nay, nhà nước ta có những chính sách hỗ trợ nào đối với những học sinh gặp nhiều khó khăn trong học tập như: học sinh nghèo, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là người khuyết tật, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xó hội đặc biệt khó khăn? Trả lời Học tập là quyền cơ bản của công dân. Mọi công dân đều bỡnh đẳng về cơ hội học tập. Đất nước ta cũn nghốo, đời sống kinh tế cũn nhiều khú khăn, vỡ vậy, cũn rất nhiều học sinh gặp nhiều trở ngại trong học tập. Nhằm bảo đảm cho mọi công dân đều được tiếp cận với những cơ hội học tập như nhau. Điều 59, Hiến pháp 1992 quy định: “Nhà nước và xó hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác được học văn hoá và học nghề phù hợp." Cụ thể hóa quy định trên, nhà nước ta đó ban hành nhiều chớnh sỏch, cỏc biện phỏp hỗ trợ những học sinh nghèo gặp khó khăn, nhằm bảo đảm cho mọi học sinh đều được học tập. Đó là : - Chớnh sỏch cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh là người tàn tật, học sinh là người dân tộc thiểu số. - Chính sách trợ cấp và miễn giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xó hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn, người mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn vượt khó trong học tập - Chớnh sỏch khuyến khớch cỏc tổ chức, cỏ nhõn trong xó hội cấp học bổng và trợ cấp cho người học. - Nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đỡnh cỏc dõn tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học được ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách. - Chớnh sỏch cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp đối với học sinh các dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn - Chính sách tín dụng ưu đói về lói suất, điều kiện và thời hạn vay tiền để người học thuộc gia đỡnh cú thu nhập thấp cú điều kiện học tập. - Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng đối với học sinh ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xó thuộc vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội, con thương binh, con bệnh binh  - Người khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu; người khuyết tật nhỡn được học bằng chữ nổi Braille theo chuẩn quốc gia. Các chính sách hỗ trợ đó phỏt huy hiệu quả trờn thực tế, giảm bớt khú khăn cho nhiều gia đỡnh học sinh, tạo điều kiện để các em được hưởng sự bỡnh đẳng về cơ hội học tập, động viên khích lệ học sinh tiếp tục cố gắng học tập.   2. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lan có nguyện vọng học tiếp lên đại học. Tuy nhiên, ước nguyện của em bị gia đỡnh phản đối. Hoàn cảnh gia đỡnh em rất khú khăn, bố mẹ mong muốn em lập gia đỡnh sớm và cho rằng đối với con gái thỡ việc học nhiều là khụng cần thiết. Xin hỏi: Lan cú quyền thực hiện tiếp nguyện vọng học tập của mỡnh khụng? Trả lời Học tập khụng chỉ là nghĩa vụ mà cũn là quyền của cụng dõn. Nhờ học tập, cụng dõn mới cú thể phỏt triển toàn diện về kiến thức, nhõn cỏch. Khụng những thế, bằng những kiến thức tớch lũy trong quỏ trỡnh học tập, cụng dõn sẽ cú cơ hội tỡm kiếm được những công việc tốt, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỡnh và cống hiến cho xó hội. Phụ nữ cũng bỡnh đẳng như nam giới trong học tập. Luật Bỡnh đẳng giới của Việt Nam quy định rằng nam nữ bỡnh đẳng trong học tập. Phụ nữ cũng có quyền chọn ngành, nghề học tập, đào tạo và được tiếp cận, hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo như nam giới.  Học tập là một quỏ trỡnh lõu dài và khụng cú điểm dừng. Chính vỡ vậy, cụng dõn cú quyền học thường xuyên, học suốt đời. Đối với trường hợp của Lan, những kiến thức học được trong nhà trường phổ thông mới chỉ là nền tảng để em tiếp thu những kiến thức cao hơn. Em có quyền tiếp tục hoc để không ngừng hoàn thiện những kiến thức của mỡnh. Mặc dù hoàn cảnh gia đỡnh gặp nhiều khú khăn nhưng Lan vẫn có thể tiếp tục quá trỡnh học tập của mỡnh bằng sự trợ giỳp của nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác. Em có thể xin được miễn giảm học phí, xin vay vốn với lói suất ưu đói, tỡm kiếm cỏc học bổng và trợ cấp của cỏc cỏ nhõn trong xó hội.   3. Công dân có quyền tự do sáng tạo. Hiện nay, nhà nước ta có chính sách gỡ để bảo đảm quyền tự do sáng tạo của công dõn? Trả lời Hoạt động sáng tạo của công dân không chỉ có ý nghĩa đối với đời sống vật chất và tinh thần của cụng dõn mà cũn là động lực để phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ, làm giàu cho đất nước. Chính vỡ vậy, nhà nước ta luôn quan tâm bảo đảm quyền tự do sỏng tạo của cụng dõn.  Hiện nay, nhà nước bảo đảm quyền tự do sáng tạo của công dân bằng các hỡnh thức sau: - Ban hành các văn bản pháp luật ghi nhận quyền tự do sáng tạo của công dân. Điều 60, Hiến Pháp 1992: “Cụng dõn cú quyền nghiờn cứu khoa học, kỹ thuật, phỏt minh, sỏng chế, sỏng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoỏ sản xuất, sỏng tỏc, phờ bỡnh văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hoá khác. Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp.” Quy định này của Hiến pháp đó được các văn bản pháp luật khác quy định chi tiết, cụ thể hơn. - Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện các văn bản pháp luật nhằm công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng. Luật Sở hữu trí tuệ được nhà nước ban hành năm 2005 có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo hộ quyền sở hữu trớ tuệ của cỏc tổ chức, cỏ nhõn - Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần phát triển kinh tế - xó hội, nõng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. - Hỗ trợ tài chính cho việc nhận chuyển giao, khai thác sản phẩm trí tuệ phục vụ lợi ích công cộng; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ cho hoạt động sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trớ tuệ. - Xử lý nghiờm minh, theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công dân. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu nếu gây thiệt hại cho lợi ích của xó hội và cộng đồng sẽ bị xử lý bằng cỏc chế tài hỡnh sự.   4. Công dân có quyền tự do sáng tạo. Kết quả của hoạt động sáng tạo của công dân là các sản phẩm trí tuệ. Tuy nhiên, những sản phẩm trí tuệ này dễ bị sao chép, sử dụng trái phép trên thực tế. Xin hỏi, theo các quy định của pháp luật hiện hành, công dân có thể sử dụng những phương thức nào để bảo vệ các sản phẩm trí tuệ của mỡnh khỏi cỏc hành vi xõm phạm? Trả lời Cụng dõn cú quyền tự do sỏng tạo và thể hiện sự sỏng tạo của mỡnh thành những sản phẩm trớ tuệ. Hiện nay, theo phỏp luật, sản phẩm trí tuệ bao gồm ba loại: tác phẩm, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng và vật liệu nhân giống. Các sản phẩm trí tuệ này thường dễ bị sao chép, sử dụng trái phép và bị xâm phạm. Chính vỡ vậy, nhằm bảo đảm quyền tự do sáng tạo của công dân, pháp luật đó quy định những phương thức để công dân có thể bảo vệ các sản phẩm trí tuệ của mỡnh: Đăng ký sản phẩm trí tuệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đây là một phương thức hữu hiệu để bảo vệ các sản phẩm trí tuệ. Hoạt động đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý nghĩa ghi nhận thụng tin về sản phẩm trớ tuệ, người sáng tạo ra sản phẩm, người sở hữu. Trên cơ sở đơn đăng ký của cụng dõn, cỏc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận hoặc văn bằng bảo hộ làm cơ sở đê bảo vệ cỏc quyền sở hữu trớ tuệ của cụng dõn. Tự bảo vệ: Pháp luật quy định rằng công dân có quyền áp dụng các biện pháp công nghệ và các biện pháp cần thiết khác để tự bảo vệ các sản phẩm trí tuệ của mỡnh khỏi sự xõm phạm của người khác. Khởi kiện dân sự đối với cỏc hành vi xõm phạm quyền sở hữu trớ tuệ: Khi phỏt hiện cỏc sản phẩm trớ tuệ của mỡnh đang bị tổ chức, cá nhân khác xâm phạm gây thiệt hại về lợi ích vật chất và tinh thần, công dân có thể khởi kiện đối tượng vi phạm đến tũa ỏn hoặc trọng tài để yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, buộc xin lỗi hoặc buộc bồi thường thiệt hại và thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác. Tố cáo hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Khi nhận thấy hành vi xõm phạm quyền sở hữu trớ tuệ gõy thiệt hại đến lợi ích của chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ, xó hội và cộng đồng, công dân có thể tố cáo những hành vi vi phạm đó đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức, cá nhân có những hành vi xâm phạm này có thể bị xử lý vi phạm hành chớnh hoặc bị xử lý hỡnh sự nếu hành vi cú tớnh nguy hiểm cho xó hội cao (vớ dụ: hành vi sản xuất, buụn bỏn hàng giả)   5. Xin cho biết, hiện nay, nhà nước ta có những chính sách gỡ để bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của nhân dân? Trả lời Quyền được chăm sóc sức khỏe là một quyền quan trọng trong nhóm quyền được phát triển của công dân. Trong nhiều năm qua, nhà nước ta luôn quan tâm đến bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Điều 39, Hiến pháp 1992 quy định về trách nhiệm của nhà nước đối với quyền được bảo vệ sức khỏe của nhân dân như sau:  “Nhà nước đầu tư, phát triển và thống nhất quản lý sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, huy động và tổ chức mọi lực lượng xó hội xõy dựng và phỏt triển nền y học Việt Nam theo hướng dự phũng; kết hợp phũng bệnh với chữa bệnh; phỏt triển và kết hợp y dược học cổ truyền với y dược học hiện đại; kết hợp phát triển y tế Nhà nước với y tế nhân dân; thực hiện bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ. Nhà nước ưu tiên thực hiện chương trỡnh chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào miền núi và dõn tộc thiểu số. Nghiêm cấm tổ chức và tư nhân chữa bệnh, sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh trái phép gây tổn hại cho sức khoẻ của nhân dân.” Nhằm cụ thể hóa quy định trên của Hiến pháp, nhà nước ta đó ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về quyền được hưởng các chế độ chăm sóc y tế, quyền được khám bệnh, chữa bệnh của công dân đồng thời quy định trách nhiệm của các cơ sở y tế trong việc khám, chữa bệnh cho công dân. Ngoài ra, nhà nước cũn thực hiện cỏc chớnh sỏch sau: - Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cơ bản của nhân dân. Quan tâm dành ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xó hội khú khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn. - Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế ở vùng có điều kiện kinh tế - xó hội khú khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn.  - Đẩy mạnh xó hội húa cỏc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. - Khuyến khớch việc nghiờn cứu, ứng dụng khoa học, cụng nghệ trong khỏm bệnh, chữa bệnh. - Nhà nước có chính sách ưu tiên về chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng đặc thù như: miễn phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập, các ưu đói chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi, người khuyết tật; người có công với cách mạng…   6. Xin hỏi: hiện nay, nhà nước ta có những chính sách gỡ để khuyến khích, bồi dưỡng những học sinh tài năng, có thành tích cao trong học tập. Trả lời “Hiền tài là nguyên khí quốc gia.” Nhà nước ta luôn luôn có chính sách ưu đói, khuyến khớch bồi dưỡng nhân tài. Điều 59, Hiến pháp 1992 quy định rằng: “Học sinh có năng khiếu được Nhà nước và xó hội tạo điều kiện học tập để phát triển tài năng.” Hiện nay, Nhà nước ta có rất nhiều các chính sách để khuyến khích bồi dưỡng các học sinh tài năng, có thành tích cao trong học tập: - Nhà nước thành lập các trường chuyên, trường năng khiếu, ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, ngân sách cho các trường năng khiếu; khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập các trường chuyên, năng khiếu, có chính sách ưu đói đối với trường chuyên, năng khiếu do các tổ chức, cá nhân thành lập; - Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu; người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Ngoài ra, nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân trong xó hội cấp học bổng cho người học có thành tích tốt. - Nhà nước quy định chế độ ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng đối với học sinh có năng khiếu, cú thành tớch học tập xuất sắc - Nhà nước tạo mọi điều kiện để người có tài được phát triển, cống hiến tài năng cho tổ quốc.                       CHỦ ĐỀ 3 PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC (15 cõu) Các nội dung chính của chủ đề Phỏp luật về phỏt triển kinh tế, về văn hóa, bảo vệ môi trường ; pháp luật về quốc phũng, an ninh ; cỏc quy định của pháp luật về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, kiềm chế sự gia tăng dân số, phũng chống tệ nạn xó hội...   1. Phỏt triển bền vững là gỡ? Vai trũ của phỏp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước?  Trả lời Phát triển bền vững là một khái niệm được hiểu theo nhiều khía cạnh và theo các cách tiếp cận khác nhau. Cho đến nay, chưa có một khái niệm khoa học chính thức và đầy đủ nhất về phát triển bền vững.  “Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Đây là định nghĩa do Ủy ban Liên hợp quốc về môi trường và phát triển đưa ra. Về nội dung, bao gồm không chỉ các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, mà cũn cú cả cỏc mục tiờu nõng cao phỳc lợi xó hội và bảo vệ mụi trường sinh thái. Đến năm 1992, tại Hội nghị Thượng đỉnh Rio de Janeiro (Braxin), phát triển bền vững là trọng tâm chính được nhấn mạnh và cũng trong hội nghị này, mỗi quốc gia tham dự hội nghị đó cam kết xõy dựng cho mỡnh định hướng và chiến lược phát triển bền vững.  Theo cỏch hiểu chung nhất thỡ phát triển bền vững được hiểu là một quá trỡnh phỏt triển cú sự kết hợp hài hũa giữa ba mặt: phỏt triển kinh tế, phỏt triển xó hội và bảo vệ mụi trường. Tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững là tăng trưởng kinh tế ổn định ; thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xó hội; khai thỏc hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyờn thiờn nhiờn, bảo đảm quốc phũng và an ninh bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống. Cụ thể là : - Tăng trưởng liên tục và vững chắc về kinh tế (nhất là các ngành kinh tế then chốt); - Có sự bảo đảm và phát triển tiến bộ về văn hóa, xó hội: cú nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phỏt triển tiến bộ và cụng bằng xó hội, thụng qua việc giải quyết vấn đề dân số và việc làm, xóa đói giảm nghèo, vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vấn đề xóa bỏ tệ nận xó hội, vấn đề đạo đức và lối sống. - Môi trường được bảo vệ; - Cú nền quốc phũng và an ninh vững chắc. Phát triển bền vững là con đường tất yếu của Việt Nam. Phát triển suy cho cùng là nhằm nâng cao phúc lợi của con người cả về vật chất lẫn tinh thần. Mục tiêu phát triển ở nước ta là: “Dân giàu, nước mạnh, xó hội dõn chủ, cụng bằng và văn minh” đó được Đảng và Nhà nước ta đề ra. Chỉ có phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp hài hũa giữa ba lĩnh vực kinh tế, xó hội và mụi trường, trong đó phát triển kinh tế vẫn phải được coi là trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, mới có thể đạt được mục tiêu cao nhất này. Vai trũ của phỏp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước, được thể hiện trước hết ở vai trũ trong việc phỏt triển kinh tế đất nước, có thể là động lực thúc đẩy hoặc là công cụ cản trở (kỡm hóm) sự phỏt triển kinh tế. Trong những năm qua, công tác xây dựng pháp luật của Việt Nam đó từng bước được củng cố và tăng cường nhằm tạo lập một khung pháp lý cơ bản phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, pháp luật về phát triển kinh tế, về môi trường, về xoá đói giảm nghèo và về vấn đề giới được coi là những lĩnh vực ưu tiên nhất làm cơ sở để thực hiện các mục tiêu và chiến lược phát triển. Kinh tế, văn hóa, xó hội, mụi trường, quốc phũng, an ninh là những bộ phận cấu thành khụng thể tỏch rời nhau trong quỏ trỡnh phỏt triển bền vững đất nước. Pháp luật có vai trũ thỳc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển, bảo đảm sự phát triển tiến bộ về văn hóa và xó hội, giữ gỡn và bảo vệ mụi trường, giữ vững quốc phũng và an ninh, tạo điều kiện để phát triển bền vững đất nước. Đây là những yêu cầu cơ bản cho phát triển bền vững của đất nước.   2. Kết thỳc giờ học Giỏo dục cụng dõn, Quỳnh và Nhàn tranh luận với nhau về nội dung của quyền tự do kinh doanh. Quỳnh cho rằng: “Cụng dõn cú quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gỡ, hàng gỡ. Đó mới là nội dung của quyền tự do kinh doanh”. Nhàn không đồng tỡnh với quan điểm trên, mà hiểu rằng kinh doanh phải trong khuôn khổ pháp luật cho phép. í kiến của bạn nào đúng, bạn nào sai? Hóy giải thớch rừ hơn về quyền tự do kinh doanh? Trả lời  í kiến bạn Nhàn đúng. Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn hỡnh thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mụ kinh doanh.  Quyền tự do kinh doanh là một trong các quyền cơ bản của công dân, được quy định tại Điều 57 Hiến pháp năm 1992 và trong phỏp luật về kinh doanh: “Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Theo quy định của Hiến pháp, công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật. Người kinh doanh phải tuân theo quy định của pháp luật và sự quản lý của Nhà nước như phải kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép, không kinh doanh những lĩnh vực mà Nhà nước cấm như thuốc nổ, vũ khí, ma túy, mại dâm…   3. Thuế là gỡ? Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số. Việc quy định miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho  các cơ sở dó có tác dụng như thế nào? Trả lời Thuế là khoản tiền mà cá nhân và tổ chức bắt buộc phải đóng góp theo nghĩa vụ vào Ngân sách nhà nước theo luật định để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vỡ phỳc lợi cuả toàn xó hội, vỡ sự phỏt triển của đất nước. Thuế có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước. Nhà nước đó và đang có nhiều biện pháp cải tiến hệ thống và cách thức thu thuế nhằm một mặt thu đủ, thu đúng đối tượng cần thu, hợp lý hoỏ và giảm thuế suất, tăng diện thu, nuôi dưỡng nguồn thu về lâu dài, mặt khác đảm bảo việc thu thu thuế minh bạch công khai, dân chủ. Đóng thuế vừa là nghĩa vụ của công dân, vừa là vinh dự của mỗi người được góp phần vào việc xây dựng và phát triển đất nước.  Nhà nước quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều lao động, lao động là người dân tộc thiểu số; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số là nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động, để giải quyết vấn đề công ăn việc làm – một trong những vấn đề xó hội gay gắt nhất hiện nay. Đồng thời, với các quy định khuyến khích cơ sở kinh doanh tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số, pháp luật nước ta góp phần thực hiện bảo đảm công bằng xó hội, từ đó làm cho sản xuất phát triển, làm ra nhiều sản phẩm cho xó hội và qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế.   4. Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa? Vai trũ của phỏp luật về phỏt triển văn hóa? Trả lời Văn hóa là một bộ phận hữu cơ trong toàn bộ hoạt động của xó hội, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xó hội. Xõy dựng và phỏt triển mụi trường văn hóa lành mạng được coi như bước đi ban đầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững đất nước. X ây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cũng chính là góp phần tạo ra môi trường chính trị- xó hội ổn định, an toàn và bền vững trên cơ sở đời sống kinh tế được đảm bảo. Một đất nước phát triển bền vững phải là một đất nước có sự tăng trưởng kinh tế kết hợp hài hũa với phỏt triển lĩnh vực văn hóa, xó hội để có nền văn hóa lành mạnh, vừa tiên tiến, hiện đại vừa mang bản sắc dân tộc, bảo đảm tiến bộ và công bằng trong xó hội… Vai trũ của phỏp luật đối với sự phát triển văn hóa, thể hiện ở việc pháp luật góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xó hội của đất nước. Trong quỏ trỡnh xõy dựng và phỏt triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, pháp luật là những chuẩn mực, trong đó quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, quy định những việc được làm, những việc không được làm và những việc cần phải làm trong lĩnh vực văn hóa. Không có pháp luật, nền văn hóa đất nước khó có thể được bảo vệ và phát triển theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Pháp luật về phát triển văn hóa Việt Nam được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Luật Di sản văn hóa, Luật Báo chí…Những quy định của pháp luật về văn hóa góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xó hội của đất nước.   5. Anh Bàn Văn S - người dân ở xó L huyện K tỉnh H cho biết: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quõn sự trở về, được sự quan tâm của Đoàn xó anh đó được vay 30 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế, anh đó trồng lỳa, cà phờ và chăn nuôi nhờ vậy mà cuộc sống đó dần ổn định. Không chỉ riêng anh S mà cũn nhiều thanh niờn dõn tộc thiểu số đó thoỏt nghốo nhờ nguồn vốn vay từ Ngõn hàng chớnh sỏch xó hội. Anh S đó khuyờn nhiều người dân trong xó mạnh dạn đứng ra vay vốn làm giàu vỡ anh cho rằng hiện nay nhà nước đó cú nhiều quy định pháp luật về giải quyết việc làm cho người dân. Đây là một trong các nội dung quan trọng trong việc xây dựng và phát triển các lĩnh vực xó hội của đất nước. Ý kiến của anh có đúng không?  Trả lời Nội dung cơ bản của phỏp luật về phỏt triển cỏc lĩnh vực xó hội bao gồm cỏc cỏc quy định pháp luật về các lĩnh vực xó hội cơ bản như: giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phũng, chống tệ nạn xó hội…Trong đó, vấn đề giải quyết việc làm cho người dân được nhà nước đặc biệt quan tâm. Để giải quyết vấn đề việc làm cho nhân dân, pháp luật quy định nhà nước sử dụng các biện pháp kinh tế - tài chính để thực hiện xóa đói, giảm nghèo như: tăng nguồn vốn xóa đói, giảm nghốo, mở rộng cỏc hỡnh thức trợ giỳp cho người nghèo… Ví dụ việc các ngân hàng chính sách xó hội cho người dân vay vốn ưu đói để kinh doanh. Do vậy, ý kiến của anh S là hoàn toàn chớnh xỏc.   6. Mặc dù đó cú hai con, đủ nếp, đủ tẻ, cô con gái đầu học lớp 1 xinh xắn, ngoan ngoón, cậu em vừa trũn 3 tuổi khụi ngụ, khỏe mạnh, song anh C – 40 tuổi làm nghề kinh doanh tự do vẫn muốn vợ sinh thờm con. Anh quan niệm “thêm con, thêm của”. Không đồng ý với ý kiến của chồng, vợ anh C  muốn dừng lại ở 2 con để có nhiều thời gian chăm sóc, nuôi dạy con và phát triển kinh tế. Theo chị C việc kế hoạch hóa gia đỡnh là trỏch nhiệm của mọi cỏ nhõn trong xó hội, được ghi nhận ngay trong Hiến pháp. Điều đó có đúng không?  Trả lời Trong các vấn đề xó hội thỡ dõn số luụn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, Đảng và Nhà nước ta có chủ trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số bởi vỡ gia tăng nhanh dân số có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xó hội và mụi trường của đất nước, làm cho xó hội phỏt triển khụng lành mạnh và là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển không bền vững. Đồng thời, để mọi gia đỡnh Việt Nam cú cuộc sống ấm no, hạnh phỳc, để bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em và có điều kiện chăm sóc thế hệ tương lai cả về thể lực, trí tuệ và đạo đức, Điều 40 Hiến pháp năm 1992 quy định : “Nhà nước, xó hội, gia đỡnh và cụng dõn cú trỏch nhiệm bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; thực hiện chương trỡnh dõn số và kế hoạch hoỏ gia đỡnh”. Xuất phát từ quan điểm này, Luật Hôn nhân và gia đỡnh, Pháp lệnh Dân số đó quy định công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đỡnh; xõy dựng quy mụ gia đỡnh ớt con, no ấm, bỡnh đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững; vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đỡnh. Suy nghĩ của chị C cho rằng việc kế hoạch hóa gia đỡnh là trỏch nhiệm của mọi cụng dõn là đúng.   7. Tại sao pháp luật lại quan tâm đến việc kiềm chế gia tăng dân số? Việc quy định mô hỡnh gia đỡnh ớt con nhằm mục đích gỡ? Trả lời Hiện nay, vấn đề bùng nổ dân số trên thế giới đó trở thành vấn đề toàn cầu và là sự quan tâm của nhiều quốc gia, nhất là ở những nước nghèo, đang phát triển. Ở nước ta có tốc độ tăng dân số nhanh và quy mô dân số lớn. Dân số tăng nhanh là một áp lực lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm. Trước đây, do chính sách dân số nước ta tập trung chủ yếu vào việc giảm tỉ lệ tăng dân số nên chưa thể tập trung vào việc nâng cao chất lượng dân số. Hiện nay, nước ta cần có nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên phải tập trung giải quyết một cách đồng bộ vấn đề dân số. Dân số tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến vấn đề xó hội, là một trong cỏc nguyờn nhõn dẫn đến nạn đói nghèo, bệnh tật, tệ nạn xó hội. Nội dung cơ bản của pháp luật về dân số ở nước ta là nhằm mục đích giảm tỉ lệ tăng dân số, xây dựng quy mô gia đỡnh ớt con, no ấm, tiến bộ, bền vững. Gia đỡnh là tế bào của xó hội, gia đỡnh được xây dựng bền vững là tiền đề xây dựng đất nước bền vững. Việc quy định về nghĩa vụ của công dân xây dựng quy mô gia đỡnh ớt con chớnh là nhằm mục đích tạo điều kiện cho cha mẹ được chăm sóc, giáo dục con chu đáo, để con được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Quy mô gia đỡnh ớt con sẽ là cơ sở, là điều kiện để khắc phục và hạn chế tới mức tối đa các vấn đề xó hội này, là một trong cỏc yờu cầu, điều kiện góp phần phát triển bền vững đất nước.   8. Cứ đến ngày Mội trường thế giới mùng 5-6 hàng năm, nhà trường nơi Vy học lại phát động nhiều phong trào tích cực bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, vệ sinh dọn dẹp trường lớp… Hưởng ứng phong trào của trường, lớp của Vy hào hứng muốn tổ chức một vài hoạt động để bảo vệ môi trường song chưa biết lựa chọn hoạt động nào. Trong đó bạn lớp trưởng Dũng lại cho rằng nên tập trung các hoạt động bảo vệ rừng vỡ rừng đang ngày càng cạn kiệt. Điều đó có đúng không? Vai trũ của phỏp luật trong việc bảo vệ mụi trường?  Trả lời Bảo vệ môi trường là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững đất nước, vỡ mụi trường có được bảo vệ thỡ kinh tế mới cú điều kiện tăng trưởng; mà tăng trưởng kinh tế là tiền đề cho phát triển bền vững đất nước. Trong hoạt động bảo vệ môi trường, pháp luật là công cụ quan trọng của Nhà nước để xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý cần thiết, tạo ra sự phối hợp giữa phỏt triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Các quy định của pháp luật có tác dụng ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu của con người trong quá trỡnh khai thỏc, sử dụng tài nguyờn thiờn nhiờn nhằm bảo vệ cú hiệu quả mụi trường và tài nguyên thiên nhiên. Pháp luật xác định trách nhiệm bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trong đời sống cộng đồng; hướng dẫn, giáo dục công dân xử sự đúng pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý nghiờm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Pháp luật thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong các tổ chức, cá nhân, đồng thời khuyến khích người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Trong bảo vệ môi trường thỡ bảo vệ rừng cú tầm quan trọng đặc biệt, vỡ rừng là tài nguyờn quớ bỏu của đất nước, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Ở nước ta hiện nay diện tích rừng và chất lượng tài nguyên rừng trong cả nước đó bị suy giảm nghiờm trọng. Thực trạng này đũi hỏi phải xõy dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời trừng trị nghiêm khắc các hành vi phá hoại rừng. Do vậy, ý kiến của  Dũng là hoàn toàn chớnh xỏc.   9. A là một thanh niên nông thôn 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp PTTH, do không có điều kiện thi đại học, A quyết định ở lại và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mỡnh. Được biết Ủy ban nhân dân xó cú chớnh sỏch cho vay vốn để làm giàu, A đó rất phấn khởi. Xin hỏi cỏc chớnh sỏch giải quyết việc làm của Nhà nước có ý nghĩa như thế nào? Trả lời Giải quyết  việc làm là một trong những chớnh sỏch quan trọng cơ bản của mỗi quốc gia, có tác động không chỉ đối với sự phát triển kinh tế mà cũn đối với đời sống xó hội của quốc gia đó. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ có ý nghĩa to lớn đối với mỗi công dân và toàn xó hội. Tăng trưởng kinh tế chỉ ổn định khi xó hội, cuộc sống và việc làm của mỗi người dân nói chung ổn định. Giải quyết việc làm tốt sẽ góp phần ổn định xó hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Vỡ vậy, xỏc định đúng đắn chủ trương, đường lối với các chính sách, biện pháp giải quyết việc làm có hiệu quả là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Điều đó thể hiện ở sự thay đổi về nhận thức, quan niệm và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, phát triển thị trường sức lao động, mở rộng quyền làm việc, quyền tự do lao động trong xó hội. Người lao động được đặt vào vị trí trung tâm, được chủ động, tự do tỡm kiếm, tạo việc làm cho mỡnh và cho người khác trong tất cả các thành phần kinh tế. Đi đôi với chính sách giải quyết việc làm trong nước, Đảng, Nhà nước ta cũn chủ trương xuất khẩu lao động và coi đây là một trong những hoạt động kinh tế đối ngoại phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập về kinh tế nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người dân, làm giàu cho đât nước.   10. Tại sao phải bảo đảm quốc phũng và an ninh quốc gia? Nhiệm vụ của quốc phũng và an ninh gồm những nội dung gỡ?  Trả lời Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại và phỏt triển của dõn tộc ta. Kế thừa truyền thống của cha ụng, vận dụng sỏng tạo chủ nghĩa Mỏc – Leenin, xuất phỏt từ tỡnh hỡnh hiện nay, Đảng ta xác định hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xó hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xó hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ này cú quan hệ mật thiết với nhau, thỳc đẩy lẫn nhau; trong đó nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là xây dựng thành công chủ nghĩa xó hội trờn đất nước ta. Hiện nay, trên cơ sở phân tích tỡnh hỡnh thế giới và trong nước, đặc biệt là chỉ rừ những nguy cơ và thách thức đối với sự phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước ta khẳng định sự cần thiết phải tăng cường quốc phũng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lónh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nũng cốt. Đây là nhiệm vụ rất to lớn và nặng nề của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc không chỉ đặt ra khi có chiến tranh hay bạo loạn mà là nhiệm vụ thường xuyên. Quốc phũng và an ninh gắn bú với nhau trong việc bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ của quốc phũng và an ninh rất rộng lớn, bao gồm cỏc nội dung sau: - Xõy dựng nền quốc phũng toàn dõn và an ninh nhõn dõn vững mạnh toàn diện; - Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lónh thổ của Tổ quốc; - Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xó hội chủ nghĩa; - Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – tư tưởng; - Duy trỡ trật tự kỉ cương, an toàn xó hội; - Giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ. - Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ.   11. Mặc dù cùng 19 tuổi và có tên trong danh sách khám tuyển nghĩa vụ quân sự của địa phương, trong khi Quân hăng hái tham gia khám tuyển vỡ nghĩ rằng đi nghĩa vụ quân sự là thể hiện yêu nước, thỡ Thịnh lại cho rằng việc khỏm tuyển nghĩa vụ quõn sự là tự nguyện, khụng bắt buộc nờn khụng chịu đi khám. Hơn thế nữa, mặc dù đó được nhắc nhở nhiều lần và đó bị xử lớ hành chớnh, Thịnh vẫn lẫn lữa khụng đi và bỏ trốn đi nơi khác. Xin hỏi, việc đi nghĩa vụ quân sự có phải bắt buộc hay không? Việc làm của Thịnh có vi phạm pháp luật hay không? Trả lời Cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xó hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phũng, giữ vững an ninh quốc gia là yếu tố khụng thể thiếu trong phỏt triển bền vững đất nước. Điều 77 Hiến pháp năm 1992 quy định: ”Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của cụng dõn. Mọi cụng dõn phải làm nghĩa vụ quõn sự và tham gia xõy dựng quốc phũng toàn dõn”. Để mọi công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, Nhà nước ban hành chế độ nghĩa vụ quân sự, thực hiện giáo dục quốc phũng trong cỏc cơ quan, tổ chức và đối với mọi cụng dõn; tuyờn truyền, giỏo dục bảo vệ an ninh quốc gia. Khoản 2 Điều 6 Luật quốc phũng quy định “Công dân phải trung thành với Tổ quốc, làm nghĩa vụ quân sự, được giáo dục về quốc phũng và huấn luyện quõn sự…, chấp hành nghiờm chỉnh cỏc biện phỏp của Nhà nước và người có thẩm quyền khi đất nước có tỡnh trạng chiến tranh hoặc tỡnh trạng khẩn cấp về quốc phũng…”. Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với mọi công dân. Theo quy định tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự, Thịnh và Quân đó 19 tuổi đủ tuổi gọi nhập ngũ. Do vậy, việc Thịnh không chịu khám nghĩa vụ quân sự, trốn tránh việc việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân đó vi phạm cỏc quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định của Luật nNhĩa vụ quõn sự. Hành vi trốn trỏnh nghĩa vụ quõn sự của Thịnh đó bị nhắc nhở nhiều lần, đó bị xử lớ hành chớnh mà cún tỏi phạm, cú thể coi là phạm tội theo quy định của Bộ luật hỡnh sự năm 1999.   12. Trong khi nhiều chị em phụ nữ và người dân trong xó H làm giàu bằng cách đi xuất khẩu lao động hoặc đến các thành phố lớn kiếm việc làm, thỡ chị Dinh lại chọn làm giàu trờn chớnh quờ hương mỡnh. Quyết định "ly nông không ly hương", phát triển chăn nuôi lợn thịt với quyết tâm "bại không nản, thắng không kiêu", chị Dinh đó trở thành gương sáng vượt khó làm giàu của không chỉ chị em trong xó. Khụng những thế, Chị Dinh thường xuyên giúp đỡ về vốn và kinh nghiệm, vận động chị em áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất chăn nuôi để làm giàu. Chị bảo rằng hiện nay nhà nước và pháp luật có nhiều chính sách quan tâm đến việc xóa đói giảm nghèo cho người dân. Điều đó đúng hay sai? Trả lời Đúng như chị Dinh nói, hiện nay nhà nước đó ban hành nhiều chớnh sỏch quan tõm đến việc xóa đói giảm nghèo cho người dân. Trong những năm qua, công cuộc giảm nghèo đói của Việt Nam đó đạt được những bước tiến đáng kể song nghèo đói vẫn cũn tồn tại trờn cả diện rộng và bề sõu. Những chớnh sỏch và chiến lược đúng đắn của Nhà nước ta sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ nhằm giảm nghèo đói với tốc độ nhanh và trên phạm vi rộng trong thập kỷ tới. Chiến lược quan trọng nhất nhằm giảm nghèo đói ở Việt Nam là khôi phục đà cải tổ, tiến hành cải tổ cơ cấu nhằm tạo việc làm nhằm xúc tiến các phương thức tăng trưởng mà các hộ tương đối nghèo có thể tham gia và cần cú một khuụn khổ chớnh sỏch vỡ người nghèo. Trong những năm gần đây Nhà nước đó khởi xướng hàng loạt các chính sách liên quan đến xoá đói giảm nghèo, như: giao đất; cung cấp tín dụng cho người nghèo; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; định canh, định cư cho các dân tộc ít người quen sống du canh, du cư… Việt Nam đó đạt được thành tựu lớn trong việc hỗ trợ cho xoá đói giảm nghèo,  nhiều văn bản pháp luật đó được ban hành từng bước giải quyết hiệu quả vấn đề này, như: Luật Đất đai đó nờu rừ nụng dõn có quyền được sử dụng đất được cấp và sau đó quyền sử dụng đất này có thể sẽ được kéo dài thêm. Nông dân có quyền được chuyển nhượng hoặc thế chấp quyền sử dụng đất hay Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định việc miễn, giảm thuế cho người nghèo; miễn hoặc giảm thuế cho các hộ nông dân sản xuất ở vùng cao, miền núi, biên giới và hải đảo mà sản xuất và đời sống cũn nhiều khú khăn; miễn hoặc giảm thuế cho các hộ nông dân là dân tộc thiểu số mà sản xuất và đời sống cũn nhiều khú khăn; miễn thuế cho các hộ nông dân là người tàn tật, già yếu không nơi nơng tựa; Luật Hợp tỏc xó tạo cơ sở pháp lý cho việc hỗ trợ xó viờn xúa đói giảm nghèo…   13. Xin hỏi: Hiện nay nhà nước và pháp luật đó cú nhiều chớnh sỏch quan tõm đến việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có đúng hay không? Thủ tục cho trẻ em dưới 6 tuổi đi khám, chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời Hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân được nhà nước đặc biệt quan tâm, nhất là đối với trẻ em.  Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định trẻ em dưới 6 tuổi được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập không phải trả tiền. Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17-3-2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hướng dẫn cụ thể: Trẻ em dưới 6 tuổi là trẻ em chưa đủ 72 tháng tuổi. Cơ sở y tế công lập thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế, các bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương. Ủy ban nhõn dõn xó, phường, thị trấn (UBND cấp xó) cú trỏch nhiệm cấp và thu hồi “Thẻ khỏm bệnh, chữa  bệnh  khụng phải trả tiền” tại cỏc cơ sở y tế công lập (gọi tắt là Thẻ khám, chữa bệnh) cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thẻ khám, chữa bệnh được cấp một lần, có thời hạn tính từ ngày cấp thẻ cho đến ngày trẻ em đó đủ 72 tháng tuổi. Cha mẹ có con dưới 6 tuổi, người giám hộ trẻ em dưới 6 tuổi có trách nhiệm sử dụng, bảo quản Thẻ khám, chữa bệnh của trẻ. Nghiêm cấm việc mượn, cho mượn, làm thẻ giả hoặc sử dụng thẻ giả để khám bệnh, chữa bệnh. Về thủ tục, trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập phải xuất trỡnh thẻ khỏm, chữa bệnh. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ thỡ phải xuất trỡnh Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh hoặc Giấy chứng nhận của UBND cấp xó. Khi có trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn và thực hiện việc khám, chữa bệnh cho trẻ. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở đó thỡ chuyển trẻ lên cơ sở y tế tuyến trên theo quy định của Bộ Y tế. Khi trẻ em dưới 6 tuổi khám, chữa bệnh cấp cứu, vượt tuyến hoặc trái tuyến thỡ cỏc cơ sở y tế công lập vẫn có trách nhiệm tiếp nhận và cứu chữa kịp thời, khám và điều trị ngoại trú hoặc cho nhập viện tựy theo tỡnh trạng bệnh lý. Nếu gia đỡnh bệnh nhõn cú nhu cầu sử dụng cỏc dịch vụ khỏm, chữa bệnh hoặc khỏm, chữa bệnh kỹ thuật cao do cơ sở y tế tổ chức thỡ gia đỡnh bệnh nhõn phải thanh toỏn khoản chờnh lệch giữa chi phớ dịch vụ và kỹ thuật cao theo yờu cầu với mức thanh toỏn viện phớ hiện hành. Trẻ em dưới 6 tuổi đang được hưởng chính sách khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền khác được chuyển sang khám, chữa bệnh theo diện sử dụng “thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế cụng lập”.   14. Nhà chị Mến chỉ làm ruộng, thi thoảng chồng chị đi phụ xây thêm. Tháng nào cả gia đỡnh chắt chiu dành dụm thỡ cũng tiết kiệm được một vài trăm nghỡn đồng, song nhà cú cụng, cú việc thỡ lại hết, thiếu thốn quanh năm. Vỡ vậy, lấy nhau đó được gần 2 năm, chị Mến vẫn chưa có ý định sinh con. Chị sợ ăn không đủ, lấy đâu tiền mà khám thai, sinh con, nuôi con rồi chẳng may đau ốm, lấy tiền đâu mà khám chữa bệnh. Đầu năm, chị nghe qua báo đài nói về thẻ bảo hiểm y tế có thể hỗ trợ cho người bệnh rất nhiều. Điều đó có đúng không? Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế?  Trả lời Điều chị Mến nghe được là đúng, hiện Nhà nước có chính sách hỗ trợ người dân trong việc khám chữa bệnh bằng việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.  Bảo hiểm y tế là hỡnh thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vỡ mục đích lợi nhuận. Nhà nước ban hành Luật Bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dõn. Các đối tượng quy định trong Luật Bảo hiểm y tế đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế quy định về phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: 1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây: a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; b) Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh; c) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng theo quy định của Luật trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế. Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định thỡ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí trong phạm vi được hưởng như sau: 1. Đối với dịch vụ y tế thông thường Quỹ bảo hiểm y tế chi trả: - 100% chi phí khám chữa bệnh đối với người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi;  - 95% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng: người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xó hội hàng thỏng; người thuộc hộ gia đỡnh nghốo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xó hội khú khăn. Phần cũn lại do người bệnh tự thanh toỏn. - 80% chi phí đối với các đối tượng khác. Phần cũn lại do người bệnh tự thanh toàn với cơ sở khám chữa bệnh. Các đối tượng quy định nêu trên, được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp: + Tổng chi phớ của một lần khỏm chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương tối thiểu (hiện nay là 97.500 đồng). + Đăng ký và khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu tại trạm y tế xó. 2. Đối với dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn Trường hợp có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo 3 mức quy định (100%, 95%, 80%), nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó, người bệnh đồng chi trả chi phí ngoài phần quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Riêng các đối tượng là: Trẻ em dưới 6 tuổi; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh: những đối tượng này bị mất sức lao động từ 81% trở lên; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh: khi những đối tượng này điều trị vết thương, bệnh tật tái phát được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% theo quy định.   15. Sau khi đi chúc tết một lượt cỏc nhà, nhúm bạn của Bỡnh rủ nhau chơi bài ăn tiền cho vui. Thấy ý định của các bạn, Bỡnh can ngăn bảo rằng không nên chơi bài bạc vỡ cờ bạc là bỏc thằng bần, đừng nên sa chân vào tệ nạn xó hội. Cỏc bạn của Bỡnh cho rằng Bỡnh quỏ nghiờm trọng húa vấn đề. Chứ chơi vài nghỡn khụng sao cả. Xin hỏi ý kiến của Bỡnh đúng hay sai? Tệ nạn xó hội là gỡ? Cỏc tỏc hại của tệ nạn xó hội? Trả lời Tệ nạn xó hội là hiện tượng bao gồm những hành vi sai trái, không đúng với chuẩn mực xó hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hệ quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xó hội. Đó là mối nguy hiểm, phá vỡ hệ thống xó hội văn minh, tiến bộ, lành mạnh. Cỏc tệ xó hội thường gặp là: ma tuý, mại dâm, đua xe trái phép… trong đó có nạn cờ bạc. Cờ bạc là một trong những nguyờn nhõn phỏt sinh tội phạm. Do vậy, ý kiến của Bỡnh khuyờn nhủ cỏc bạn khụng nờn chơi bài bạc hoàn toàn chính xác. Tệ nạn xó hội đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phỳc gia đỡnh, rối loạn trật tự xó hội, suy thoỏi giống nũi, dõn tộc, văn hóa suy đồi.  Cỏc tệ nạn xó hội cú mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ma tỳy, mại dõm là những con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS, đại dịch thế kỷ. Trong vấn đề phũng, chống tệ nạn xó hội, Luật Phũng, chống ma tỳy, Phỏp lệnh Phũng chống mại dõm… quy định về đấu tranh phũng, chống tội phạm, giữ gỡn trật tự, kỷ cương xó hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xó hội, nhất là nạn mại dõm, ma tỳy; ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh.   CHỦ ĐỀ  4  QUYỀN BèNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN (15 cõu) Các nội dung chính của chủ đề: Quyền bỡnh đẳng trước pháp luật của công dân; bỡnh đẳng giới; Quyền bỡnh đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo; Quyền bỡnh đẳng trong hôn nhân và gia đỡnh …   1. Anh T và Chị H cùng mua hai suất đất phân lô liền kề nhau và cùng xin giấy phép xây dựng nhà. Theo quy hoạch của thành phố, anh T và chị H được cấp phép xây nhà không vượt quá 4 tầng. Trong quá trỡnh xõy dựng anh T xõy 6 tầng, chị H xõy 5 tầng. Khi thanh tra xõy dựng kiểm tra phỏt hiện việc xõy dựng vượt quá số tầng ghi trong giấy phép đó lập biờn bản xử phạt. Tuy nhiờn, sau khi nộp phạt chỉ thấy chị phá dỡ tầng đó xõy quỏ quy định. Nhiều người cho rằng anh T không bị buộc phá dỡ vỡ anh là cỏn bộ nhà nước, cũn chị H là người dân nên bị xử nặng hơn, phải phá dỡ những phần xây dựng trái phép. Suy nghĩ của mọi người đúng hay sai ? Thế nào là bỡnh đẳng trước pháp luật ?   Trả lời Suy nghĩ cho rằng, cán bộ nhà nước vi phạm pháp luật bị xử nhẹ hơn người dân bỡnh thường là không đúng. Điều 52 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đó khẳng định: “Mọi công dân đều bỡnh đẳng trước pháp luật”. Bỡnh đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác, nghề nghiệp, thành phần và địa vị xó hội đều được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật.  Bỡnh đẳng trước pháp luật cũn được hiểu là sự bỡnh đẳng về trách nhiệm pháp lý của công dân. Mọi công dân dù ở bất kỳ vị trí, cương vị nào, dù là cán bộ công chức nhà nước hay người lao động, dù người có chức có quyền hay người dân bỡnh thường đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi  mọi việc làm của bản thân. Bất kỳ người nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý bằng cỏc chế tài theo quy định của pháp luật.    2. Hai người đi ngược chiều và đâm vào nhau, gây tai nạn. Khi cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vụ việc vi phạm luật giao thông, anh K bị kiểm tra giấy tờ sau đó được mang xe về, anh C bị lập biên bản xử phạt và tạm giữ xe. Có người nói đó là vỡ anh T là người có chức, có quyền nên không bị xử phạt, cũn anh C là người dân bỡnh thường nên bị xử phạt nặng.  Xin cho biết  pháp luật quy định thế nào về việc xử lý người có chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật?  Trả lời Ý kiến cho rằng pháp luật chỉ xử phạt đối với người dân vi phạm mà không xử phạt những người có chức vụ quyền hạn là sai. Hiến pháp 1992 khẳng định: “Mọi cụng dân đều bỡnh đẳng trước pháp luật”. Quy định này cho thấy bất kỳ người nào vi phạm pháp luật dù người có chức có quyền hay người dân bỡnh thường đều bị xử lý bằng cỏc chế tài theo quy định của pháp luật. Việc xử lý người vi phạm pháp luật căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và hậu quả do hành vi đó gây ra mà không căn cứ vào chức vụ, nghề nghiệp, thành phần và địa vị xó hội của người vi phạm. Pháp luật không có quy định xử lý áp dụng riêng đối với người có chức vụ, quyền hạn khi họ có hành vi vi phạm phỏp luật. Trong vụ tai nạn trên, do anh C là người có lỗi, gây tai nạn nên bị cảnh sát giao thông xử phạt và tạm giữ xe là đúng quy định của pháp luật   3. Thế nào là bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ? Vỡ sao phải quy định tỷ lệ nữ tham gia trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân ? Việc quy định như vậy có vi phạm quyền bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị không ? Trả lời Bỡnh đẳng giới là việc nam, nữ cú vị trớ, vai trũ ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mỡnh cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đỡnh và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Điều 11 Luật Bỡnh đẳng giới quy định nội dung bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị như sau: “1. Nam, nữ bỡnh đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xó hội. 2. Nam, nữ bỡnh đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức. 3. Nam, nữ bỡnh đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lónh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xó hội, tổ chức chớnh trị xó hội - nghề nghiệp, tổ chức xó hội, tổ chức xó hội - nghề nghiệp. 4. Nam, nữ bỡnh đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lónh đạo của cơ quan, tổ chức... ” Theo thống kê ở nước ta hiện nay nữ giới hơn chiếm 50% dân số cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế sự tham gia của phụ nữ trong quản lý lónh đạo, trong các cơ quan đại diện, đại biểu nhân dân vẫn cũn thấp chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ và cũng chưa đủ để đại diện cho tiếng nói của phụ nữ, của gia đỡnh, của lực lượng lao động nữ.  Việc quy định tỷ lệ nữ tham gia trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân không vi phạm quyền bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị mà là một trong những biện pháp thúc đẩy thực hiện bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, thúc đẩy sự tiến bộ và công bằng xó hội theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chớnh trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chiến lược Quốc gia về bỡnh đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 và Luật Bỡnh đẳng giới. Theo chỉ tiờu 1 mục tiờu 1 của Chiến lược lược Quốc gia về bỡnh đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 đề ra là phấn đấu đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 từ 30%.  Khoản 5 Điều 11 Luật Bỡnh đẳng giới quy định:  “5. Các biện pháp thúc đẩy bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chớnh trị bao gồm: a) Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bỡnh đẳng giới; b) Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước phù hợp với mục tiờu quốc gia về bỡnh đẳng giới”.   4. Khi lập danh sỏch cán bộ đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vào chức danh lónh đạo cơ quan, anh Hà 49 tuổi  và chị Na 46 tuổi đều có đủ các tiêu chuẩn về trỡnh độ, tư cách đạo đức, năng lực chuyên môn và đều được đưa ra xem xét. Tuy nhiên, theo quy định của cơ quan H, một trong những tiêu chuẩn lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lónh đạo là nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi, vỡ thế chị Na khụng được vào danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm.  Xin cho biết quy định của cơ quan H cú vi phạm Luật Bỡnh đẳng giới không ?Luật Bỡnh đẳng giới quy định thế nào về lĩnh vực này? Trả lời Điều 63 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xó hội và gia đỡnh...”.  Cụ thể hoỏ quy định của Hiến pháp,ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam khoỏ XI, kỳ họp thứ 10 đó thụng qua Luật Bỡnh đẳng giới. Một trong những nguyên tắc cơ bản của bỡnh đẳng giới là nam, nữ bỡnh đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xó hội và gia đỡnh bao gồm cả việc bỡnh đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lónh đạo của cơ quan, tổ chức. Khoản 4, Điều 11 Luật Bỡnh đẳng giới về bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị quy định:  “ Nam, nữ bỡnh đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lónh đạo của cơ quan, tổ chức”. Căn cứ quy định nêu trên cho thấy việc quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ lónh đạo là: nam khụng quỏ 50 tuổi, nữ khụng quá 45 tuổi của cơ quan H đó vi phạm khoản 4, Điều 11 Luật Bỡnh đẳng giới quy định về bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.     5. Lan và Nam cùng được nhận vào làm việc tại công ty TN. Hai người cùng được phân công làm cùng một việc là làm chuyên viên quản lý nhõn sự của cụng ty. Tuy nhiờn, khi núi chuyện với Nam, Lan mới được biết mức lương Nam được trả cao hơn hẳn lương của Lan. Lan thắc mắc điều đó với lónh đạo công ty thỡ nhận được lời giải thích: lao động nam được trả lương cao hơn vỡ nam giới khụng nghỉ thai sản, nghỉ con ốm. Lao động nữ đó được hưởng bảo hiểm trong thời gian nghỉ thai sản, con ốm nê phải hưởng lương thấp hơn lao động nam. Giải thích của lónh đạo công ty đúng hay sai. Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào? Trả lời Điều 63 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) khẳng định :  “Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xó hội và gia đỡnh. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Lao động nữ và nam việc làm như nhau thỡ tiền lương ngang nhau...”.    Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, Khoản 1, Điều 13, Luật Bỡnh đẳng giới quy định về bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực lao động như sau:  “ Nam, nữ bỡnh đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bỡnh đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xó hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác”. Đồng thời, để tạo điều kiện cho ngời phụ nữ thực hiện tốt thiên chức làm mẹ, Điều 63 Hiến pháp năm 1992 đó quy định rừ: “Lao động nữ có quyền hưởng chế độ thai sản. Phụ nữ là viên chức Nhà nước và người làm công ăn lương có quyền nghỉ trước và sau khi sinh đẻ mà vẫn hưởng lương, phụ cấp theo quy định của pháp luật”.   Như vậy, giải thớch của lónh đạo công ty TN về việc trả lương cho lao động nữ thấp hơn lao động nam vỡ đó được hưởng bảo hiểm khi nghỉ thai sản là sai, vi phạm quy định của Hiến pháp và Luật bỡnh đẳng giới về bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực lao động.    6. Trong hợp đồng lao động giữa công ty TNHH S và công nhân có một điều khoản quy định lao động nữ phải cam kết sau 03 năm làm việc cho công ty mới được lập gia đỡnh và sinh con. Xin cho biết quy định như vậy có phù hợp với pháp luật về bỡnh đẳng giới không ? Trong lĩnh vực lao động, bỡnh đẳng giới thể hiện như thế nào? Trả lời Bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực lao động thể hiện: Nam nữ bỡnh đẳng tiêu chuẩn, tuổi tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức và được đối xử bỡnh đẳng trong phân công công việc, bảo hộ lao động và tiền lương, tiền công. Thực hiện bỡnh đẳng giới có nghĩa là không được đặt ra và áp dụng các điều kiện khác nhau trong tuyển dụng lao động cho cùng một công việc mà cả nam và nữ đều có điều kiện, trỡnh độ và khả năng thực hiện; không bắt buộc lao động nữ phải cam kết thời gian lập gia đỡnh và sinh con thứ nhất theo yêu cầu của người sử dụng lao động; không quy định thời gian sinh con thứ hai trái quy định của pháp luật về dân số - kế hoạch hoá gia đỡnh; khụng sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ vỡ lý do thai sản và nuụi con nhỏ. Khi phõn công công việc không được phân biệt đối xử giữa nam và nữ nếu họ có cùng trỡnh độ và năng lực.  Như vậy, quy định của cụng ty TNHH S bắt buộc lao động nữ phải cam kết thời gian lập gia đỡnh và sinh con thứ nhất theo yờu cầu của người sử dụng lao động trong hợp đồng lao động đó thể hiện bất bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực lao động, vi phạm quy định tại Điều 13 Luật Bỡnh đẳng giới. Điều 13. Bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực lao động quy định: 1. Nam, nữ bỡnh đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bỡnh đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xó hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. 2. Nam, nữ bỡnh đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh.   7. Xó H tỉnh ĐB có nhiều đồng bào dân tộc như người H’Mông, người Dao, người Thái và người Kinh… chung sống đoàn kết với nhau. Thời gian gần đây có những kẻ xấu tuyên truyền gây kỳ thị, chia rẽ giữa các dân tộc làm cho bà con dân tộc H’Mông, dân tộc Dao và dõn tộc Thỏi hiểu lầm mõu thuẫn với nhau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xó và cỏc cơ quan chức năng của Nhà nước đó mất nhiều thời gian, cụng sức mới tỡm được thủ phạm và củng cố được tỡnh đoàn kết, bỡnh đẳng giữa các dân tộc. Pháp luật nước ta quy định thế nào về quyền bỡnh đẳng giữa các dân tộc ? Hành vi gõy kỳ thị, chia rẽ dõn tộc bị xử lý thế nào ?  Trả lời Điều 5 Hiến pháp năm 1992 khẳng định:  “Nhà nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bỡnh đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Cỏc dõn tộc cú quyền dựng tiếng núi, chữ viết, giữ gỡn bản sắc dõn tộc và phỏt huy những phong tục, tập quỏn, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mỡnh. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số”. Bỡnh đẳng giữa các dân tộc là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong xây dựng và củng cố tỡnh đoàn kết giữa các dân tộc, trên cơ sở tôn trọng, tin cậy và tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bỡnh đẳng giữa các dân tộc tạo điều kiện để các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam có sự phát triển ngang bằng nhau về mọi mặt. Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của Cách mạng Việt nam, là động lực và là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  Để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phải thực hiện bỡnh đẳng dân tộc. Mọi hành vi gõy hằn thự, kỳ thị, chia rẽ dõn tộc, xõm phạm quyền bỡnh đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.  Điểm b, khoản 1, Điều 87 Bộ luật hỡnh sự năm 1999 quy định về việc xử lý đối với hành vi gõy hằn thự, kỳ thị, chia rẽ dõn tộc, xõm phạm quyền bỡnh đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam như sau :  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thỡ bị phạt tự từ năm năm đến mười lăm năm: .... b) Gõy hằn thự, kỳ thị, chia rẽ dõn tộc, xõm phạm quyền bỡnh đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam…   8. Theo quy định của Hiến pháp mọi công dân đều bỡnh đẳng trước pháp luật, điều đó có thể hiểu mọi công dân cũng bỡnh đẳng về quyền học tập. Việc nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số và có chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú có trái với quy định về quyền bỡnh đẳng của công dân và chính sách thực hiện cụng bằng xó hội trong giỏo dục của Nhà nước không ? Trả lời “Bỡnh đẳng” là một khái niệm chung hướng đến việc khẳng định quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau của mọi người, mọi đối tượng, mọi nhóm người trong xó hội. Bỡnh đẳng là mục tiêu phấn đấu của mọi dõn tộc, mọi xó hội tiến bộ và là lý tưởng chung của mọi cuộc cách mạng trên thế giới. Cần phải khẳng định, bỡnh đẳng ở đây có nghĩa là bỡnh đẳng về cơ hội, nghĩa là mọi người đều được tạo một cơ hội như nhau để phấn đấu và vươn lên trong xó hội, nếu ai nỗ lực nhiều hơn, học giỏi hơn, làm việc hiệu quả hơn, tất nhiên sẽ thu được nhiều lợi ích hơn.  Bỡnh đẳng không có nghĩa là mọi người đều được hưởng các lợi ích như nhau trong mọi việc, mọi lĩnh vực, mà là bỡnh đẳng về điều kiện, cơ hội để phát triển, áp dụng tài năng của mỗi cỏ nhõn trong xó hội. Bỡnh đẳng giữa các cá thể trong mỗi cộng đồng và giữa các cộng đồng với nhau. Bỡnh đẳng có nghĩa là mỗi người đều có cơ hội như nhau về mặt pháp lý để phát triển khả năng của mỡnh. Mặt khỏc, bỡnh đẳng cũng bao gồm cả việc tạo điều kiện cho những nhóm người có khó khăn hơn như người nghèo, người già, trẻ em, người tàn tật, dân tộc thiểu số, người ở vùng sâu vùng xa… giảm bớt những khó khăn, vươn lên phát triển và được hưởng các điều kiện kinh tế xó hội chung cùng với những người khác  Việc nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số và có chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú không những không trái với quy định về quyền bỡnh đẳng của công dân mà cũn là chớnh sỏch của Nhà nước nhằm điều kiện cho con em các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn … giảm bớt những khó khăn, có cơ hội được học tập, gúp phần thực hiện cụng bằng xó hội trong giỏo dục.  Thực hiện chớnh sỏch bỡnh đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, góp phần tạo điều kiện để mọi công dân đều có cơ hội học tập, Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) đó cú cỏc quy định sau: ”Điều 10. Quyền và nghĩa vụ học tập của cụng dõn  Học tập là quyền và nghĩa vụ của cụng dõn. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đỡnh, địa vị xó hội, hoàn cảnh kinh tế đều bỡnh đẳng về cơ hội học tập.  Nhà nước thực hiện công bằng xó hội trong giỏo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, tạo điều kiện để những người có năng khiếu phát triển tài năng. Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đỡnh ở vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính sách ưu đói, người tàn tật, khuyết tật và đối tượng được hưởng chính sách xó hội khỏc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mỡnh”. ”Điều 61. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học 1. Nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đỡnh cỏc dõn tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này.  2. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học được ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách”. ”Điều 89. Học bổng và trợ cấp xó hội  1. Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu quy định tại Điều 62 của Luật này và người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dạy nghề dành cho thương binh, người tàn tật, khuyết tật. 2. Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xó hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn, người mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn vượt khó học tập”.   9. Thế nào là bỡnh đẳng giữa các tôn giáo. Nêu các quy định của pháp luật về quyền bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏo? Trả lời Bỡnh đẳng giữa các tôn giáo được thể hiện: - Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào. được thực hiện các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hỡnh thức sinh hoạt tụn giáo, học tập giáo lý, đạo đức tôn giáo.  - Mọi công dân đều bỡnh đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trước pháp luật không phân biệt người theo tôn giáo, người không theo tôn giáo hay theo các tôn giáo khác nhau. Cỏc chức sắc, cỏc nhà tu hành và cụng dõn có tín ngưỡng, tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân. - Không phân biệt đối xử vỡ lý do tụn giỏo giữa người có tôn giáo, người không theo tôn giáo hoặc người theo các tôn giáo khác nhau.  - Nhà nước bảo đảm quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; các cơ sở tôn giáo hợp pháp, cơ sở vật chất, tài sản của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo như chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất, điện, đền, trụ sở của tổ chức tôn giáo… được pháp luật bảo hộ.  Nghiờm cấm mọi hành vi chia rẽ tụn giỏo, lợi dụng tụn giỏo. Mọi hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo, lợi dụng hoạt động tôn giáo để phá hoại hoà bỡnh, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm pháp luật khác đều bị xử lí theo pháp luật. Điều 70  Hiến pháp năm 1992 quy định:  ”Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bỡnh đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giỏo của cụng dõn, ngày 18/6/2004, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 11 đó ban hành Phỏp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo quy định cụ thể về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Theo quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo : ”Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.Các tôn giáo đều bỡnh đẳng trước pháp luật. Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau”.  Điều 2 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo quy định : ”Chức sắc, nhà tu hành và công dân có tín ngưỡng, tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cụng dõn.  Chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm thường xuyên giáo dục cho tín đồ lũng yờu nước, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và ý thức chấp hành phỏp luật”. Điều 8 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo : ”1. Không được phân biệt đối xử vỡ lý do tớn ngưỡng, tôn giáo; vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. 2. Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bỡnh, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác”.  Điều 9 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo : ”1. Người có tín ngưỡng, tín đồ được tự do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hỡnh thức sinh hoạt, phục vụ lễ hội, lễ nghi tụn giỏo và học tập giỏo lý tụn giỏo mà mỡnh tin theo....”   10. Chị An là y tá một cơ sở y tế. Ở cơ quan chị là người chăm chỉ làm việc, hết lũng hết sức với cụng việc, được nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người bệnh yêu mến. Ở khu phố, chị luôn quan tâm, giúp đỡ bà con, hàng xóm những gia đỡnh gặp khú khăn, những người ốm đau, bệnh tật. Trong đợt bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân địa phương, chị được cơ quan giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chị là người theo đạo nên không thể ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân được. Ý kiến đó đúng hay sai ? Pháp luật quy định vấn đề này thế nào ? Trả lời í kiến cho rằng chị An là người có đạo nên không thể làm ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương được là trái với quy định của Hiến pháp: ”mọi cụng dõn đều bỡnh đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác, nghề nghiệp, thành phần và địa vị xó hội đều được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ như nhau theo quy định của phỏp luật”. Theo quy định tại Điều 5, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) : “Mọi công dân đều bỡnh đẳng trước pháp luật”.  Trong lĩnh vực chớnh trị, quyền bỡnh đẳng của công dân trong việc tham gia vào các cơ quan đại biểu, đại diện của nhân dân, được quy định tại Điều 54 Hiến pháp năm 1992 như sau:  “Cụng dõn, khụng phõn biệt dõn tộc, nam nữ, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giáo, trỡnh độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật”. Phỏp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo cũng khẳng định: các chức sắc, các nhà tu hành và công dân có tín ngưỡng, tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân.  Không được phân biệt đối xử vỡ lý do tớn ngưỡng, tôn giáo. Như vậy, nếu chị An đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thỡ vẫn cú thể được cơ quan giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.    11. Thế nào là bỡnh đẳng trong lĩnh vực chớnh trị ? Nêu một vài quy định của pháp luật về quyền bỡnh đẳng của công dân trong lĩnh vực chính trị ? Trả lời Hiến pháp năm 1992 quy định các quyền của công dân trong lĩnh vực chính trị bao gồm: Quyền tham gia vào các cơ quan nhà nước, tham gia quản lý nhà nước và xó hội ; Quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước ; Quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân ; Quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ; Quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ  chức kinh tế, tổ chức xó hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào...  Đây là các quyền cơ bản của công dân Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, được Hiến pháp ghi nhận. Quyền bỡnh đẳng về chính trị của công dân thể hiện: đó là cụng dõn Việt Nam khụng phõn biệt dõn tộc, nam nữ, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giáo, trỡnh độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú khi có đủ các điều kiện pháp luật quy định thỡ đều được hưởng các quyền chính trị nêu trên mà không có sự phân biệt đối xử vỡ bất kỳ lý do nào.  Điều 52 Hiến pháp năm 1992 khẳng định : “Mọi công dân đều bỡnh đẳng trước pháp luật”. Điều 53 Hiến pháp năm 1992 nêu rừ: “Cụng dõn cú quyền tham gia quản lý Nhà nước và xó hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dõn”. Điều 54 Hiến pháp năm 1992 cũng quy định: “Cụng dõn, khụng phõn biệt dõn tộc, nam nữ, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giỏo, trỡnh độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật”. Hay: “Cụng dõn cú quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xó hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào.   12. Thế nào là bỡnh đẳng trong lĩnh vực lao động ? Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không báo trước theo quy định của pháp luật có coi là hành vi phạm bỡnh đẳng trong lĩnh vực lao động không? Trả lời Sự bỡnh đẳng của công dân trong quan hệ lao động được thể hiện thông qua:  - Thứ nhất, bỡnh đẳng trong việc thực hiện quyền lao động, tỡm kiếm việc làm và học nghề.  Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp khả năng của mỡnh mà không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đỡnh, chớnh trị, thành phần kinh tế... Cụng dõn cú quyền làm việc cho bất kỡ người sử dụng lao động nào và ở bất cứ nơi nào mà pháp luật không cấm. Người lao động nếu đủ tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động, có khả năng lao động và giao kết hợp đồng lao động đều có quyền tỡm việc làm cho mỡnh.  Khoản 1, Điều 5 Bộ luật lao động nêu rừ:  “Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trỡnh độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giáo”. - Thứ hai, bỡnh đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động trong giao kết và thực hiện hợp đồng lao động. Điều này được thể hiện :  + Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. + Việc kí kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc: tự nguyện, bỡnh đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điều đó cam kết. + Các bên tham gia hợp đồng lao động đều có quyền và nghĩa vụ pháp lí nhất định, các bên đều phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mỡnh. + Người sử dụng lao động, người lao động đều có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp pháp luật quy định. Điều 9 Bộ luật Lao động khẳng định:  “Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động được xác lập và tiến hành qua thương lượng, thoả thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bỡnh đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điều đó cam kết”. Thứ ba, bỡnh đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.  Trong quan hệ lao động, lao động nam và lao động nữ được đối xử bỡnh đẳng về quyền và nghĩa vụ, cụ thể là: bỡnh đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm, về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo nghề, nâng bậc lương và trả công lao động.  Khoản 1, Điều 111* Bộ luật lao động quy định: “Nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm danh dự và nhõn phẩm phụ nữ. Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bỡnh đẳng nam nữ về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động”. Theo quy định của pháp luật, người lao động và người sử dụng đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động chỉ được thực hiện trong các trường hợp pháp luật quy định và phải bỏo trước cho bên kia biết. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc các trường hợp pháp luật quy định và không báo trước cho bờn kia là hành vi phạm nguyờn tắc bỡnh đẳng trong quan hệ lao động.   13. Chị Lan kết hôn cùng anh Tú. Trước khi kết hôn chị Lan làm thư ký Giám đốc công ty TNHH. Do công việc phải thường xuyên đi công tác ký kết cỏc hợp đồng, chị Lan ít có thời gian chăm sóc gia đ́nh. Kết hôn được 6 tháng anh Tú yêu cầu chị Lan phải nghỉ việc với lư do “Phụ nữ phải có trách nhiệm chăm lo cho gia đ́nh. Kiếm tiền là công việc của đàn ông”. Chị Lan không đồng ư nhưng anh Tú tuyên bố trong gia đỡnh người chồng là chủ, mọi việc vợ phải nghe và làm theo lời chồng. Nếu chị cứ đi làm hai người sẽ chia tay. Anh Tú có quyền buộc chị Lan phải nghỉ việc cơ quan để ở nhà phục vụ gia đ́nh không ? Suy nghĩ của anh Tú về quan hệ vợ chồng có đúng không? Pháp luật quy định thế nào về quyền bỡnh đẳng giữa vợ và chồng?     Trả lời Theo các quy định của Hiến pháp và Luật hôn nhân gia đ́nh, công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt cả trong gia đỡnh và ngoài xó hội.  Hiến pháp năm 1992 quy định công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xó hội và gia đỡnh, vợ chồng b́nh đẳng với nhau.  Điều 64 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đó quy định:  “Gia đỡnh là tế bào của xó hội. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đỡnh. Hụn nhõn theo nguyờn tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bỡnh đẳng...” Quyền bỡnh đẳng giữa vợ và chồng được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đỡnh như sau:   - Vợ chồng chung thuỷ, thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đỡnh no ấm, bỡnh đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.  - Vợ chồng bỡnh đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đỡnh.  - Vợ chồng tự do lựa chọn nơi cư trú, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.  - Vợ chồng tụn trọng và giữ gỡn danh dự, nhõn phẩm, uy tớn cho nhau.   - Vợ chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau, không được cưỡng ép, cản trở nhau theo hoặc khụng theo một tụn giỏo nào. - Vợ chồng cùng bàn bạc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trỡnh độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xó hội theo nguyện vọng và khả năng của mỗi người. Suy nghĩ của anh Tú về địa vị ông chủ của người chồng trong gia đỡnh là sai. Trong gia đỡnh, vợ chồng phải bỡnh đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ đối với nhau và ngang nhau. Anh Tú không có quyền buộc chị Lan phải nghỉ việc cơ quan để ở nhà. Hai người cần bàn bạc giúp đỡ nhau thu xếp công việc nhà và tạo điều kiện để chị Lan tiếp tục làm việc.    14. Sau bao năm dành dụm, vợ chồng chị Hoa mua được một miếng đất làm nhà. Khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh Dũng – chồng chị Hoa, chỉ ghi mỗi tờn mỡnh mà khụng ghi tờn chị Hoa. Chị Hoa thắc mắc thỡ anh Dũng núi: trong gia đỡnh đàn ông là chủ, là người có quyền quyết định mọi việc, vỡ thế tài sản của gia đinh phải do đàn ông đứng tên, phụ nữ không được phép tham gia. Suy nghĩ của chồng chị Hoa có đúng không ? Pháp luật quy định thế nào về vấn đề này? Trả lời Miếng đất là tài sản chung của gia đ́nh, do hai vợ, chồng góp sức làm nên. Do đó, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản lý, sử dụng, định đoạt. Theo quy định của pháp luật, trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thỡ trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tờn của cả vợ chồng. Suy nghĩ của chồng chị Hoa chỉ có người đàn ông là chủ gia đỡnh mới được đứng tên quyền sở hữu tài sản là trái với các quy định của pháp luật về quyền tài sản giữa vợ, chồng. Điều 27 Luật hụn nhõn và gia đỡnh năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:  “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khỏc mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng cú thoả thuận. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. 2. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thỡ trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tờn của cả vợ chồng.  3. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thỡ tài sản đó là tài sản chung”. Điều 28 Luật hôn nhân và gia đỡnh năm 2000 cũng quy định rừ về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng : “1. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. 2. Tài sản chung của vợ chồng được chi dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đỡnh, thực hiện cỏc nghĩa vụ chung của vợ chồng.   3. Việc xỏc lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đỡnh, việc dựng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được vợ chồng bàn bạc, thoả thuận, trừ tài sản chung đó được chia để đầu tư kinh doanh riờng”.   15. Vợ chồng anh K đó cú hai con gỏi nhưng vỡ khỏt vọng muốn cú người nối dừi nờn anh thuyết phục vợ cố cho được thằng cu. Anh chị cố mói đến đứa thứ năm thỡ đạt nguyện vọng. Từ khi có con trai, mọi sự quan tâm của vợ chồng anh K dồn hết vào cậu bé. Nhà đông con lít nha lít nhít, gia đỡnh thuộc diện kinh tế khú khăn, anh K bắt các con gái phải bỏ học đi làm thuê kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ để tập trung kinh tế cho cậu con trai đi học. Theo anh K con gái học nhiều chẳng để làm gỡ, cố gắng đỡ bố mẹ vài năm rồi đi lấy chồng là xong. Suy nghĩ của anh K đúng hay sai ? Pháp luật quy định thế nào về vấn đề này? Trả lời Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật thỡ trong xó hội mọi cụng dõn đều bỡnh đẳng trước pháp luật, cụng dõn nữ và nam cú quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xó hội và gia đỡnh. Trong gia đỡnh, vợ chồng bỡnh đẳng về mọi mặt, Nhà nước và xó hội khụng thừa nhận việc phõn biệt đối xử giữa các con.  Đó cũng là một trong những nguyên tắc của chế độ hôn nhân và gia đỡnh ở nước ta. Khoản 5, Điều 2 của Luật Hôn nhân và gia đỡnh năm 2000 quy định: “Nhà nước và xó hội khụng thừa nhận sự phõn biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú”. Cỏc nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con cái cũng được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đỡnh năm 2000 :  - Cha mẹ cú nghĩa vụ nuụi dạy con thành cụng dõn cú ớch cho xó hội; cỏc thành viờn trong gia đỡnh cú nghĩa vụ quan tõm, chăm sóc, giúp đỡ nhau. - Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đỡnh, cụng dõn cú ớch cho xó hội. - Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đói, hành hạ, xỳc phạm con; khụng được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên; không được xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xó hội. - Cha mẹ cú nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập. - Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đỡnh đầm ấm, hoà thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các tổ chức xó hội trong việc giỏo dục con. Việc phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, quan tâm chiều chuộng con trai, hắt hủi, bỏ bê con gái, buộc con gái phải bỏ học, lao động vất vả là việc làm vi phạm pháp luật vờ hôn nhân gia đỡnh, khụng thực hiện đúng nghĩa vụ của cha mẹ đối với con. Suy nghĩ của anh K con gái không cần học nhiều là không đúng, con trai, con gái đều cần được học. Học tập vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân. Đối với trẻ em, cha mẹ là những người có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập. CHỦ ĐỀ 5  CễNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (15 cõu) Các nội dung chính của chủ đề: quyền bầu cử, quyền ứng cử váo các cơ quan đại biểu của nhân dân; quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xó hội; quyền khiếu nại, quyền tố cỏo của cụng dõn.   1. ễng Nam muốn tham gia ý kiến với Ủy ban nhõn dõn xó về phương án phát triển ngành nghề thủ công ở địa phương nhưng vợ ông cho rằng đó là việc của cơ quan nhà nước, mỡnh là người dân có quyền gỡ mà gúp ý. ễng Nam băn khoăn không rừ cụng dõn cú quyền được tham gia ý kiến với cỏc cơ quan nhà nước không? Trả lời Công dân có quyền đóng góp, tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước, từ những vấn đề mang tầm quốc gia đến những việc liên quan đến đời sống của người dân ở cơ sở. Quyền này đó được Hiến pháp (Điều 53) ghi nhận, theo đó, cụng dõn cú quyền tham gia quản lý Nhà nước và xó hội, tham gia thảo luận cỏc vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dõn. Đây là một trong những quyền chính trị quan trọng nhất của công dân, đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ Nhà nước, làm chủ xó hội, thực hiện phương châm mọi công việc của Nhà nước, của xó hội được “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vậy ụng Nam hoàn toàn cú quyền tham gia ý kiến với Ủy ban nhõn dõn xó về phương án phát triển ngành nghề thủ công ở địa phương theo những cách thức thích hợp mà pháp luật quy định.    2. Sau khi biết được công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xó hội, ụng Nam muốn biết cụ thể cỏch thức để người dân thực hiện quyền này như thế nào? Trả lời Cách thức để công dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xó hội khỏ đa dạng, phong phú. Cụ thể là một số hỡnh thức sau: - Bầu các đại biểu ưu tú đại diện cho mỡnh tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương (Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp). Bằng hành vi bầu cử, mỗi công dân ủy nhiệm quyền quản lý nhà nước cho người đại diện. - Ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khi đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Bằng việc trở thành người đại biểu của dân, công dân có thể trực tiếp tham gia quản lý nhà nước, quản lý xó hội thụng qua việc xem xột, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương.  - Tham gia thảo luận, cho ý kiến trực tiếp cỏc vấn đề ở tầm quốc gia khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý. Với hỡnh thức này, mỗi cụng dõn tự mỡnh trực tiếp đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Nhà nước.  - Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản pháp luật quan trọng; đồng thời, đóng góp ý kiến, phản ánh với Nhà nước về những vướng mắc, bất cập, không phù hợp của các văn bản pháp luật trong quá trỡnh thực hiện để Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích của công dân. - Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước; kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước; đấu tranh với tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham những, lóng phớ và những hiện tượng tiêu cực trong bộ máy nhà nước; thực hiện khiếu nại, tố cáo những việc làm trái pháp luật của các cơ quan và công chức nhà nước.  - Tham gia bàn và quyết định trực tiếp nhiều vấn đề liên quan đến đời sống ở cơ sở.    3. Đi chợ về, thấy con gái nói bác Trưởng thôn báo tối nay họp các hộ dân để bàn về việc đóng góp làm đường liên thôn, bà Thỡn khụng muốn đi vỡ cho rằng những việc đó chính quyền xó họ đó quyết rồi, khi nào thụng bỏo mức đóng góp thỡ nộp, cần gỡ phải họp. Vậy, người dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xó hội ở phạm vi xó, phường, thị trấn như thế nào? Trả lời Ở phạm vi xó, phường, thị trấn, một trong những cách thức để người dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xó hội là thụng qua cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phỏp lệnh Thực hiện dõn chủ ở xó, phường, thị trấn quy định cụ thể như sau: - Người dân được biết những nội dung liên quan trực tiếp, gắn liền với quyền và lợi ích của nhân dân, được nhân dân quan tâm, đó có thể là những nội dung thuộc cấp xó hoặc của cấp cao hơn nhưng thực hiện trên địa bàn cấp xó. Những nội dung này chớnh quyền cấp xó phải công khai để nhân dân biết bằng việc niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xó; trờn hệ thống truyền thanh hoặc thụng qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân. - Người dân bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trỡnh phỳc lợi cụng cộng trong phạm vi cấp xó, thụn, tổ dõn phố do nhõn dõn đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí; các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.  - Người dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề như: hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; bầu, miễn nhiệm, bói nhiệm Truởng thụn, Tổ trưởng tổ dân phố; bầu, bói nhiệm thành viờn Ban thanh tra nhõn dõn, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. - Người dân được tham gia ý kiến về cỏc kế hoạch phỏt triển kinh tế  xó hội và một số vấn đề quan trọng khác của cấp xó trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định. - Người dân giám sát các hoạt động của chính quyền cấp xó thụng qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.   4. Quang và Lan đang nói chuyện với nhau. Quang thắc mắc: ”Tại sao tớ với cậu đều 18 tuổi mà đợt này cậu được đi bầu cử, cũn tớ thỡ khụng?”. Lan trả lời: ”Mỡnh đủ 18 tuổi rồi, cũn cậu mới đang ở tuổi 18 thỡ làm sao được đi bầu cử”. Lan trả lời như vậy có đúng không? Hóy giải đáp thắc mắc giúp Quang. Trả lời Phỏp luật về bầu cử hiện hành quy định: cụng dõn Việt Nam, khụng phõn biệt dõn tộc, nam nữ, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giáo, trỡnh độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử.  Tuổi để thực hiện quyền bầu cử của công dân được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh đến ngày bầu cử phải trũn 18 tuổi. Mỗi tuổi trũn được tính từ ngày, tháng, năm sinh (dương lịch) của năm trước đến ngày, tháng, năm sinh (dương lịch) của năm sau. Trường hợp không có Giấy khai sinh thỡ căn cứ vào sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử. Pháp luật cũn quy định, nếu không xác định được ngày sinh thỡ lấy ngày 01 của tháng sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử. Trường hợp không xác định được ngày và thỏng sinh thỡ lấy ngày 01 thỏng 01 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử. Căn cứ vào quy định trên, Lan trả lời như vậy là đúng. Lan đủ 18 tuổi nờn cú quyền bầu cử. Cũn Quang, do mới đang ở tuổi 18 nên chưa được đi bầu cử.      5. Đúng vào ngày chủ nhật – ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhà lại có đám cưới của cô em gái, thấy vậy, anh Minh nói với người trong gia đỡnh để anh đại diện đi bỏ phiếu hộ cho mọi người. Anh Minh định đi bầu thay như vậy có được không? Pháp luật quy định công dân thực hiện quyền bầu cử như thế nào? Trả lời Theo quy định của pháp luật, công dân (cử tri) thực hiện quyền bầu cử bằng cách: mỗi cử tri được phát một phiếu bầu với giá trị ngang nhau; cử tri phải tự mỡnh đi bầu, tự viết, tự bỏ phiếu, không được nhờ người khác bầu thay. Chỉ trong trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thỡ cú thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mỡnh bỏ phiếu. Nếu vỡ tàn tật khụng tự bỏ phiếu được thỡ cú thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hũm phiếu. Nếu cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phũng bỏ phiếu được thỡ Tổ bầu cử cử người mang hũm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu. Do vậy, việc anh Minh định đi bầu thay cho mọi người trong gia đỡnh là khụng được, trái với những quy định pháp luật về bầu cử.  Mỗi cụng dõn cần nghiờm tỳc thực hiện nghĩa vụ và quyền bầu cử của mỡnh. Đây là một trong những quyền chính trị quan trọng của công dân. Thông qua quyền bầu cử, công dân có thể tự mỡnh lựa chọn những người ưu tú nhất, đại diện cho ý chớ, nguyện vọng, quyền lợi của mỡnh vào cỏc cơ quan quyền lực nhà nước để tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước.   6. Để có thể lựa chọn được những đại biểu ưu tú bầu vào Hội đồng nhân dân, bác An muốn tỡm hiểu pháp luật quy định như thế nào về người có quyền ứng cử và tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân? Trả lời  Theo quy định của pháp luật về bầu cử thỡ cụng dõn nước Cộng hũa xó hội chủ nghĩa Việt Nam khụng phõn biệt dõn tộc, nam nữ, thành phần xó hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trỡnh độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Nhằm đáp ứng yêu cầu lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan quyền lực nhà nước, Điều 3 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định đại biểu Hội đồng nhân dân có những tiêu chuẩn sau: - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xó hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng, phát triển địa phương; - Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lóng phớ và cỏc hành vi vi phạm phỏp luật khỏc, bảo vệ lợi ớch của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; - Cú trỡnh độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân, có khả năng tuyên truyền, vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện chớnh sỏch, phỏp luật; am hiểu tỡnh hỡnh kinh tế - xó hội để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương; - Liờn hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; - Có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.   7. Anh Bỡnh muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, tuy nhiên, anh băn khoăn không biết mỡnh cú thể tự ứng cử được không. Anh muốn biết cụ thể cỏch thức cụng dõn thực hiện quyền ứng cử của mỡnh? Trả lời Theo quy định của pháp luật, công dân đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thực hiện quyền ứng cử bằng hai cách: tự ứng cử hoặc được cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chớnh trị, tổ chức chớnh trị - xó hội, tổ chức xó hội giới thiệu ứng cử. Như vậy, anh Bỡnh cú quyền tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nếu anh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.  Công dân tự ứng cử hoặc được giới thiệu ứng cử thực hiện quyền ứng cử của mỡnh bằng cỏch nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử nơi mỡnh ứng cử. Cần lưu ý là người tự ứng cử và người được giới thiệu ứng cử chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị bầu cử và không được tham gia Ban Bầu cử hoặc Tổ bầu cử thuộc đơn vị mỡnh ra ứng cử. Người ứng cử có quyền vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và các phương tiện thông tin đại chúng để báo cáo với cử tri dự kiến thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân và một số quyền khác theo quy định của pháp luật.     8. Ông D có tên trong danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân quận. Trong quá trỡnh vận động tranh cử, ông đó dựng tiền hoặc quà tặng cho cử tri để lôi kéo cử tri bầu cho mỡnh. Hành vi của ông D đó xõm phạm quyền bầu cử của cụng dõn. Đối với những người có hành vi xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân thỡ bị xử lý như thế nào? Trả lời Hành vi xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân là hành vi lừa gạt (dùng thủ đoạn gian dối), mua chuộc (dùng tiền, vật chất hoặc lợi ích khác), cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác như đe dọa, khống chế, uy hiếp tinh thần... làm cho quyền bầu cử, ứng cử của công dân không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng với ý chớ của họ. Theo quy định tại Điều 126 Bộ luật hỡnh sự thỡ người nào có hành vi trên sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm; phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; gây hậu quả nghiờm trọng thỡ bị phạt tự từ một năm đến hai năm. Người phạm tội cũn cú thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.   9. Là nhân viên văn thư mới vào làm ở một cơ quan nhà nước, thỉnh thoảng chị Hà thấy có đơn khiếu nại của người dân gửi đến. Chị muốn biết công dân được khiếu nại về những vấn đề gỡ? Trả lời Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trỏi phỏp luật, xõm phạm quyền, lợi ớch hợp phỏp của mỡnh. Căn cứ vào quy định trên cho thấy, công dân được khiếu nại những vấn đề sau: - Khiếu nại quyết định hành chính. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước (ví dụ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xó...) hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chớnh nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Quyết định hành chính bị khiếu nại phải liên quan trực tiếp đến lợi ích của người khiếu nại. - Khiếu nại hành vi hành chớnh. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. - Khiếu nại quyết định kỷ luật. Khiếu nại quyết định kỷ luật là việc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mỡnh.   10. Con trai anh Kiên hiện đang học lớp 11 (16 tuổi) đó bị Ủy ban nhõn dõn xó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chớnh vỡ hành vi đánh nhau, gây mất trật tự ở Nhà văn hóa xó. Khụng đồng tỡnh với mức phạt trong quyết định, anh muốn khiếu nại. Trong trường hợp này, anh Kiên có được khiếu nại thay cho con mỡnh khụng? Nếu được thỡ anh Kiờn phải làm gỡ để thực hiện việc khiếu nại? Trả lời Khoản 1, Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định:  ”1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ớch hợp phỏp của mỡnh”. Về quyền của người khiếu nại, Luật Khiếu nại năm 2011 quy định rừ tại điểm a, Khoản 1, Điều 12:   Người khiếu nại có quyền tự mỡnh khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dõn sự thỡ người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Như vậy, trong trường hợp trên, về nguyên tắc, người khiếu nại phải là con trai anh Kiên vỡ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân xó liờn quan trực tiếp đến con trai anh Kiên. Tuy nhiên, con trai anh Kiên mới 16 tuổi – là người chưa thành niên - nên anh Kiên được đại diện cho con thực hiện việc khiếu nại.  Muốn khiếu nại, anh Kiờn cú thể thực hiện thụng qua một trong hai hỡnh thức khiếu nại là gửi đơn khiếu nại hoặc đến khiếu nại trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp này là Ủy ban nhân dân xó).      11. Tại sao người khiếu nại có nghĩa vụ khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền? Trả lời Khi thực hiện quyền khiếu nại của mỡnh, người khiếu nại cần phải tỡm hiểu xem người nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc khiếu nại của mỡnh và khiếu nại đến đúng người đó để đề nghị việc xem xét, giải quyết. Đây là một trong các nghĩa vụ của người khiếu nại được Luật Khiếu nại năm 2011 quy định. Sở dĩ pháp luật quy định như vậy bởi đây là một điều kiện quan trọng mà người khiếu nại phải thực hiện để khiếu nại của mỡnh được tiếp nhận và giải quyết, vỡ trong hoạt động quản lý nhà nước có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể rừ ràng giữa cỏc cơ quan, mỗi cơ quan có trách nhiệm và quyền hạn của mỡnh trong từng lĩnh vực cụ thể. Trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại cũng vậy, một vụ việc khiếu nại chỉ cú thể thuộc thẩm quyền giải quyết của một cơ quan nhất định, nếu người khiếu nại gửi đơn đến nhiều cơ quan thỡ cỏc cơ quan này cũng không có thẩm quyền giải quyết dẫn đến lóng phớ nhiều thời gian, tiền của cho cả người khiếu nại và các cơ quan phải xử lý đơn khiếu nại đó mà vụ việc vẫn không được giải quyết. Chính vỡ vậy, trước khi gửi đơn khiếu nại, người khiếu nại phải tỡm hiểu xem người nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc của mỡnh để thực hiện cho đúng, chỉ có như vậy thỡ khiếu nại mới được giải quyết nhanh chóng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại mới được khôi phục và bảo vệ một cách kịp thời, đúng theo quy định của phỏp luật. Vớ dụ: khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thỡ khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; khiếu nại lần hai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Khiếu nại hành vi hành chính của công chức Phũng Giỏo dục thuộc Ủy ban nhõn dõn huyện thỡ khiếu nại lần đầu đến Trưởng Phũng Giỏo dục; khiếu nại lần hai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.      12. Cho rằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra xây dựng đối với mỡnh là vượt quá thẩm quyền, ông Thanh định khiếu nại. Có người nói với ông rằng nên kiện thẳng ra Tũa ỏn để họ giải quyết, nhưng lại có người nói phải khiếu nại với Thanh tra xây dựng đó, nếu khụng đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thỡ mới kiện ra Tũa ỏn. Nghe vậy, ông băn khoăn không rừ phỏp luật quy định về trỡnh tự khiếu nại như thế nào? Trả lời Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mỡnh thỡ người khiếu nại có thể lựa chọn một trong hai cỏch: khiếu nại đến người đó ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ ỏn hành chớnh tại Tũa ỏn theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Như vậy, ông Thanh có thể lựa chọn hoặc khiếu nại đến Thanh tra xõy dựng hoặc khởi kiện vụ ỏn hành chớnh tại Tũa ỏn. Trong trường hợp ông Thanh lựa chọn khiếu nại thỡ trỡnh tự khiếu nại được quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại như sau: - Khiếu nại lần đầu đến người đó ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính. - Khiếu nại lần hai: nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thỡ cú quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. - Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thỡ cú quyền khởi kiện vụ ỏn hành chớnh tại Tũa ỏn theo quy định của Luật tố tụng hành chớnh.  Cần lưu ý là trong bất kỳ giai đoạn nào của trỡnh tự khiếu nại (khiếu nại lần đầu, khiếu nại lần hai), người khiếu nại đều có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tũa ỏn theo quy định của Luật tố tụng hành chính.   13. Tại sao chỉ có công dân được thực hiện quyền tố cáo? Trả lời Luật Tố cáo năm 2011 quy định: tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Như vậy, theo quy định của pháp luật, chủ thể thực hiện quyền tố cáo chỉ là công dân (cá nhân). Khác với khiếu nại là cả công dân, cơ quan, tổ chức đều có quyền khiếu nại, nhưng quyền tố cáo chỉ quy định cho đối tượng là công dân. Sở dĩ pháp luật quy định như vậy nhằm cá thể hoá trách nhiệm của người tố cáo, hạn chế việc tố cáo sai sự thật, tố cáo tràn lan gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc tiếp nhận và giải quyết tố cỏo. Nếu cú hành vi cố tỡnh tố cỏo sai sự thật thỡ tuỳ theo tớnh chất, mức độ của hành vi vi phạm mà người tố cáo sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng chính vỡ lý do này mà phỏp luật quy định công dân phải trực tiếp thực hiện việc tố cáo, không được ủy quyền khi thực hiện tố cỏo.   14. ễng Cảnh muốn tố cỏo một số cỏn bộ xó cú hành vi sai phạm trong giải quyết đền bù đất đai. Vậy ông phải làm gỡ để thực hiện việc tố cáo? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết việc tố cỏo của ụng?   Trả lời Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân thỡ người tố cáo có thể viết đơn hoặc trực tiếp đến trỡnh bày với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vỡ cỏc hành vi vi phạm phỏp luật mà người tố cáo phản ánh là rất đa dạng, phức tạp, có loại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước, có loại lại thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng, có loại thuộc thẩm quyền của các tổ chức chính trị, đoàn thể xó hội, do đó rất cần việc tố cáo được gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, như vậy sẽ đảm bảo tính kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu không xác định được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỡ người tố cáo có thể tố cáo với cơ quan nhà nước gần nhất, thuận lợi nhất, cơ quan này sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Luật Tố cáo năm 2011 quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền trong giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ  như sau: + Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cỏn bộ, cụng chức, viờn chức đó giải quyết. + Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết. + Tố cỏo hành vi vi phạm phỏp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, cụng vụ của cỏn bộ, cụng chức, viờn chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cỏn bộ, cụng chức, viờn chức bị tố cỏo phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết. + Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hỡnh sự. Căn cứ vào quy định trên thỡ người có thẩm quyền giải quyết việc tố cáo của ông Cảnh đối với hành vi sai phạm của một số cán bộ xó là Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn xó.     15. Sau khi đó gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền, ông Cảnh liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa trả thù, khủng bố tinh thần vỡ dỏm tố cỏo. ễng rất lo lắng. ễng muốn biết phỏp luật cú quy định về việc bảo vệ người tố cáo không? Trả lời Luật Tố cáo năm 2011 quy định rừ cơ chế bảo vệ người tố cáo khi họ bị đe dọa, trả thù, trù dập hoặc bị phân biệt đối xử, theo đó, việc bảo vệ người tố cáo được thực hiện tại nơi cư trú, công tác, làm việc, học tập, nơi có tài sản của người cần được bảo vệ hoặc những nơi khác do cơ quan có thẩm quyền quy định. Đối tượng bảo vệ gồm người tố cáo và người thân thích của người tố cáo. Thời hạn bảo vệ do cơ quan có thẩm quyền quyết định tuỳ thuộc vào tỡnh hỡnh thực tế của từng vụ việc, mức độ, tính chất của hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng cần được bảo vệ. Luật Tố cáo năm 2011 quy định trách nhiệm chính trong việc bảo vệ người tố cáo thuộc về người giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, người tố cáo được bảo vệ cũng phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ như sau:   - Quyền: + Yêu cầu người giải quyết tố cáo, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ỏp dụng biện phỏp bảo vệ mỡnh hoặc người thân thích của mỡnh khi cú căn cứ xác định việc bị kỷ luật, buộc thôi việc, luân chuyển công tác hoặc bị các hỡnh thức trự dập, phõn biệt đối xử khác, bị đe dọa xâm hại hoặc xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tớn, tài sản, cỏc quyền và lợi ớch hợp phỏp khỏc do việc tố cỏo hành vi vi phạm phỏp luật; + Được thông báo về biện pháp bảo vệ được áp dụng; đề nghị thay đổi biện pháp bảo vệ nếu có căn cứ cho rằng biện pháp đó không bảo đảm an toàn; được từ chối ỏp dụng biện phỏp bảo vệ; + Yờu cầu gia hạn thời hạn bảo vệ; yờu cầu bảo vệ lại; + Được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người tố cáo yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ mỡnh mà cỏc cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tổn thất về tinh thần cho người được bảo vệ. - Nghĩa vụ: + Gửi văn bản yêu cầu bảo vệ trong trường hợp họ có căn cứ cho rằng bị phân biệt đối xử về việc làm, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ công dân, hay nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín của mỡnh đến người giải quyết tố cáo hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể gặp trực tiếp hoặc thông qua các hỡnh thức thụng tin khỏc để yêu cầu được bảo vệ ngay nhưng sau đó phải gửi văn bản yêu cầu chính thức đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ; + Cung cấp thông tin, tài liệu, căn cứ xác định việc bị xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín hoặc quyền, lợi ích hợp pháp khác là xác thực và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đó cung cấp; + Tuân thủ yêu cầu mà cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ đưa ra có liên quan đến công tác bảo vệ; không được tiết lộ biện pháp bảo vệ cho người khác biết.         60 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật cho học sinh trung học phổ thụng   Chủ đề 1. Bản chất, vai trò của pháp luật (12 câu) Chủ đề tập trung vào các nội dung chính sau: Pháp luật và đời sống; Thực hiện pháp luật; Vi phạm pháp luật và trách nhiệm phỏp lý.   Chủ đề 2. Pháp luật với sự phát triển của công dân (6 câu) Các nội dung chính của chủ đề: quyền học tập, sáng tạo của công dân; trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân...   Chủ đề 3. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (15 câu) Các nội dung chính của chủ đề: Pháp luật về phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ môi trường; pháp luật về quốc phũng, an ninh; các quy định của pháp luật về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, kiềm chế sự gia tăng dân số, phũng chống tệ nạn xã hội...   Chủ đề  4. Quyền bỡnh đẳng của công dân (15 câu) Các nội dung chính của chủ đề: Quyền bình đẳng trước pháp luật của công dân; bỡnh đẳng giới; Quyền bỡnh đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo; Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đỡnh …   Chủ đề 5. Công dõn với cỏc quyền dân chủ (15 cõu) Các nội dung chính của chủ đề: Quyền bầu cử, quyền ứng cử váo các cơ quan đại biểu của nhân dân; quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xó hội; quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân.         CHỦ ĐỀ 1 BẢN CHẤT, VAI TRề CỦA PHÁP LUẬT (12 cõu)   Chủ đề tập trung vào các nội dung chính sau: Pháp luật và đời sống; Thực hiện pháp luật ; Vi phạm phỏp luật và trách nhiệm pháp lý (4 câu)   1. Phỏp luật là gỡ? Vỡ sao mỗi công dân cần phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật? Trả lời Khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đánh dấu một cột mốc quan trọng về trỡnh độ văn minh mà xó hội đó đạt được trên tiến trỡnh dõn chủ húa xó hội. Tiến trỡnh đó hướng tới mục tiêu cao cả, và cũng là điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Điều 12 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng phỏp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xó hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, đấu tranh phũng ngừa và chống cỏc tội phạm, cỏc vi phạm Hiến phỏp và phỏp luật. Mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý theo phỏp luật”. Để quản lý xó hội, mỗi nhà nước cần phải xõy dựng và ban hành hệ thống quy tắc xử sự chung ỏp dụng cho mọi cỏ nhõn, tổ chức khi tham gia vào cỏc quan hệ xó hội, làm cho mọi hoạt động của cá nhân, tổ chức diễn ra trong vũng trật tự, ổn định. Hệ thống quy tắc xử sự chung đó được gọi là pháp luật.  Pháp luật là một hiện tượng xó hội khỏch quan, đặc biệt quan trọng nhưng cũng vô cùng phức tạp chính vỡ vậy đó cú khụng ớt những cỏch quan niệm, nhận thức khỏc nhau về phỏp luật. Trờn bỡnh diện phổ quỏt, căn bản nhất, có thể định nghĩa pháp luật như sau: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chớ nhà nước của giai cấp thống trị trên cơ sở ghi nhận các nhu cầu về lợi ích của toàn xó hội, được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước nhằm điều chỉnh cỏc quan hệ xó hội với mục đích tạo lập trật tự, ổn định cho sự phát triển xó hội. Trong hệ thống pháp luật Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác đều phải phự hợp với Hiến phỏp. Nếu mọi cụng dân đều thực hiện đúng khẩu hiệu  ”Sống và làm việc theo Hiến phỏp và phỏp luật”  thỡ xó hội ngày càng phỏt triển, cỏi xấu sẽ bị đẩy lùi, cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Do vậy, mỗi công dân cần phải hiểu và nắm vững các quy định của pháp luật, cú nắm vững thỡ mới thực hiện đúng pháp luật.   2. Xin hỏi pháp luật và đạo đức có mối quan hệ với nhau như thế nào? Trả lời Trong xó hội cú giai cấp tồn tại nhiều quan niệm, quy tắc đạo đức khác nhau, trong đó, pháp luật, một mặt luôn thể hiện quan điểm đạo đức chính thống của giai cấp cầm quyền, mặt khác, không thể không phản ánh những quan niệm, chuẩn mực ứng xử của những tầng lớp xó hội, những cộng đồng dân cư khác nhau, đặc biệt là những quan niệm đạo đức mang tính truyền thống dân tộc sâu sắc. Chính yếu tố đạo đức trong nội dung pháp luật làm cho pháp luật trở nên gần gũi hơn, dễ được người dân chấp nhận và tuân thủ một cách tự nguyện hơn.Giữa đạo đức và pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đạo đức là những quy tắc xử sự của con người, của tập thể và của cộng đồng, được hỡnh thành trờn cơ sở quan niệm về cái thiện, cái ác, về sự công bằng, về nghĩa vụ, lương tâm, danh dự, nhân phẩm và về những phạm trù khác thuộc đời sống tinh thần của xó hội. Đạo đức, một khi trở thành niềm tin nội tâm thỡ sẽ được các cá nhân, các nhóm xó hội tuõn theo một cỏch tự giỏc. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chớ nhà nước của giai cấp thống trị trên cơ sở ghi nhận các nhu cầu về lợi ích của toàn xó hội, được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước nhằm điều chỉnh các quan hệ xó hội với mục đích tạo lập trật tự, ổn định cho sự phát triển xó hội. Trong quỏ trỡnh xõy dựng phỏp luật, nhà nước luôn cố gắng đưa những quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phỏt triển và tiến bộ xó hội vào trong cỏc quy phạm phỏp luật. Như vậy, trong hàng loạt quy phạm pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức, nhất là pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đỡnh, văn hóa, xó hội, giỏo dục. Khi đó trở thành nội dung của quy phạm phỏp luật thỡ cỏc giỏ trị đạo đức không chỉ tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá nhân hay do sức ép của dư luận xó hội mà cũn được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước. Do đó, có thể nói, phỏp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức. Pháp luật là khuôn mẫu chung cho cách xử sự của mọi người trong hoàn cảnh, điều kiện như nhau, là thể hiện cụ thể của công lý, cụng bằng và giới hạn tự do của mỗi người trong việc thực hiện cỏc quyền và lợi ớch hợp phỏp của mỡnh. Chớnh những giỏ trị cơ bản của pháp luật – công bằng, bỡnh đẳng, tự do, lẽ phải, cũng là những giá trị đạo đức cao cả mà con người luôn hướng tới. Pháp luật và đạo đức luôn gắn bó chặt chẽ tác động qua lại với nhau. Pháp luật cần được xây dựng trên cơ sở của đạo đức, phù hợp với đạo đức. Đạo đức là cơ sở để xây dựng, hỡnh thành cỏc chuẩn mực phỏp luật. Cú như vậy, pháp luật mới dễ dàng đi vào cuộc sống, dễ thực hiện. Nội dung của pháp luật phải chứa đựng nội dung, tinh thần của đạo đức. Ngược lại, pháp luật củng cố, bảo vệ những tư tưởng, quan điểm, quy tắc đạo đức phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, phù hợp sự phát triển của xó hội ngày một văn minh. Pháp luật hạn chế, loại trừ nhũng quy định đạo đức không phù hợp đi ngược với lợi ích của giai cấp thống trị, với tiến bộ xó hội. Đồng thời, pháp luật góp phần hỡnh thành những quan điểm, quy tắc đạo đức tiến bộ phù hợp xó hội văn minh. Không chỉ có pháp luật, nhà nước cũng luôn có ý thức giữ gỡn đạo đức, giữ gỡn thuần phong mỹ tục của dân tộc. Thực tiễn đó chứng minh, đạo đức và pháp luật sẽ phát huy vai trũ, tỏc dụng của mỡnh khi chỳng cú sự kết hợp chặt chẽ với nhau, tác động cùng chiều, hỗ trợ cho nhau trong quản lý đời sống xó hội.   3. Tại sao núi bản chất của phỏp luật vừa mang tớnh giai cấp, vừa mang tớnh xó hội sõu sắc? Trả lời Bản chất pháp luật là một thể thống nhất bao gồm hai mặt – hai phương diện cơ bản: phương diện giai cấp và phương diện xó hội hay thường được gọi là tính giai cấp và tính xó hội. Hai phương diện này có quan hệ mật thiết, phụ thuộc, tác động lẫn nhau và cả hai đều mang tính tất yếu khách quan. Bản chất của pháp luật là vấn đề thuộc về những dấu hiện bên trong của pháp luật, những mục đích của điều chỉnh pháp luật, pháp luật đó bảo vệ những lợi ớch của ai v.v… Phỏp luật ngoài việc thể hiện ý chớ nhà nước của giai cấp thống trị, là công cụ của nhà nước ra cũn cú vai trũ và giỏ trị xó hội to lớn, khụng chỉ là sản phẩm thuần tỳy của nhà nước.  Về tớnh giai cấp của phỏp luật Việc phõn tích nguồn gốc của pháp luật đó chứng tỏ, phỏp luật ra đời trước hết từ nhu cầu bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xó hội cú giai cấp, thể hiện ý chớ của giai cấp thống trị. Trong xó hội cú đối kháng giai cấp, pháp luật phản ánh tương quan lực lượng giữa các giai cấp, sự thỏa hiệp giữa các giai cấp, các nhóm, các tập đoàn có lợi ích đối lập nhau. Vỡ vậy, xột về bản chất, phỏp luật luụn mang tớnh giai cấp sõu sắc. Tớnh giai cấp của phỏp luật được thể hiện ở sự phản ánh ý chớ nhà nước của giai cấp thống trị xó hội trong hệ thống cỏc văn bản pháp luật, các hoạt động áp dụng pháp luật của nhà nước. Phỏp luật mang bản chất giai cấp sõu sắc vỡ phỏp luật do nhà nước, đại diện cho giai cấp cầm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện. Tính giai cấp của pháp luật biểu hiện ở các điểm sau đây: - Phỏp luật là những quy tắc thể hiện ý chớ của giai cấp thống trị. Giai cấp nào nắm quyền lực Nhà nước thỡ trước hết ý chí của giai cấp đó được phản ánh trong pháp luật.  Ví dụ: Trong Nhà nước tư sản, pháp luật trước hết phản ỏnh ý chớ của giai cấp tư sản. Trong nhà nước ta, pháp luật thể hiện ý chớ của giai cấp cụng nhõn và đồng thời là ý chí của nhân dân lao động, đại diện đa số người trong xó hội. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chớ của giai cấp cầm quyền nhằm định hướng cho xó hội, giữ gỡn trật tự xó hội, bảo vệ quyền và lợi ớch của nhà nước. Vi phạm pháp luật là xâm hại đến lợi ích của nhà nước – lợi ích của giai cấp cầm quyền. Trong những trường hợp đó, nhà nước sẽ sử dụng quyền lực có tính cưỡng chế để buộc người vi phạm phải chấm dứt hành vi trỏi phỏp luật. Bản chất giai cấp là biểu hiện chung của bất kỳ kiểu phỏp luật nào. Tuy nhiờn, mỗi kiểu phỏp luật lại cú biểu hiện riờng của nú. Vớ dụ: - Pháp luật chủ nô công khai quy định quyền lực vô hạn của chủ nụ và tỡnh trạng vụ quyền của nụ lệ; - Pháp luật phong kiến công khai quy định đặc quyền, đặc lợi của vua, chúa, địa chủ phong kiến, cũng như quy định các chế tài hà khắc dó man để đàn áp nôn dân, những người nô lệ; - Pháp luật tư sản mặc dù quy định cho nhân dân được hưởng các quyền tự do, dân chủ, nhưng về cơ bản vẫn thể hiện ý chớ và phục vụ cho lợi ớch của giai cấp tư sản; - Phỏp luật xó hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp cụng nhõn, mà đại diện là nhà nước của nhân dân lao động. Mọi người đều được sống tự do, bỡnh đẳng, bảo đảm thực sự dân chủ và công bằng xó hội… Về tớnh xó hội của phỏp luật Bờn cạnh tớnh giai cấp, phỏp luật cũn cú giỏ trị xó hội rất to lớn. Thuộc tớnh xó hội là một thuộc tớnh khỏch quan, tất yếu và phổ biến của phỏp luật. Điều đó có nghĩa, pháp luật vừa là sự thể hiện ý chớ và bảo vệ lợi ớch của giai cấp thống trị xó hội, vừa là cụng cụ ghi nhận, bảo vệ lợi ớch của cỏc giai cấp, cỏc tầng lớp khỏc. Để duy trỡ sự ổn định và phát triển của xó hội, nhà nước phải quan tâm đến ý chớ và lợi ớch của cỏc giai cấp, cỏc tầng lớp khỏc trong xó hội, phải giải quyết cỏc vấn đề phát sinh trong xó hội như: tội phạm, thất nghiệp, tệ nạn xó hội, mụi trường… Phỏp luật mang bản chất xó hội vỡ phỏp luật bắt nguồn từ xó hội, do cỏc thành viờn của xó hội thực hiện, vỡ phỏt triển của xó hội. Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xó hội, phản ỏnh những nhu cầu, lợi ớch của cỏc giai cấp và cỏc tầng lớp trong xó hội, được các cá nhân, các cộng đồng dân cư, các tầng lớp khác nhau trong xó hội chấp nhận, coi là chuẩn mực, là quy tắc xử sự chung. Từ đó, pháp luật trở thành thước đo của hành vi con người, là cụng cụ kiểm nghiệm cỏc quỏ trỡnh, cỏc hiện tượng xó hội. Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xó hội vỡ sự phỏt triển của xó hội. Cỏc hành vi xử sự của cỏ nhõn, tổ chức, cộng đồng dân cư phù hợp với những quy định của pháp luật làm cho xó hội phỏt triển trong vũng trật tự, ổn định, quyền và lợi ích hợp pháp luật của mỗi người đều được tôn trọng. Tuy nhiờn, giỏ trị xó hội của cỏc kiểu phỏp luật khỏc nhau rất khỏc nhau: khụng thể so sỏnh giỏ trị của phỏp luật chủ nụ với phỏp luật tư sản hoặc pháp luật xó hội chủ nghĩa, nhưng nhỡn tổng thể thỡ phỏp luật chủ nụ cũng đóng vai trũ vụ cựng quan trọng trong quỏ trỡnh tiến húa của xó hội. Cựng với sự phỏt triển lịch sử của phỏp luật giỏ trị xó hội của phỏp luật ngày càng tăng lên, đặt biệt là đối với pháp luật xó hội chủ nghĩa. Túm lại: pháp luật là một hiện tượng vừa mang tính giai cấp lại vừa thể hiện tính xó hội. Hai thuộc tính này có mối liên hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau. Do những điều kiện khách quan và chủ quan, sự thể hiện tính giai cấp và tính xó hội của phỏp luật cú khỏc nhau trong cỏc kiểu nhà nước.    4. Sống với nhau được gần 10 năm, nhưng bà H luôn phải nhẫn nhục trước ông chồng vũ phu, nóng tính và hay chửi bới, đánh đập vợ con. Sự việc gần đây nhất, do không đồng ý trước việc bà H dồn tiền mua cho con gái một cái xe đạp để đi học, ông P đánh bà gẫy tay. Biết chuyện, mấy chị em trong Hội liên hiệp phụ nữ xó khuyờn bà H nờn biết dựng phỏp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỡnh. Đề nghị cho biết vai trũ của phỏp luật trong đời sống xó hội đối với mỗi công dân?  Trả lời Phỏp luật cú vai trũ quan trọng trong đời sống xó hội. Đối với mỗi công dân, pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ớch hợp phỏp của mỡnh. Ở nước ta, các quyền con người về chính trị, kinh tế, dân sự, văn hóa và xó hội được tôn trọng, được thể hiện ở các quyền công dân, được quy định trong Hiến pháp và luật. Hiến pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các luật về dân sự, hôn nhân và gia đỡnh, thương mại, thuế, đất đai, giáo dục… cụ thể hóa nội dung, cách thức thực hiện các quyền của công dân trong từng lĩnh vực cụ thể.  Như vậy, thông qua các quy định trong các luật và văn bản dưới luật, pháp luật xác lập quyền của công dân đồng thời cũng quy định các nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xó hội. Căn cứ vào các quy định của phỏp luật, cụng dõn thực hiện cỏc quyền và nghĩa vụ của mỡnh. Mặt khỏc pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mỡnh thụng qua cỏc luật về hành chớnh, hỡnh sự, tố tụng, trong đó quy định thẩm quyền, nội dung, hỡnh thức, thủ tục giải quyết cỏc tranh chấp, khiếu nại và xử lớ cỏc vi phạm phỏp luật xõm hại quyền và lợi ớch hợp phỏp của cụng dõn. Mọi hành vi xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp, lợi ích chính đáng của công dân đều bị xử lý nghiờm minh. Phỏp luật khụng chỉ quy định các quyền, nghĩa vụ pháp lý của cụng dõn mà cũn quy định cơ chế pháp lý, các quy định pháp luật, trỡnh tự thủ tục để thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Các quyền và lợi ích chính đáng của công dân được pháp luật quy định, bảo vệ trong tất cả các lĩnh vực quan hệ xó hội.    5. H (22 tuổi) bị tâm thần từ nhỏ. Trong một lần phát bệnh, H đó đánh góy tay em Q ở gần nhà gõy tổn hại sức khỏe 30% cho em. Xin hỏi: hành vi của H cú phải là vi phạm phỏp luật hỡnh sự khụng? Trả lời Căn cứ vào khái niệm Tội phạm do Bộ Luật hỡnh sự quy định thỡ vi phạm phỏp luật hỡnh sự phải cú đầy đủ các dấu hiệu cơ bản sau đây: - Là hành vi trái pháp luật được quy định trong Bộ Luật hỡnh sự - Do người có năng lực trách nhiệm hỡnh sự thực hiện - Người vi phạm phải có lỗi cố ý hoặc vụ ý - Xõm phạm, gõy thiệt hại cho những quan hệ xó hội được pháp luật hỡnh sự bảo vệ Trong trường hợp này, H đó thực hiện hành vi trỏi phỏp luật, làm tổn hại đến sức khỏe của em Q. Tuy nhiên, H bị tâm thần từ nhỏ và thực hiện hành vi gây thương tích khi đang phát bệnh. Điều đó có nghĩa H thực hiện hành vi trái pháp luật trong tỡnh trạng mà anh ta khụng nhận thức và điều khiển được hành vi của mỡnh. Phỏp luật hỡnh sự Việt Nam coi tỡnh trạng của H là khụng cú năng lực trách nhiệm hỡnh sự. Cụ thể, Khoản 1, Điều 13, Bộ luật hỡnh sự quy định: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xó hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mỡnh, thỡ khụng phải chịu trỏch nhiệm hỡnh sự; đối với người này, phải áp dụng biện phỏp bắt buộc chữa bệnh.” Như vậy, do H là người không có năng lực trách nhiệm hỡnh sự nờn hành vi trỏi phỏp luật do anh thực hiện khụng phải là vi phạm phỏp luật hỡnh sự 6. Ông Q thường xuyên đi săn với bạn bè. Trong một lần đi săn do nhỡn lầm, tưởng người là thú nên ông Q đó bắn nhầm làm chết chị M. Khi cơ quan công an điều tra, ông Q khai báo rằng mỡnh khụng cố ý bắn vào chị M, việc chị M bị chết là ngoài ý muốn. Đồng thời ông Q lập luận rằng hành vi làm chết chị M không phải là vi phạm pháp luật vỡ khụng cú lỗi cố ý. Xin hỏi: trong trường hợp trên, ông Q có lỗi hay không? Hành vi của ông có phải là vi phạm pháp luật không? Trả lời Lỗi là một trong các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật. Nếu một hành vi trái pháp luật được thực hiện mà không có lỗi thỡ hành vi đó không phải là vi phạm pháp luật. Theo các quy định của pháp luật hỡnh sự Việt Nam, lỗi được chia thành bốn loại: - Lỗi cố ý trực tiếp: là lỗi của của một người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xó hội, nhận thức rừ hành vi của mỡnh là cú tớnh nguy hiểm cho xó hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả đó xảy ra - Lỗi cố ý giỏn tiếp: là lỗi của một người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xó hội nhận thức rừ tớnh nguy hiểm cho xó hội của hành vi của mỡnh, thấy trước hậu quả có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. - Lỗi vụ ý vỡ quỏ tự tin: là lỗi trong trường hợp người phạm tội tuy thấy hành vi của mỡnh cú thể gõy hậu quả nguy hại cho xó hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên vẫn thực hiện và đó gõy ra hậu quả nguy hại cho xó hội. - Lỗi vụ ý do cẩu thả: là lỗi trong trường hợp người phạm tội đó gõy ra hậu quả nguy hại cho xó hội nhưng do cẩu thả nên không thấy trước được khả năng gây ra hậu quả đó mặc dù điều kiện khách quan buộc họ phải thấy trước hậu quả đó. Đối với ông Q, tuy ông không cố ý làm chết chị M nhưng ông vẫn có lỗi. Lỗi được xác định trong trường hợp này là lỗi vô ý do cẩu thả. Bởi địa điểm đi săn nơi thỉnh thoảng có người qua lại nên khi đi săn, ông có trách nhiệm phải quan sát, tránh sát thương vào người khác. Nếu như lúc ngắm bắn, ông quan sát kỹ càng và cẩn thận hơn thỡ chắc chắn sẽ khụng nhầm người là thú và bắn vào chị M. Hành vi bắn vào chị M thể hiện sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của ông khi đi săn. Như vậy, hành vi của ông Q đó cú đủ các dấu hiệu của một vi phạm pháp luật. Cụ thể, trong trường hợp này, ông đó phạm tội vụ ý làm chết người được quy định tại Điều 98 Bộ Luật Hỡnh sự: “1. Người nào vô ý làm chết người thỡ bị phạt tự từ sỏu tháng đến năm năm. 2. Phạm tội làm chết nhiều người thỡ bị phạt tự từ ba năm đến mười năm.”   7. K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào anh C đi ngược chiều. Hậu quả là anh C bị chấn thương, tổn hại sức khỏe của anh là 31%; chiếc xe máy của anh C bị vỡ nhiều bộ phận do tác động của va chạm. Xin hỏi, trong trường hợp này, K phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào? Trả lời Một hành vi vi phạm phỏp luật cú thể phải chịu nhiều loại trỏch nhiệm phỏp lý khỏc nhau. Những loại trỏch nhiệm phỏp lý mà K phải chịu là: Trỏch nhiệm hỡnh sự: Hành vi phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn giao thông của K là tội phạm hỡnh sự, được quy định tại Khoản 1, Điều 202 Bộ Luật Hỡnh sự:  “Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thỡ bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.” Như vậy, trỏch nhiệm hỡnh sự mà K phải chịu trong trường hợp này là: K có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Trỏch nhiệm dõn sự: Ngoài việc phải chịu cỏc hỡnh phạt do tũa ỏn tuyờn, K cũn phải cú trỏch nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản cho anh C theo nguyên tắc được quy định tại Khoản 1, Điều 604, Bộ Luật Dân sự  “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vụ ý xõm phạm tớnh mạng, sức khoẻ, danh dự, nhõn phẩm, uy tớn, tài sản, quyền, lợi ớch hợp phỏp khỏc của cỏ nhõn, xõm phạm danh dự, uy tớn, tài sản của phỏp nhõn hoặc chủ thể khỏc mà gõy thiệt hại thỡ phải bồi thường.” Cụ thể, trong trường hợp này, K phải bồi thường những thiệt hại về sức khỏe mà anh C phải chịu đựng và cả thiệt hại do chiếc xe mỏy bị hỏng.   8. Dịch tả đang lây lan mạnh trên địa bàn huyện X. Cơ quan y tế đó kết luận thịt chú là nguồn thực phẩm cú nguy cơ lớn làm lây lan vẩy dịch sang người. Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, chủ tịch UBND huyện X đó quyết định tạm đỡnh chỉ hoạt động của các cửa hàng thịt chó và các đầu mối giết, mổ thịt chó trong huyện. Xin hỏi: việc các cửa hàng bán thịt chó phải đóng cửa có phải là trách nhiệm pháp lý khụng? Trả lời Trỏch nhiệm phỏp lý là nghĩa vụ mà cỏc cỏ nhõn hoặc tổ chức phải gỏnh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm phỏp luật của mỡnh. Như vậy, trách nhiệm pháp lý có những đặc điểm riêng sau đây: - Trỏch nhiệm phỏp lý là hệ quả của vi phạm phỏp luật và chỉ phỏt sinh khi cú vi phạm phỏp luật. Cỏc tổ chức, cỏ nhõn chỉ cú thể bị ỏp dụng trỏch nhiệm phỏp lý khi họ cú hành vi vi phạm phỏp luật. - Trỏch nhiệm phỏp lý cú tớnh chất trừng phạt hoặc nhằm khụi phục lại những quyền và lợi ớch bị xõm phạm. Căn cứ vào những đặc điểm trên, có thể kết luận rằng việc các cửa hàng kinh doanh thịt chó bị buộc phải đóng cửa không phải là trách nhiệm pháp lý vỡ: - Biện phỏp này khụng nảy sinh từ bất cứ một vi phạm phỏp luật nào của cỏc cửa hàng kinh doanh. - Biện pháp này không hướng tới mục đích trừng phạt răn đe. Mục đích của biện pháp cưỡng chế này là nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong khu vực dân cư. Tóm lại, việc các cửa hàng kinh doanh thịt chó bị đóng cửa không phải là trách nhiệm pháp lý mà chỉ là một biện phỏp cưỡng chế hành chính.    9. Cú bao nhiờu hỡnh thức thực hiện phỏp luật? Nờu cụ thể cỏc hỡnh thức đó? Trả lời Thực hiện phỏp luật là một quỏ trỡnh hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế  hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.  Cú 4 hỡnh thức thực hiện phỏp luật như sau: - Tuõn theo (tuõn thủ) phỏp luật: là hỡnh thức thực hiện phỏp luật trong đó các cá nhân, cơ quan, tổ chức tự mỡnh kiềm chế khụng tiến hành những hoạt động mà pháp luật ngăn cấm. Ở hỡnh thức này chỉ đũi hỏi cỏc chủ thể tự kiềm chế mỡnh khụng thực hiện những hành vi mà phỏp luật nghiờm cấm.  - Thi hành (chấp hành) phỏp luật: là hỡnh thức thực hiện phỏp luật mà trong đó các cá nhân, cơ quan, tổ chức tích cực thực hiện những nghĩa vụ do pháp luật quy định. Hỡnh thức này đũi hỏi cỏc chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ phỏp lý một cỏch tớch cực và chỉ cú thể bằng hoạt động tích cực mới thực hiện nghĩa vụ của mỡnh.  - Sử dụng phỏp luật: là hỡnh thức thực hiện phỏp luật mà trong đó các cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện các quyền của mỡnh theo quy định của pháp luật. Khỏc với hỡnh thức Tuõn theo phỏp luật và Thi hành phỏp luật, cỏc chủ thể phải thực hiện cỏc quy định pháp luật một cách "thụ động" hay "tích cực" thỡ trong hỡnh thức Sử dụng phỏp luật, cỏc chủ thể được "chủ động" thực hiện hoặc không thực hiện các quyền của mỡnh theo ý chớ của mỡnh.  - Áp dụng phỏp luật: là hỡnh thức thực hiện phỏp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiến hành để tổ chức cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các quy định của pháp luật, hoặc tự mỡnh căn cứ vào các quy định của pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể. Điểm đặc biệt của hỡnh thức ỏp dụng phỏp luật là nếu như 3 hỡnh thức kia là những hỡnh thức mà mọi cỏ nhõn, cơ quan, tổ chức đều có thể thực hiện thỡ áp dụng pháp luật chỉ do các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện.    10. Các hành vi như: học sinh đến trường để học tập, nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhà máy không xả chất thải chưa được xử lý ra mụi trường, Thanh tra xây dựng xử phạt đối với hành vi xây dựng trái phép... có phải là thực hiện pháp luật không? Nếu có thỡ mỗi hành vi trờn tương ứng với hỡnh thức thực hiện phỏp luật nào? Trả lời Thực hiện phỏp luật là tất cả những hành vi, xử sự của cỏ nhõn, tổ chức được tiến hành phù hợp với các quy định của pháp luật. Hành vi của những đối tượng trên đều là hoạt động thực hiện pháp luật bởi đó là những xử sự thực tế của mỗi cá nhân, tổ chức theo trách nhiệm, thẩm quyền của mỡnh, phự hợp với quy định của pháp luật.  Cú 4 hỡnh thức thực hiện phỏp luật là tuõn theo phỏp luật, thi hành phỏp luật, sử dụng phỏp luật và ỏp dụng phỏp luật. Dựa vào tớnh chất của hoạt động thỡ mỗi hành vi nờu trờn tương ứng với hỡnh thức thực hiện phỏp luật sau: - Pháp luật bảo vệ môi trường nghiêm cấm cơ quan, tổ chức thải chất thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước... Hành vi nhà máy không xả chất thải chưa được xử lý ra mụi trường tương ứng với hỡnh thức tuõn theo phỏp luật.   - Luật Nghĩa vụ quân sự quy định công dân nam có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Hành vi công dân nam thực hiện nghĩa vụ quân sự tương ứng với hỡnh thức thi hành phỏp luật  - Hành vi học sinh đến trường để học tập là biểu hiện của việc công dân thực hiện quyền học tập đó được Hiến pháp và các văn bản pháp luật ghi nhận như: Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Như vậy hành vi này tương ứng với hỡnh thức sử dụng phỏp luật.   - Hành vi Thanh tra xây dựng xử phạt đối với hành vi xây dựng trái phép tương ứng với hỡnh thức ỏp dụng phỏp luật. Ở đây, Thanh tra xây dựng – trong phạm vi thẩm quyền của mỡnh được pháp luật quy định đó căn cứ vào các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng để ra Quyết định xử phạt đối với người có hành vi xây dựng trái phép.     11. Anh Quân và chị Lan đến Ủy ban nhân dân xó gửi hồ sơ xin đăng ký kết hôn. Năm ngày sau, tại trụ sở Ủy ban, đại diện Ủy ban nhân dân xó trao cho anh chị Giấy chứng nhận kết hụn, chớnh thức cụng nhận anh chị là vợ chồng.  So sỏnh hành vi của anh Quõn chị Lan và Ủy ban nhõn dõn xó trong thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn? Trả lời - Điểm giống nhau giữa hành vi của anh Quân chị Lan và Ủy ban nhân dân xó khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn: đều là hành vi thực hiện phỏp luật. - Điểm khác nhau: + Về chủ thể: hành vi của anh Quõn chị Lan là hành vi của cụng dõn thực hiện phỏp luật; hành vi của Ủy ban nhõn dõn xó là hành vi của cơ quan Nhà nước thực hiện pháp luật. + Về hỡnh thức thực hiện phỏp luật:  Anh Quân chị Lan gửi hồ sơ xin đăng ký kết hụn là biểu hiện của hỡnh thức thi hành (chấp hành) phỏp luật, theo đó các cá nhân, cơ quan, tổ chức tích cực thực hiện những nghĩa vụ do pháp luật quy định. Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đỡnh quy định việc kết hôn phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nam, nữ không đăng ký kết hụn mà chung sống với nhau như vợ chồng thỡ khụng được pháp luật công nhận là vợ chồng.  Cũn việc Ủy ban nhõn dõn xó trao Giấy chứng nhận kết hụn cho anh Quõn chị Lan là hành vi ỏp dụng pháp luật. Ở đây, Ủy ban nhân dân xó căn cứ vào thẩm quyền của mỡnh do Luật hụn nhõn và gia đỡnh quy định để tiến hành thủ tục đăng ký kết hụn, cấp Giấy chứng nhận kết hụn cho cụng dõn.     12. Lên lớp 10, Hùng được bố mẹ mua cho xe máy để đi học. Hôm đó, vừa phóng xe ra khỏi nhà, đến ngó tư đầu phố, Hùng bị chú Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe vỡ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra giấy tờ, chú cảnh sát nói Hùng cũn mắc thờm một lỗi nữa là chưa đủ tuổi đi xe máy. Chú cảnh sát đó phạt cảnh cỏo Hựng.  Việc cảnh sỏt giao thụng xử phạt Hựng là hỡnh thức nào của thực hiện phỏp luật? Hỡnh thức đó được sử dụng trong những trường hợp nào? Trả lời Việc cảnh sát giao thông phạt cảnh cáo Hùng trong trường hợp trên  là hỡnh thức ỏp dụng phỏp luật. Ở đây, cảnh sỏt giao thụng theo thẩm quyền của mỡnh và căn cứ vào các quy định của pháp luật để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ của Hùng. Áp dụng pháp luật được thực hiện trong các trường hợp sau: - Khi Nhà nước cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật. Hay nói cách khác, áp dụng pháp luật chỉ được thực hiện khi có hành vi vi phạm pháp luật. Vỡ vậy, cảnh sỏt giao thụng xử phạt Hựng vỡ đó cú cỏc hành vi vi phạm nờu trờn. - Khi những quyền và nghĩa vụ phỏp lý cụ thể của cỏc chủ thể khụng mặc nhiờn phỏt sinh, thay đổi hoặc chấm dứt nếu thiếu sự can thiệp của Nhà nước. Ví dụ: Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do kinh doanh, nhưng công dân muốn được kinh doanh thỡ phải đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan này phải căn cứ vào các quy định của pháp luật để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công dân đó. Như vậy, công dân muốn thực hiện quyền kinh doanh thỡ phải thụng qua hoạt động áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Khi xảy ra tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật mà tự họ không thể giải quyết được. Trong trường hợp này, quan hệ pháp luật đó phỏt sinh, nhưng quyền và nghĩa vụ của các bên không được thực hiện và có sự tranh chấp. Ví dụ: A vay tiền của B nhưng sau đó A không trả cho B. Hai bên không tự giải quyết được nên B kiện A ra tũa ỏn. Tũa ỏn căn cứ vào các quy định của pháp luật dân sự để ra bản án buộc A phải trả tiền cho B. - Khi Nhà nước thấy cần phải tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của các bên trong quan hệ pháp luật hoặc xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại của một số sự việc, sự kiện thực tế. Ví dụ: cơ quan công chứng, chứng thực áp dụng pháp luật để xác nhận hợp đồng mua bán nhà ở, sao các văn bằng, chứng chỉ...         CHỦ ĐỀ 2 PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG DÂN (6 cõu) Các nội dung chính của chủ đề: quyền học tập, sáng tạo của công dân; trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sỏng tạo và phỏt triển của cụng dõn...    1. Xin hỏi: hiện nay, nhà nước ta có những chính sách hỗ trợ nào đối với những học sinh gặp nhiều khó khăn trong học tập như: học sinh nghèo, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là người khuyết tật, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xó hội đặc biệt khó khăn? Trả lời Học tập là quyền cơ bản của công dân. Mọi công dân đều bỡnh đẳng về cơ hội học tập. Đất nước ta cũn nghốo, đời sống kinh tế cũn nhiều khú khăn, vỡ vậy, cũn rất nhiều học sinh gặp nhiều trở ngại trong học tập. Nhằm bảo đảm cho mọi công dân đều được tiếp cận với những cơ hội học tập như nhau. Điều 59, Hiến pháp 1992 quy định: “Nhà nước và xó hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác được học văn hoá và học nghề phù hợp." Cụ thể hóa quy định trên, nhà nước ta đó ban hành nhiều chớnh sỏch, cỏc biện phỏp hỗ trợ những học sinh nghèo gặp khó khăn, nhằm bảo đảm cho mọi học sinh đều được học tập. Đó là : - Chớnh sỏch cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh là người tàn tật, học sinh là người dân tộc thiểu số. - Chính sách trợ cấp và miễn giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xó hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn, người mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn vượt khó trong học tập - Chớnh sỏch khuyến khớch cỏc tổ chức, cỏ nhõn trong xó hội cấp học bổng và trợ cấp cho người học. - Nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đỡnh cỏc dõn tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học được ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách. - Chớnh sỏch cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp đối với học sinh các dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn - Chính sách tín dụng ưu đói về lói suất, điều kiện và thời hạn vay tiền để người học thuộc gia đỡnh cú thu nhập thấp cú điều kiện học tập. - Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng đối với học sinh ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xó thuộc vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội, con thương binh, con bệnh binh  - Người khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu; người khuyết tật nhỡn được học bằng chữ nổi Braille theo chuẩn quốc gia. Các chính sách hỗ trợ đó phỏt huy hiệu quả trờn thực tế, giảm bớt khú khăn cho nhiều gia đỡnh học sinh, tạo điều kiện để các em được hưởng sự bỡnh đẳng về cơ hội học tập, động viên khích lệ học sinh tiếp tục cố gắng học tập.   2. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lan có nguyện vọng học tiếp lên đại học. Tuy nhiên, ước nguyện của em bị gia đỡnh phản đối. Hoàn cảnh gia đỡnh em rất khú khăn, bố mẹ mong muốn em lập gia đỡnh sớm và cho rằng đối với con gái thỡ việc học nhiều là khụng cần thiết. Xin hỏi: Lan cú quyền thực hiện tiếp nguyện vọng học tập của mỡnh khụng? Trả lời Học tập khụng chỉ là nghĩa vụ mà cũn là quyền của cụng dõn. Nhờ học tập, cụng dõn mới cú thể phỏt triển toàn diện về kiến thức, nhõn cỏch. Khụng những thế, bằng những kiến thức tớch lũy trong quỏ trỡnh học tập, cụng dõn sẽ cú cơ hội tỡm kiếm được những công việc tốt, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỡnh và cống hiến cho xó hội. Phụ nữ cũng bỡnh đẳng như nam giới trong học tập. Luật Bỡnh đẳng giới của Việt Nam quy định rằng nam nữ bỡnh đẳng trong học tập. Phụ nữ cũng có quyền chọn ngành, nghề học tập, đào tạo và được tiếp cận, hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo như nam giới.  Học tập là một quỏ trỡnh lõu dài và khụng cú điểm dừng. Chính vỡ vậy, cụng dõn cú quyền học thường xuyên, học suốt đời. Đối với trường hợp của Lan, những kiến thức học được trong nhà trường phổ thông mới chỉ là nền tảng để em tiếp thu những kiến thức cao hơn. Em có quyền tiếp tục hoc để không ngừng hoàn thiện những kiến thức của mỡnh. Mặc dù hoàn cảnh gia đỡnh gặp nhiều khú khăn nhưng Lan vẫn có thể tiếp tục quá trỡnh học tập của mỡnh bằng sự trợ giỳp của nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác. Em có thể xin được miễn giảm học phí, xin vay vốn với lói suất ưu đói, tỡm kiếm cỏc học bổng và trợ cấp của cỏc cỏ nhõn trong xó hội.   3. Công dân có quyền tự do sáng tạo. Hiện nay, nhà nước ta có chính sách gỡ để bảo đảm quyền tự do sáng tạo của công dõn? Trả lời Hoạt động sáng tạo của công dân không chỉ có ý nghĩa đối với đời sống vật chất và tinh thần của cụng dõn mà cũn là động lực để phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ, làm giàu cho đất nước. Chính vỡ vậy, nhà nước ta luôn quan tâm bảo đảm quyền tự do sỏng tạo của cụng dõn.  Hiện nay, nhà nước bảo đảm quyền tự do sáng tạo của công dân bằng các hỡnh thức sau: - Ban hành các văn bản pháp luật ghi nhận quyền tự do sáng tạo của công dân. Điều 60, Hiến Pháp 1992: “Cụng dõn cú quyền nghiờn cứu khoa học, kỹ thuật, phỏt minh, sỏng chế, sỏng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoỏ sản xuất, sỏng tỏc, phờ bỡnh văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hoá khác. Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp.” Quy định này của Hiến pháp đó được các văn bản pháp luật khác quy định chi tiết, cụ thể hơn. - Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện các văn bản pháp luật nhằm công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng. Luật Sở hữu trí tuệ được nhà nước ban hành năm 2005 có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo hộ quyền sở hữu trớ tuệ của cỏc tổ chức, cỏ nhõn - Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần phát triển kinh tế - xó hội, nõng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. - Hỗ trợ tài chính cho việc nhận chuyển giao, khai thác sản phẩm trí tuệ phục vụ lợi ích công cộng; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ cho hoạt động sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trớ tuệ. - Xử lý nghiờm minh, theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công dân. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu nếu gây thiệt hại cho lợi ích của xó hội và cộng đồng sẽ bị xử lý bằng cỏc chế tài hỡnh sự.   4. Công dân có quyền tự do sáng tạo. Kết quả của hoạt động sáng tạo của công dân là các sản phẩm trí tuệ. Tuy nhiên, những sản phẩm trí tuệ này dễ bị sao chép, sử dụng trái phép trên thực tế. Xin hỏi, theo các quy định của pháp luật hiện hành, công dân có thể sử dụng những phương thức nào để bảo vệ các sản phẩm trí tuệ của mỡnh khỏi cỏc hành vi xõm phạm? Trả lời Cụng dõn cú quyền tự do sỏng tạo và thể hiện sự sỏng tạo của mỡnh thành những sản phẩm trớ tuệ. Hiện nay, theo phỏp luật, sản phẩm trí tuệ bao gồm ba loại: tác phẩm, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng và vật liệu nhân giống. Các sản phẩm trí tuệ này thường dễ bị sao chép, sử dụng trái phép và bị xâm phạm. Chính vỡ vậy, nhằm bảo đảm quyền tự do sáng tạo của công dân, pháp luật đó quy định những phương thức để công dân có thể bảo vệ các sản phẩm trí tuệ của mỡnh: Đăng ký sản phẩm trí tuệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đây là một phương thức hữu hiệu để bảo vệ các sản phẩm trí tuệ. Hoạt động đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý nghĩa ghi nhận thụng tin về sản phẩm trớ tuệ, người sáng tạo ra sản phẩm, người sở hữu. Trên cơ sở đơn đăng ký của cụng dõn, cỏc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận hoặc văn bằng bảo hộ làm cơ sở đê bảo vệ cỏc quyền sở hữu trớ tuệ của cụng dõn. Tự bảo vệ: Pháp luật quy định rằng công dân có quyền áp dụng các biện pháp công nghệ và các biện pháp cần thiết khác để tự bảo vệ các sản phẩm trí tuệ của mỡnh khỏi sự xõm phạm của người khác. Khởi kiện dân sự đối với cỏc hành vi xõm phạm quyền sở hữu trớ tuệ: Khi phỏt hiện cỏc sản phẩm trớ tuệ của mỡnh đang bị tổ chức, cá nhân khác xâm phạm gây thiệt hại về lợi ích vật chất và tinh thần, công dân có thể khởi kiện đối tượng vi phạm đến tũa ỏn hoặc trọng tài để yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, buộc xin lỗi hoặc buộc bồi thường thiệt hại và thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác. Tố cáo hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Khi nhận thấy hành vi xõm phạm quyền sở hữu trớ tuệ gõy thiệt hại đến lợi ích của chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ, xó hội và cộng đồng, công dân có thể tố cáo những hành vi vi phạm đó đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức, cá nhân có những hành vi xâm phạm này có thể bị xử lý vi phạm hành chớnh hoặc bị xử lý hỡnh sự nếu hành vi cú tớnh nguy hiểm cho xó hội cao (vớ dụ: hành vi sản xuất, buụn bỏn hàng giả)   5. Xin cho biết, hiện nay, nhà nước ta có những chính sách gỡ để bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của nhân dân? Trả lời Quyền được chăm sóc sức khỏe là một quyền quan trọng trong nhóm quyền được phát triển của công dân. Trong nhiều năm qua, nhà nước ta luôn quan tâm đến bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Điều 39, Hiến pháp 1992 quy định về trách nhiệm của nhà nước đối với quyền được bảo vệ sức khỏe của nhân dân như sau:  “Nhà nước đầu tư, phát triển và thống nhất quản lý sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, huy động và tổ chức mọi lực lượng xó hội xõy dựng và phỏt triển nền y học Việt Nam theo hướng dự phũng; kết hợp phũng bệnh với chữa bệnh; phỏt triển và kết hợp y dược học cổ truyền với y dược học hiện đại; kết hợp phát triển y tế Nhà nước với y tế nhân dân; thực hiện bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ. Nhà nước ưu tiên thực hiện chương trỡnh chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào miền núi và dõn tộc thiểu số. Nghiêm cấm tổ chức và tư nhân chữa bệnh, sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh trái phép gây tổn hại cho sức khoẻ của nhân dân.” Nhằm cụ thể hóa quy định trên của Hiến pháp, nhà nước ta đó ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về quyền được hưởng các chế độ chăm sóc y tế, quyền được khám bệnh, chữa bệnh của công dân đồng thời quy định trách nhiệm của các cơ sở y tế trong việc khám, chữa bệnh cho công dân. Ngoài ra, nhà nước cũn thực hiện cỏc chớnh sỏch sau: - Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cơ bản của nhân dân. Quan tâm dành ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xó hội khú khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn. - Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế ở vùng có điều kiện kinh tế - xó hội khú khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn.  - Đẩy mạnh xó hội húa cỏc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. - Khuyến khớch việc nghiờn cứu, ứng dụng khoa học, cụng nghệ trong khỏm bệnh, chữa bệnh. - Nhà nước có chính sách ưu tiên về chăm sóc sức khỏe đối với một số đối tượng đặc thù như: miễn phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập, các ưu đói chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi, người khuyết tật; người có công với cách mạng…   6. Xin hỏi: hiện nay, nhà nước ta có những chính sách gỡ để khuyến khích, bồi dưỡng những học sinh tài năng, có thành tích cao trong học tập. Trả lời “Hiền tài là nguyên khí quốc gia.” Nhà nước ta luôn luôn có chính sách ưu đói, khuyến khớch bồi dưỡng nhân tài. Điều 59, Hiến pháp 1992 quy định rằng: “Học sinh có năng khiếu được Nhà nước và xó hội tạo điều kiện học tập để phát triển tài năng.” Hiện nay, Nhà nước ta có rất nhiều các chính sách để khuyến khích bồi dưỡng các học sinh tài năng, có thành tích cao trong học tập: - Nhà nước thành lập các trường chuyên, trường năng khiếu, ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, ngân sách cho các trường năng khiếu; khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập các trường chuyên, năng khiếu, có chính sách ưu đói đối với trường chuyên, năng khiếu do các tổ chức, cá nhân thành lập; - Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu; người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Ngoài ra, nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân trong xó hội cấp học bổng cho người học có thành tích tốt. - Nhà nước quy định chế độ ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng đối với học sinh có năng khiếu, cú thành tớch học tập xuất sắc - Nhà nước tạo mọi điều kiện để người có tài được phát triển, cống hiến tài năng cho tổ quốc.                       CHỦ ĐỀ 3 PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC (15 cõu) Các nội dung chính của chủ đề Phỏp luật về phỏt triển kinh tế, về văn hóa, bảo vệ môi trường ; pháp luật về quốc phũng, an ninh ; cỏc quy định của pháp luật về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, kiềm chế sự gia tăng dân số, phũng chống tệ nạn xó hội...   1. Phỏt triển bền vững là gỡ? Vai trũ của phỏp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước?  Trả lời Phát triển bền vững là một khái niệm được hiểu theo nhiều khía cạnh và theo các cách tiếp cận khác nhau. Cho đến nay, chưa có một khái niệm khoa học chính thức và đầy đủ nhất về phát triển bền vững.  “Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Đây là định nghĩa do Ủy ban Liên hợp quốc về môi trường và phát triển đưa ra. Về nội dung, bao gồm không chỉ các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, mà cũn cú cả cỏc mục tiờu nõng cao phỳc lợi xó hội và bảo vệ mụi trường sinh thái. Đến năm 1992, tại Hội nghị Thượng đỉnh Rio de Janeiro (Braxin), phát triển bền vững là trọng tâm chính được nhấn mạnh và cũng trong hội nghị này, mỗi quốc gia tham dự hội nghị đó cam kết xõy dựng cho mỡnh định hướng và chiến lược phát triển bền vững.  Theo cỏch hiểu chung nhất thỡ phát triển bền vững được hiểu là một quá trỡnh phỏt triển cú sự kết hợp hài hũa giữa ba mặt: phỏt triển kinh tế, phỏt triển xó hội và bảo vệ mụi trường. Tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững là tăng trưởng kinh tế ổn định ; thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xó hội; khai thỏc hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyờn thiờn nhiờn, bảo đảm quốc phũng và an ninh bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống. Cụ thể là : - Tăng trưởng liên tục và vững chắc về kinh tế (nhất là các ngành kinh tế then chốt); - Có sự bảo đảm và phát triển tiến bộ về văn hóa, xó hội: cú nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phỏt triển tiến bộ và cụng bằng xó hội, thụng qua việc giải quyết vấn đề dân số và việc làm, xóa đói giảm nghèo, vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vấn đề xóa bỏ tệ nận xó hội, vấn đề đạo đức và lối sống. - Môi trường được bảo vệ; - Cú nền quốc phũng và an ninh vững chắc. Phát triển bền vững là con đường tất yếu của Việt Nam. Phát triển suy cho cùng là nhằm nâng cao phúc lợi của con người cả về vật chất lẫn tinh thần. Mục tiêu phát triển ở nước ta là: “Dân giàu, nước mạnh, xó hội dõn chủ, cụng bằng và văn minh” đó được Đảng và Nhà nước ta đề ra. Chỉ có phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp hài hũa giữa ba lĩnh vực kinh tế, xó hội và mụi trường, trong đó phát triển kinh tế vẫn phải được coi là trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, mới có thể đạt được mục tiêu cao nhất này. Vai trũ của phỏp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước, được thể hiện trước hết ở vai trũ trong việc phỏt triển kinh tế đất nước, có thể là động lực thúc đẩy hoặc là công cụ cản trở (kỡm hóm) sự phỏt triển kinh tế. Trong những năm qua, công tác xây dựng pháp luật của Việt Nam đó từng bước được củng cố và tăng cường nhằm tạo lập một khung pháp lý cơ bản phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, pháp luật về phát triển kinh tế, về môi trường, về xoá đói giảm nghèo và về vấn đề giới được coi là những lĩnh vực ưu tiên nhất làm cơ sở để thực hiện các mục tiêu và chiến lược phát triển. Kinh tế, văn hóa, xó hội, mụi trường, quốc phũng, an ninh là những bộ phận cấu thành khụng thể tỏch rời nhau trong quỏ trỡnh phỏt triển bền vững đất nước. Pháp luật có vai trũ thỳc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển, bảo đảm sự phát triển tiến bộ về văn hóa và xó hội, giữ gỡn và bảo vệ mụi trường, giữ vững quốc phũng và an ninh, tạo điều kiện để phát triển bền vững đất nước. Đây là những yêu cầu cơ bản cho phát triển bền vững của đất nước.   2. Kết thỳc giờ học Giỏo dục cụng dõn, Quỳnh và Nhàn tranh luận với nhau về nội dung của quyền tự do kinh doanh. Quỳnh cho rằng: “Cụng dõn cú quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gỡ, hàng gỡ. Đó mới là nội dung của quyền tự do kinh doanh”. Nhàn không đồng tỡnh với quan điểm trên, mà hiểu rằng kinh doanh phải trong khuôn khổ pháp luật cho phép. í kiến của bạn nào đúng, bạn nào sai? Hóy giải thớch rừ hơn về quyền tự do kinh doanh? Trả lời  í kiến bạn Nhàn đúng. Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn hỡnh thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mụ kinh doanh.  Quyền tự do kinh doanh là một trong các quyền cơ bản của công dân, được quy định tại Điều 57 Hiến pháp năm 1992 và trong phỏp luật về kinh doanh: “Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Theo quy định của Hiến pháp, công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật. Người kinh doanh phải tuân theo quy định của pháp luật và sự quản lý của Nhà nước như phải kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép, không kinh doanh những lĩnh vực mà Nhà nước cấm như thuốc nổ, vũ khí, ma túy, mại dâm…   3. Thuế là gỡ? Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số. Việc quy định miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho  các cơ sở dó có tác dụng như thế nào? Trả lời Thuế là khoản tiền mà cá nhân và tổ chức bắt buộc phải đóng góp theo nghĩa vụ vào Ngân sách nhà nước theo luật định để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vỡ phỳc lợi cuả toàn xó hội, vỡ sự phỏt triển của đất nước. Thuế có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước. Nhà nước đó và đang có nhiều biện pháp cải tiến hệ thống và cách thức thu thuế nhằm một mặt thu đủ, thu đúng đối tượng cần thu, hợp lý hoỏ và giảm thuế suất, tăng diện thu, nuôi dưỡng nguồn thu về lâu dài, mặt khác đảm bảo việc thu thu thuế minh bạch công khai, dân chủ. Đóng thuế vừa là nghĩa vụ của công dân, vừa là vinh dự của mỗi người được góp phần vào việc xây dựng và phát triển đất nước.  Nhà nước quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều lao động, lao động là người dân tộc thiểu số; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số là nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động, để giải quyết vấn đề công ăn việc làm – một trong những vấn đề xó hội gay gắt nhất hiện nay. Đồng thời, với các quy định khuyến khích cơ sở kinh doanh tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số, pháp luật nước ta góp phần thực hiện bảo đảm công bằng xó hội, từ đó làm cho sản xuất phát triển, làm ra nhiều sản phẩm cho xó hội và qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế.   4. Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa? Vai trũ của phỏp luật về phỏt triển văn hóa? Trả lời Văn hóa là một bộ phận hữu cơ trong toàn bộ hoạt động của xó hội, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xó hội. Xõy dựng và phỏt triển mụi trường văn hóa lành mạng được coi như bước đi ban đầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững đất nước. X ây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cũng chính là góp phần tạo ra môi trường chính trị- xó hội ổn định, an toàn và bền vững trên cơ sở đời sống kinh tế được đảm bảo. Một đất nước phát triển bền vững phải là một đất nước có sự tăng trưởng kinh tế kết hợp hài hũa với phỏt triển lĩnh vực văn hóa, xó hội để có nền văn hóa lành mạnh, vừa tiên tiến, hiện đại vừa mang bản sắc dân tộc, bảo đảm tiến bộ và công bằng trong xó hội… Vai trũ của phỏp luật đối với sự phát triển văn hóa, thể hiện ở việc pháp luật góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xó hội của đất nước. Trong quỏ trỡnh xõy dựng và phỏt triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, pháp luật là những chuẩn mực, trong đó quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, quy định những việc được làm, những việc không được làm và những việc cần phải làm trong lĩnh vực văn hóa. Không có pháp luật, nền văn hóa đất nước khó có thể được bảo vệ và phát triển theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Pháp luật về phát triển văn hóa Việt Nam được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Luật Di sản văn hóa, Luật Báo chí…Những quy định của pháp luật về văn hóa góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xó hội của đất nước.   5. Anh Bàn Văn S - người dân ở xó L huyện K tỉnh H cho biết: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quõn sự trở về, được sự quan tâm của Đoàn xó anh đó được vay 30 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế, anh đó trồng lỳa, cà phờ và chăn nuôi nhờ vậy mà cuộc sống đó dần ổn định. Không chỉ riêng anh S mà cũn nhiều thanh niờn dõn tộc thiểu số đó thoỏt nghốo nhờ nguồn vốn vay từ Ngõn hàng chớnh sỏch xó hội. Anh S đó khuyờn nhiều người dân trong xó mạnh dạn đứng ra vay vốn làm giàu vỡ anh cho rằng hiện nay nhà nước đó cú nhiều quy định pháp luật về giải quyết việc làm cho người dân. Đây là một trong các nội dung quan trọng trong việc xây dựng và phát triển các lĩnh vực xó hội của đất nước. Ý kiến của anh có đúng không?  Trả lời Nội dung cơ bản của phỏp luật về phỏt triển cỏc lĩnh vực xó hội bao gồm cỏc cỏc quy định pháp luật về các lĩnh vực xó hội cơ bản như: giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phũng, chống tệ nạn xó hội…Trong đó, vấn đề giải quyết việc làm cho người dân được nhà nước đặc biệt quan tâm. Để giải quyết vấn đề việc làm cho nhân dân, pháp luật quy định nhà nước sử dụng các biện pháp kinh tế - tài chính để thực hiện xóa đói, giảm nghèo như: tăng nguồn vốn xóa đói, giảm nghốo, mở rộng cỏc hỡnh thức trợ giỳp cho người nghèo… Ví dụ việc các ngân hàng chính sách xó hội cho người dân vay vốn ưu đói để kinh doanh. Do vậy, ý kiến của anh S là hoàn toàn chớnh xỏc.   6. Mặc dù đó cú hai con, đủ nếp, đủ tẻ, cô con gái đầu học lớp 1 xinh xắn, ngoan ngoón, cậu em vừa trũn 3 tuổi khụi ngụ, khỏe mạnh, song anh C – 40 tuổi làm nghề kinh doanh tự do vẫn muốn vợ sinh thờm con. Anh quan niệm “thêm con, thêm của”. Không đồng ý với ý kiến của chồng, vợ anh C  muốn dừng lại ở 2 con để có nhiều thời gian chăm sóc, nuôi dạy con và phát triển kinh tế. Theo chị C việc kế hoạch hóa gia đỡnh là trỏch nhiệm của mọi cỏ nhõn trong xó hội, được ghi nhận ngay trong Hiến pháp. Điều đó có đúng không?  Trả lời Trong các vấn đề xó hội thỡ dõn số luụn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, Đảng và Nhà nước ta có chủ trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số bởi vỡ gia tăng nhanh dân số có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xó hội và mụi trường của đất nước, làm cho xó hội phỏt triển khụng lành mạnh và là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển không bền vững. Đồng thời, để mọi gia đỡnh Việt Nam cú cuộc sống ấm no, hạnh phỳc, để bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em và có điều kiện chăm sóc thế hệ tương lai cả về thể lực, trí tuệ và đạo đức, Điều 40 Hiến pháp năm 1992 quy định : “Nhà nước, xó hội, gia đỡnh và cụng dõn cú trỏch nhiệm bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; thực hiện chương trỡnh dõn số và kế hoạch hoỏ gia đỡnh”. Xuất phát từ quan điểm này, Luật Hôn nhân và gia đỡnh, Pháp lệnh Dân số đó quy định công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đỡnh; xõy dựng quy mụ gia đỡnh ớt con, no ấm, bỡnh đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững; vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đỡnh. Suy nghĩ của chị C cho rằng việc kế hoạch hóa gia đỡnh là trỏch nhiệm của mọi cụng dõn là đúng.   7. Tại sao pháp luật lại quan tâm đến việc kiềm chế gia tăng dân số? Việc quy định mô hỡnh gia đỡnh ớt con nhằm mục đích gỡ? Trả lời Hiện nay, vấn đề bùng nổ dân số trên thế giới đó trở thành vấn đề toàn cầu và là sự quan tâm của nhiều quốc gia, nhất là ở những nước nghèo, đang phát triển. Ở nước ta có tốc độ tăng dân số nhanh và quy mô dân số lớn. Dân số tăng nhanh là một áp lực lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm. Trước đây, do chính sách dân số nước ta tập trung chủ yếu vào việc giảm tỉ lệ tăng dân số nên chưa thể tập trung vào việc nâng cao chất lượng dân số. Hiện nay, nước ta cần có nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên phải tập trung giải quyết một cách đồng bộ vấn đề dân số. Dân số tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến vấn đề xó hội, là một trong cỏc nguyờn nhõn dẫn đến nạn đói nghèo, bệnh tật, tệ nạn xó hội. Nội dung cơ bản của pháp luật về dân số ở nước ta là nhằm mục đích giảm tỉ lệ tăng dân số, xây dựng quy mô gia đỡnh ớt con, no ấm, tiến bộ, bền vững. Gia đỡnh là tế bào của xó hội, gia đỡnh được xây dựng bền vững là tiền đề xây dựng đất nước bền vững. Việc quy định về nghĩa vụ của công dân xây dựng quy mô gia đỡnh ớt con chớnh là nhằm mục đích tạo điều kiện cho cha mẹ được chăm sóc, giáo dục con chu đáo, để con được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Quy mô gia đỡnh ớt con sẽ là cơ sở, là điều kiện để khắc phục và hạn chế tới mức tối đa các vấn đề xó hội này, là một trong cỏc yờu cầu, điều kiện góp phần phát triển bền vững đất nước.   8. Cứ đến ngày Mội trường thế giới mùng 5-6 hàng năm, nhà trường nơi Vy học lại phát động nhiều phong trào tích cực bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, vệ sinh dọn dẹp trường lớp… Hưởng ứng phong trào của trường, lớp của Vy hào hứng muốn tổ chức một vài hoạt động để bảo vệ môi trường song chưa biết lựa chọn hoạt động nào. Trong đó bạn lớp trưởng Dũng lại cho rằng nên tập trung các hoạt động bảo vệ rừng vỡ rừng đang ngày càng cạn kiệt. Điều đó có đúng không? Vai trũ của phỏp luật trong việc bảo vệ mụi trường?  Trả lời Bảo vệ môi trường là điều kiện quan trọng để phát triển bền vững đất nước, vỡ mụi trường có được bảo vệ thỡ kinh tế mới cú điều kiện tăng trưởng; mà tăng trưởng kinh tế là tiền đề cho phát triển bền vững đất nước. Trong hoạt động bảo vệ môi trường, pháp luật là công cụ quan trọng của Nhà nước để xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý cần thiết, tạo ra sự phối hợp giữa phỏt triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Các quy định của pháp luật có tác dụng ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu của con người trong quá trỡnh khai thỏc, sử dụng tài nguyờn thiờn nhiờn nhằm bảo vệ cú hiệu quả mụi trường và tài nguyên thiên nhiên. Pháp luật xác định trách nhiệm bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trong đời sống cộng đồng; hướng dẫn, giáo dục công dân xử sự đúng pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý nghiờm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Pháp luật thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong các tổ chức, cá nhân, đồng thời khuyến khích người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Trong bảo vệ môi trường thỡ bảo vệ rừng cú tầm quan trọng đặc biệt, vỡ rừng là tài nguyờn quớ bỏu của đất nước, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Ở nước ta hiện nay diện tích rừng và chất lượng tài nguyên rừng trong cả nước đó bị suy giảm nghiờm trọng. Thực trạng này đũi hỏi phải xõy dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời trừng trị nghiêm khắc các hành vi phá hoại rừng. Do vậy, ý kiến của  Dũng là hoàn toàn chớnh xỏc.   9. A là một thanh niên nông thôn 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp PTTH, do không có điều kiện thi đại học, A quyết định ở lại và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mỡnh. Được biết Ủy ban nhân dân xó cú chớnh sỏch cho vay vốn để làm giàu, A đó rất phấn khởi. Xin hỏi cỏc chớnh sỏch giải quyết việc làm của Nhà nước có ý nghĩa như thế nào? Trả lời Giải quyết  việc làm là một trong những chớnh sỏch quan trọng cơ bản của mỗi quốc gia, có tác động không chỉ đối với sự phát triển kinh tế mà cũn đối với đời sống xó hội của quốc gia đó. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ có ý nghĩa to lớn đối với mỗi công dân và toàn xó hội. Tăng trưởng kinh tế chỉ ổn định khi xó hội, cuộc sống và việc làm của mỗi người dân nói chung ổn định. Giải quyết việc làm tốt sẽ góp phần ổn định xó hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Vỡ vậy, xỏc định đúng đắn chủ trương, đường lối với các chính sách, biện pháp giải quyết việc làm có hiệu quả là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động. Điều đó thể hiện ở sự thay đổi về nhận thức, quan niệm và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, phát triển thị trường sức lao động, mở rộng quyền làm việc, quyền tự do lao động trong xó hội. Người lao động được đặt vào vị trí trung tâm, được chủ động, tự do tỡm kiếm, tạo việc làm cho mỡnh và cho người khác trong tất cả các thành phần kinh tế. Đi đôi với chính sách giải quyết việc làm trong nước, Đảng, Nhà nước ta cũn chủ trương xuất khẩu lao động và coi đây là một trong những hoạt động kinh tế đối ngoại phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập về kinh tế nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người dân, làm giàu cho đât nước.   10. Tại sao phải bảo đảm quốc phũng và an ninh quốc gia? Nhiệm vụ của quốc phũng và an ninh gồm những nội dung gỡ?  Trả lời Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại và phỏt triển của dõn tộc ta. Kế thừa truyền thống của cha ụng, vận dụng sỏng tạo chủ nghĩa Mỏc – Leenin, xuất phỏt từ tỡnh hỡnh hiện nay, Đảng ta xác định hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xó hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xó hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ này cú quan hệ mật thiết với nhau, thỳc đẩy lẫn nhau; trong đó nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là xây dựng thành công chủ nghĩa xó hội trờn đất nước ta. Hiện nay, trên cơ sở phân tích tỡnh hỡnh thế giới và trong nước, đặc biệt là chỉ rừ những nguy cơ và thách thức đối với sự phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước ta khẳng định sự cần thiết phải tăng cường quốc phũng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lónh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nũng cốt. Đây là nhiệm vụ rất to lớn và nặng nề của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc không chỉ đặt ra khi có chiến tranh hay bạo loạn mà là nhiệm vụ thường xuyên. Quốc phũng và an ninh gắn bú với nhau trong việc bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ của quốc phũng và an ninh rất rộng lớn, bao gồm cỏc nội dung sau: - Xõy dựng nền quốc phũng toàn dõn và an ninh nhõn dõn vững mạnh toàn diện; - Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lónh thổ của Tổ quốc; - Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xó hội chủ nghĩa; - Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – tư tưởng; - Duy trỡ trật tự kỉ cương, an toàn xó hội; - Giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ. - Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ.   11. Mặc dù cùng 19 tuổi và có tên trong danh sách khám tuyển nghĩa vụ quân sự của địa phương, trong khi Quân hăng hái tham gia khám tuyển vỡ nghĩ rằng đi nghĩa vụ quân sự là thể hiện yêu nước, thỡ Thịnh lại cho rằng việc khỏm tuyển nghĩa vụ quõn sự là tự nguyện, khụng bắt buộc nờn khụng chịu đi khám. Hơn thế nữa, mặc dù đó được nhắc nhở nhiều lần và đó bị xử lớ hành chớnh, Thịnh vẫn lẫn lữa khụng đi và bỏ trốn đi nơi khác. Xin hỏi, việc đi nghĩa vụ quân sự có phải bắt buộc hay không? Việc làm của Thịnh có vi phạm pháp luật hay không? Trả lời Cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xó hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phũng, giữ vững an ninh quốc gia là yếu tố khụng thể thiếu trong phỏt triển bền vững đất nước. Điều 77 Hiến pháp năm 1992 quy định: ”Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của cụng dõn. Mọi cụng dõn phải làm nghĩa vụ quõn sự và tham gia xõy dựng quốc phũng toàn dõn”. Để mọi công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, Nhà nước ban hành chế độ nghĩa vụ quân sự, thực hiện giáo dục quốc phũng trong cỏc cơ quan, tổ chức và đối với mọi cụng dõn; tuyờn truyền, giỏo dục bảo vệ an ninh quốc gia. Khoản 2 Điều 6 Luật quốc phũng quy định “Công dân phải trung thành với Tổ quốc, làm nghĩa vụ quân sự, được giáo dục về quốc phũng và huấn luyện quõn sự…, chấp hành nghiờm chỉnh cỏc biện phỏp của Nhà nước và người có thẩm quyền khi đất nước có tỡnh trạng chiến tranh hoặc tỡnh trạng khẩn cấp về quốc phũng…”. Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với mọi công dân. Theo quy định tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự, Thịnh và Quân đó 19 tuổi đủ tuổi gọi nhập ngũ. Do vậy, việc Thịnh không chịu khám nghĩa vụ quân sự, trốn tránh việc việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân đó vi phạm cỏc quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định của Luật nNhĩa vụ quõn sự. Hành vi trốn trỏnh nghĩa vụ quõn sự của Thịnh đó bị nhắc nhở nhiều lần, đó bị xử lớ hành chớnh mà cún tỏi phạm, cú thể coi là phạm tội theo quy định của Bộ luật hỡnh sự năm 1999.   12. Trong khi nhiều chị em phụ nữ và người dân trong xó H làm giàu bằng cách đi xuất khẩu lao động hoặc đến các thành phố lớn kiếm việc làm, thỡ chị Dinh lại chọn làm giàu trờn chớnh quờ hương mỡnh. Quyết định "ly nông không ly hương", phát triển chăn nuôi lợn thịt với quyết tâm "bại không nản, thắng không kiêu", chị Dinh đó trở thành gương sáng vượt khó làm giàu của không chỉ chị em trong xó. Khụng những thế, Chị Dinh thường xuyên giúp đỡ về vốn và kinh nghiệm, vận động chị em áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất chăn nuôi để làm giàu. Chị bảo rằng hiện nay nhà nước và pháp luật có nhiều chính sách quan tâm đến việc xóa đói giảm nghèo cho người dân. Điều đó đúng hay sai? Trả lời Đúng như chị Dinh nói, hiện nay nhà nước đó ban hành nhiều chớnh sỏch quan tõm đến việc xóa đói giảm nghèo cho người dân. Trong những năm qua, công cuộc giảm nghèo đói của Việt Nam đó đạt được những bước tiến đáng kể song nghèo đói vẫn cũn tồn tại trờn cả diện rộng và bề sõu. Những chớnh sỏch và chiến lược đúng đắn của Nhà nước ta sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ nhằm giảm nghèo đói với tốc độ nhanh và trên phạm vi rộng trong thập kỷ tới. Chiến lược quan trọng nhất nhằm giảm nghèo đói ở Việt Nam là khôi phục đà cải tổ, tiến hành cải tổ cơ cấu nhằm tạo việc làm nhằm xúc tiến các phương thức tăng trưởng mà các hộ tương đối nghèo có thể tham gia và cần cú một khuụn khổ chớnh sỏch vỡ người nghèo. Trong những năm gần đây Nhà nước đó khởi xướng hàng loạt các chính sách liên quan đến xoá đói giảm nghèo, như: giao đất; cung cấp tín dụng cho người nghèo; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; định canh, định cư cho các dân tộc ít người quen sống du canh, du cư… Việt Nam đó đạt được thành tựu lớn trong việc hỗ trợ cho xoá đói giảm nghèo,  nhiều văn bản pháp luật đó được ban hành từng bước giải quyết hiệu quả vấn đề này, như: Luật Đất đai đó nờu rừ nụng dõn có quyền được sử dụng đất được cấp và sau đó quyền sử dụng đất này có thể sẽ được kéo dài thêm. Nông dân có quyền được chuyển nhượng hoặc thế chấp quyền sử dụng đất hay Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định việc miễn, giảm thuế cho người nghèo; miễn hoặc giảm thuế cho các hộ nông dân sản xuất ở vùng cao, miền núi, biên giới và hải đảo mà sản xuất và đời sống cũn nhiều khú khăn; miễn hoặc giảm thuế cho các hộ nông dân là dân tộc thiểu số mà sản xuất và đời sống cũn nhiều khú khăn; miễn thuế cho các hộ nông dân là người tàn tật, già yếu không nơi nơng tựa; Luật Hợp tỏc xó tạo cơ sở pháp lý cho việc hỗ trợ xó viờn xúa đói giảm nghèo…   13. Xin hỏi: Hiện nay nhà nước và pháp luật đó cú nhiều chớnh sỏch quan tõm đến việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có đúng hay không? Thủ tục cho trẻ em dưới 6 tuổi đi khám, chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời Hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân được nhà nước đặc biệt quan tâm, nhất là đối với trẻ em.  Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định trẻ em dưới 6 tuổi được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập không phải trả tiền. Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17-3-2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hướng dẫn cụ thể: Trẻ em dưới 6 tuổi là trẻ em chưa đủ 72 tháng tuổi. Cơ sở y tế công lập thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế, các bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương. Ủy ban nhõn dõn xó, phường, thị trấn (UBND cấp xó) cú trỏch nhiệm cấp và thu hồi “Thẻ khỏm bệnh, chữa  bệnh  khụng phải trả tiền” tại cỏc cơ sở y tế công lập (gọi tắt là Thẻ khám, chữa bệnh) cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thẻ khám, chữa bệnh được cấp một lần, có thời hạn tính từ ngày cấp thẻ cho đến ngày trẻ em đó đủ 72 tháng tuổi. Cha mẹ có con dưới 6 tuổi, người giám hộ trẻ em dưới 6 tuổi có trách nhiệm sử dụng, bảo quản Thẻ khám, chữa bệnh của trẻ. Nghiêm cấm việc mượn, cho mượn, làm thẻ giả hoặc sử dụng thẻ giả để khám bệnh, chữa bệnh. Về thủ tục, trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập phải xuất trỡnh thẻ khỏm, chữa bệnh. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ thỡ phải xuất trỡnh Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh hoặc Giấy chứng nhận của UBND cấp xó. Khi có trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn và thực hiện việc khám, chữa bệnh cho trẻ. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở đó thỡ chuyển trẻ lên cơ sở y tế tuyến trên theo quy định của Bộ Y tế. Khi trẻ em dưới 6 tuổi khám, chữa bệnh cấp cứu, vượt tuyến hoặc trái tuyến thỡ cỏc cơ sở y tế công lập vẫn có trách nhiệm tiếp nhận và cứu chữa kịp thời, khám và điều trị ngoại trú hoặc cho nhập viện tựy theo tỡnh trạng bệnh lý. Nếu gia đỡnh bệnh nhõn cú nhu cầu sử dụng cỏc dịch vụ khỏm, chữa bệnh hoặc khỏm, chữa bệnh kỹ thuật cao do cơ sở y tế tổ chức thỡ gia đỡnh bệnh nhõn phải thanh toỏn khoản chờnh lệch giữa chi phớ dịch vụ và kỹ thuật cao theo yờu cầu với mức thanh toỏn viện phớ hiện hành. Trẻ em dưới 6 tuổi đang được hưởng chính sách khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền khác được chuyển sang khám, chữa bệnh theo diện sử dụng “thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế cụng lập”.   14. Nhà chị Mến chỉ làm ruộng, thi thoảng chồng chị đi phụ xây thêm. Tháng nào cả gia đỡnh chắt chiu dành dụm thỡ cũng tiết kiệm được một vài trăm nghỡn đồng, song nhà cú cụng, cú việc thỡ lại hết, thiếu thốn quanh năm. Vỡ vậy, lấy nhau đó được gần 2 năm, chị Mến vẫn chưa có ý định sinh con. Chị sợ ăn không đủ, lấy đâu tiền mà khám thai, sinh con, nuôi con rồi chẳng may đau ốm, lấy tiền đâu mà khám chữa bệnh. Đầu năm, chị nghe qua báo đài nói về thẻ bảo hiểm y tế có thể hỗ trợ cho người bệnh rất nhiều. Điều đó có đúng không? Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế?  Trả lời Điều chị Mến nghe được là đúng, hiện Nhà nước có chính sách hỗ trợ người dân trong việc khám chữa bệnh bằng việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.  Bảo hiểm y tế là hỡnh thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vỡ mục đích lợi nhuận. Nhà nước ban hành Luật Bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dõn. Các đối tượng quy định trong Luật Bảo hiểm y tế đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế quy định về phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: 1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây: a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; b) Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh; c) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng theo quy định của Luật trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế. Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định thỡ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí trong phạm vi được hưởng như sau: 1. Đối với dịch vụ y tế thông thường Quỹ bảo hiểm y tế chi trả: - 100% chi phí khám chữa bệnh đối với người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi;  - 95% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng: người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xó hội hàng thỏng; người thuộc hộ gia đỡnh nghốo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xó hội khú khăn. Phần cũn lại do người bệnh tự thanh toỏn. - 80% chi phí đối với các đối tượng khác. Phần cũn lại do người bệnh tự thanh toàn với cơ sở khám chữa bệnh. Các đối tượng quy định nêu trên, được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp: + Tổng chi phớ của một lần khỏm chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương tối thiểu (hiện nay là 97.500 đồng). + Đăng ký và khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu tại trạm y tế xó. 2. Đối với dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn Trường hợp có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo 3 mức quy định (100%, 95%, 80%), nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó, người bệnh đồng chi trả chi phí ngoài phần quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Riêng các đối tượng là: Trẻ em dưới 6 tuổi; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh: những đối tượng này bị mất sức lao động từ 81% trở lên; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh: khi những đối tượng này điều trị vết thương, bệnh tật tái phát được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% theo quy định.   15. Sau khi đi chúc tết một lượt cỏc nhà, nhúm bạn của Bỡnh rủ nhau chơi bài ăn tiền cho vui. Thấy ý định của các bạn, Bỡnh can ngăn bảo rằng không nên chơi bài bạc vỡ cờ bạc là bỏc thằng bần, đừng nên sa chân vào tệ nạn xó hội. Cỏc bạn của Bỡnh cho rằng Bỡnh quỏ nghiờm trọng húa vấn đề. Chứ chơi vài nghỡn khụng sao cả. Xin hỏi ý kiến của Bỡnh đúng hay sai? Tệ nạn xó hội là gỡ? Cỏc tỏc hại của tệ nạn xó hội? Trả lời Tệ nạn xó hội là hiện tượng bao gồm những hành vi sai trái, không đúng với chuẩn mực xó hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hệ quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xó hội. Đó là mối nguy hiểm, phá vỡ hệ thống xó hội văn minh, tiến bộ, lành mạnh. Cỏc tệ xó hội thường gặp là: ma tuý, mại dâm, đua xe trái phép… trong đó có nạn cờ bạc. Cờ bạc là một trong những nguyờn nhõn phỏt sinh tội phạm. Do vậy, ý kiến của Bỡnh khuyờn nhủ cỏc bạn khụng nờn chơi bài bạc hoàn toàn chính xác. Tệ nạn xó hội đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phỳc gia đỡnh, rối loạn trật tự xó hội, suy thoỏi giống nũi, dõn tộc, văn hóa suy đồi.  Cỏc tệ nạn xó hội cú mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ma tỳy, mại dõm là những con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS, đại dịch thế kỷ. Trong vấn đề phũng, chống tệ nạn xó hội, Luật Phũng, chống ma tỳy, Phỏp lệnh Phũng chống mại dõm… quy định về đấu tranh phũng, chống tội phạm, giữ gỡn trật tự, kỷ cương xó hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xó hội, nhất là nạn mại dõm, ma tỳy; ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh.   CHỦ ĐỀ  4  QUYỀN BèNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN (15 cõu) Các nội dung chính của chủ đề: Quyền bỡnh đẳng trước pháp luật của công dân; bỡnh đẳng giới; Quyền bỡnh đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo; Quyền bỡnh đẳng trong hôn nhân và gia đỡnh …   1. Anh T và Chị H cùng mua hai suất đất phân lô liền kề nhau và cùng xin giấy phép xây dựng nhà. Theo quy hoạch của thành phố, anh T và chị H được cấp phép xây nhà không vượt quá 4 tầng. Trong quá trỡnh xõy dựng anh T xõy 6 tầng, chị H xõy 5 tầng. Khi thanh tra xõy dựng kiểm tra phỏt hiện việc xõy dựng vượt quá số tầng ghi trong giấy phép đó lập biờn bản xử phạt. Tuy nhiờn, sau khi nộp phạt chỉ thấy chị phá dỡ tầng đó xõy quỏ quy định. Nhiều người cho rằng anh T không bị buộc phá dỡ vỡ anh là cỏn bộ nhà nước, cũn chị H là người dân nên bị xử nặng hơn, phải phá dỡ những phần xây dựng trái phép. Suy nghĩ của mọi người đúng hay sai ? Thế nào là bỡnh đẳng trước pháp luật ?   Trả lời Suy nghĩ cho rằng, cán bộ nhà nước vi phạm pháp luật bị xử nhẹ hơn người dân bỡnh thường là không đúng. Điều 52 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đó khẳng định: “Mọi công dân đều bỡnh đẳng trước pháp luật”. Bỡnh đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác, nghề nghiệp, thành phần và địa vị xó hội đều được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật.  Bỡnh đẳng trước pháp luật cũn được hiểu là sự bỡnh đẳng về trách nhiệm pháp lý của công dân. Mọi công dân dù ở bất kỳ vị trí, cương vị nào, dù là cán bộ công chức nhà nước hay người lao động, dù người có chức có quyền hay người dân bỡnh thường đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi  mọi việc làm của bản thân. Bất kỳ người nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý bằng cỏc chế tài theo quy định của pháp luật.    2. Hai người đi ngược chiều và đâm vào nhau, gây tai nạn. Khi cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vụ việc vi phạm luật giao thông, anh K bị kiểm tra giấy tờ sau đó được mang xe về, anh C bị lập biên bản xử phạt và tạm giữ xe. Có người nói đó là vỡ anh T là người có chức, có quyền nên không bị xử phạt, cũn anh C là người dân bỡnh thường nên bị xử phạt nặng.  Xin cho biết  pháp luật quy định thế nào về việc xử lý người có chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật?  Trả lời Ý kiến cho rằng pháp luật chỉ xử phạt đối với người dân vi phạm mà không xử phạt những người có chức vụ quyền hạn là sai. Hiến pháp 1992 khẳng định: “Mọi cụng dân đều bỡnh đẳng trước pháp luật”. Quy định này cho thấy bất kỳ người nào vi phạm pháp luật dù người có chức có quyền hay người dân bỡnh thường đều bị xử lý bằng cỏc chế tài theo quy định của pháp luật. Việc xử lý người vi phạm pháp luật căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và hậu quả do hành vi đó gây ra mà không căn cứ vào chức vụ, nghề nghiệp, thành phần và địa vị xó hội của người vi phạm. Pháp luật không có quy định xử lý áp dụng riêng đối với người có chức vụ, quyền hạn khi họ có hành vi vi phạm phỏp luật. Trong vụ tai nạn trên, do anh C là người có lỗi, gây tai nạn nên bị cảnh sát giao thông xử phạt và tạm giữ xe là đúng quy định của pháp luật   3. Thế nào là bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ? Vỡ sao phải quy định tỷ lệ nữ tham gia trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân ? Việc quy định như vậy có vi phạm quyền bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị không ? Trả lời Bỡnh đẳng giới là việc nam, nữ cú vị trớ, vai trũ ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mỡnh cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đỡnh và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Điều 11 Luật Bỡnh đẳng giới quy định nội dung bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị như sau: “1. Nam, nữ bỡnh đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xó hội. 2. Nam, nữ bỡnh đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức. 3. Nam, nữ bỡnh đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lónh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xó hội, tổ chức chớnh trị xó hội - nghề nghiệp, tổ chức xó hội, tổ chức xó hội - nghề nghiệp. 4. Nam, nữ bỡnh đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lónh đạo của cơ quan, tổ chức... ” Theo thống kê ở nước ta hiện nay nữ giới hơn chiếm 50% dân số cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế sự tham gia của phụ nữ trong quản lý lónh đạo, trong các cơ quan đại diện, đại biểu nhân dân vẫn cũn thấp chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ và cũng chưa đủ để đại diện cho tiếng nói của phụ nữ, của gia đỡnh, của lực lượng lao động nữ.  Việc quy định tỷ lệ nữ tham gia trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân không vi phạm quyền bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị mà là một trong những biện pháp thúc đẩy thực hiện bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, thúc đẩy sự tiến bộ và công bằng xó hội theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chớnh trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chiến lược Quốc gia về bỡnh đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 và Luật Bỡnh đẳng giới. Theo chỉ tiờu 1 mục tiờu 1 của Chiến lược lược Quốc gia về bỡnh đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 đề ra là phấn đấu đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 từ 30%.  Khoản 5 Điều 11 Luật Bỡnh đẳng giới quy định:  “5. Các biện pháp thúc đẩy bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chớnh trị bao gồm: a) Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bỡnh đẳng giới; b) Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước phù hợp với mục tiờu quốc gia về bỡnh đẳng giới”.   4. Khi lập danh sỏch cán bộ đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vào chức danh lónh đạo cơ quan, anh Hà 49 tuổi  và chị Na 46 tuổi đều có đủ các tiêu chuẩn về trỡnh độ, tư cách đạo đức, năng lực chuyên môn và đều được đưa ra xem xét. Tuy nhiên, theo quy định của cơ quan H, một trong những tiêu chuẩn lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lónh đạo là nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi, vỡ thế chị Na khụng được vào danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm.  Xin cho biết quy định của cơ quan H cú vi phạm Luật Bỡnh đẳng giới không ?Luật Bỡnh đẳng giới quy định thế nào về lĩnh vực này? Trả lời Điều 63 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xó hội và gia đỡnh...”.  Cụ thể hoỏ quy định của Hiến pháp,ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam khoỏ XI, kỳ họp thứ 10 đó thụng qua Luật Bỡnh đẳng giới. Một trong những nguyên tắc cơ bản của bỡnh đẳng giới là nam, nữ bỡnh đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xó hội và gia đỡnh bao gồm cả việc bỡnh đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lónh đạo của cơ quan, tổ chức. Khoản 4, Điều 11 Luật Bỡnh đẳng giới về bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị quy định:  “ Nam, nữ bỡnh đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lónh đạo của cơ quan, tổ chức”. Căn cứ quy định nêu trên cho thấy việc quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ lónh đạo là: nam khụng quỏ 50 tuổi, nữ khụng quá 45 tuổi của cơ quan H đó vi phạm khoản 4, Điều 11 Luật Bỡnh đẳng giới quy định về bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.     5. Lan và Nam cùng được nhận vào làm việc tại công ty TN. Hai người cùng được phân công làm cùng một việc là làm chuyên viên quản lý nhõn sự của cụng ty. Tuy nhiờn, khi núi chuyện với Nam, Lan mới được biết mức lương Nam được trả cao hơn hẳn lương của Lan. Lan thắc mắc điều đó với lónh đạo công ty thỡ nhận được lời giải thích: lao động nam được trả lương cao hơn vỡ nam giới khụng nghỉ thai sản, nghỉ con ốm. Lao động nữ đó được hưởng bảo hiểm trong thời gian nghỉ thai sản, con ốm nê phải hưởng lương thấp hơn lao động nam. Giải thích của lónh đạo công ty đúng hay sai. Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào? Trả lời Điều 63 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) khẳng định :  “Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xó hội và gia đỡnh. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Lao động nữ và nam việc làm như nhau thỡ tiền lương ngang nhau...”.    Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, Khoản 1, Điều 13, Luật Bỡnh đẳng giới quy định về bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực lao động như sau:  “ Nam, nữ bỡnh đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bỡnh đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xó hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác”. Đồng thời, để tạo điều kiện cho ngời phụ nữ thực hiện tốt thiên chức làm mẹ, Điều 63 Hiến pháp năm 1992 đó quy định rừ: “Lao động nữ có quyền hưởng chế độ thai sản. Phụ nữ là viên chức Nhà nước và người làm công ăn lương có quyền nghỉ trước và sau khi sinh đẻ mà vẫn hưởng lương, phụ cấp theo quy định của pháp luật”.   Như vậy, giải thớch của lónh đạo công ty TN về việc trả lương cho lao động nữ thấp hơn lao động nam vỡ đó được hưởng bảo hiểm khi nghỉ thai sản là sai, vi phạm quy định của Hiến pháp và Luật bỡnh đẳng giới về bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực lao động.    6. Trong hợp đồng lao động giữa công ty TNHH S và công nhân có một điều khoản quy định lao động nữ phải cam kết sau 03 năm làm việc cho công ty mới được lập gia đỡnh và sinh con. Xin cho biết quy định như vậy có phù hợp với pháp luật về bỡnh đẳng giới không ? Trong lĩnh vực lao động, bỡnh đẳng giới thể hiện như thế nào? Trả lời Bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực lao động thể hiện: Nam nữ bỡnh đẳng tiêu chuẩn, tuổi tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức và được đối xử bỡnh đẳng trong phân công công việc, bảo hộ lao động và tiền lương, tiền công. Thực hiện bỡnh đẳng giới có nghĩa là không được đặt ra và áp dụng các điều kiện khác nhau trong tuyển dụng lao động cho cùng một công việc mà cả nam và nữ đều có điều kiện, trỡnh độ và khả năng thực hiện; không bắt buộc lao động nữ phải cam kết thời gian lập gia đỡnh và sinh con thứ nhất theo yêu cầu của người sử dụng lao động; không quy định thời gian sinh con thứ hai trái quy định của pháp luật về dân số - kế hoạch hoá gia đỡnh; khụng sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ vỡ lý do thai sản và nuụi con nhỏ. Khi phõn công công việc không được phân biệt đối xử giữa nam và nữ nếu họ có cùng trỡnh độ và năng lực.  Như vậy, quy định của cụng ty TNHH S bắt buộc lao động nữ phải cam kết thời gian lập gia đỡnh và sinh con thứ nhất theo yờu cầu của người sử dụng lao động trong hợp đồng lao động đó thể hiện bất bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực lao động, vi phạm quy định tại Điều 13 Luật Bỡnh đẳng giới. Điều 13. Bỡnh đẳng giới trong lĩnh vực lao động quy định: 1. Nam, nữ bỡnh đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bỡnh đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xó hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. 2. Nam, nữ bỡnh đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh.   7. Xó H tỉnh ĐB có nhiều đồng bào dân tộc như người H’Mông, người Dao, người Thái và người Kinh… chung sống đoàn kết với nhau. Thời gian gần đây có những kẻ xấu tuyên truyền gây kỳ thị, chia rẽ giữa các dân tộc làm cho bà con dân tộc H’Mông, dân tộc Dao và dõn tộc Thỏi hiểu lầm mõu thuẫn với nhau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xó và cỏc cơ quan chức năng của Nhà nước đó mất nhiều thời gian, cụng sức mới tỡm được thủ phạm và củng cố được tỡnh đoàn kết, bỡnh đẳng giữa các dân tộc. Pháp luật nước ta quy định thế nào về quyền bỡnh đẳng giữa các dân tộc ? Hành vi gõy kỳ thị, chia rẽ dõn tộc bị xử lý thế nào ?  Trả lời Điều 5 Hiến pháp năm 1992 khẳng định:  “Nhà nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bỡnh đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Cỏc dõn tộc cú quyền dựng tiếng núi, chữ viết, giữ gỡn bản sắc dõn tộc và phỏt huy những phong tục, tập quỏn, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mỡnh. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số”. Bỡnh đẳng giữa các dân tộc là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong xây dựng và củng cố tỡnh đoàn kết giữa các dân tộc, trên cơ sở tôn trọng, tin cậy và tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bỡnh đẳng giữa các dân tộc tạo điều kiện để các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam có sự phát triển ngang bằng nhau về mọi mặt. Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của Cách mạng Việt nam, là động lực và là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  Để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phải thực hiện bỡnh đẳng dân tộc. Mọi hành vi gõy hằn thự, kỳ thị, chia rẽ dõn tộc, xõm phạm quyền bỡnh đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.  Điểm b, khoản 1, Điều 87 Bộ luật hỡnh sự năm 1999 quy định về việc xử lý đối với hành vi gõy hằn thự, kỳ thị, chia rẽ dõn tộc, xõm phạm quyền bỡnh đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam như sau :  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thỡ bị phạt tự từ năm năm đến mười lăm năm: .... b) Gõy hằn thự, kỳ thị, chia rẽ dõn tộc, xõm phạm quyền bỡnh đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam…   8. Theo quy định của Hiến pháp mọi công dân đều bỡnh đẳng trước pháp luật, điều đó có thể hiểu mọi công dân cũng bỡnh đẳng về quyền học tập. Việc nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số và có chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú có trái với quy định về quyền bỡnh đẳng của công dân và chính sách thực hiện cụng bằng xó hội trong giỏo dục của Nhà nước không ? Trả lời “Bỡnh đẳng” là một khái niệm chung hướng đến việc khẳng định quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau của mọi người, mọi đối tượng, mọi nhóm người trong xó hội. Bỡnh đẳng là mục tiêu phấn đấu của mọi dõn tộc, mọi xó hội tiến bộ và là lý tưởng chung của mọi cuộc cách mạng trên thế giới. Cần phải khẳng định, bỡnh đẳng ở đây có nghĩa là bỡnh đẳng về cơ hội, nghĩa là mọi người đều được tạo một cơ hội như nhau để phấn đấu và vươn lên trong xó hội, nếu ai nỗ lực nhiều hơn, học giỏi hơn, làm việc hiệu quả hơn, tất nhiên sẽ thu được nhiều lợi ích hơn.  Bỡnh đẳng không có nghĩa là mọi người đều được hưởng các lợi ích như nhau trong mọi việc, mọi lĩnh vực, mà là bỡnh đẳng về điều kiện, cơ hội để phát triển, áp dụng tài năng của mỗi cỏ nhõn trong xó hội. Bỡnh đẳng giữa các cá thể trong mỗi cộng đồng và giữa các cộng đồng với nhau. Bỡnh đẳng có nghĩa là mỗi người đều có cơ hội như nhau về mặt pháp lý để phát triển khả năng của mỡnh. Mặt khỏc, bỡnh đẳng cũng bao gồm cả việc tạo điều kiện cho những nhóm người có khó khăn hơn như người nghèo, người già, trẻ em, người tàn tật, dân tộc thiểu số, người ở vùng sâu vùng xa… giảm bớt những khó khăn, vươn lên phát triển và được hưởng các điều kiện kinh tế xó hội chung cùng với những người khác  Việc nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số và có chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú không những không trái với quy định về quyền bỡnh đẳng của công dân mà cũn là chớnh sỏch của Nhà nước nhằm điều kiện cho con em các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn … giảm bớt những khó khăn, có cơ hội được học tập, gúp phần thực hiện cụng bằng xó hội trong giỏo dục.  Thực hiện chớnh sỏch bỡnh đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, góp phần tạo điều kiện để mọi công dân đều có cơ hội học tập, Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) đó cú cỏc quy định sau: ”Điều 10. Quyền và nghĩa vụ học tập của cụng dõn  Học tập là quyền và nghĩa vụ của cụng dõn. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đỡnh, địa vị xó hội, hoàn cảnh kinh tế đều bỡnh đẳng về cơ hội học tập.  Nhà nước thực hiện công bằng xó hội trong giỏo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, tạo điều kiện để những người có năng khiếu phát triển tài năng. Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đỡnh ở vựng cú điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính sách ưu đói, người tàn tật, khuyết tật và đối tượng được hưởng chính sách xó hội khỏc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mỡnh”. ”Điều 61. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học 1. Nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đỡnh cỏc dõn tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này.  2. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học được ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách”. ”Điều 89. Học bổng và trợ cấp xó hội  1. Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu quy định tại Điều 62 của Luật này và người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dạy nghề dành cho thương binh, người tàn tật, khuyết tật. 2. Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xó hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xó hội đặc biệt khó khăn, người mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn vượt khó học tập”.   9. Thế nào là bỡnh đẳng giữa các tôn giáo. Nêu các quy định của pháp luật về quyền bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏo? Trả lời Bỡnh đẳng giữa các tôn giáo được thể hiện: - Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào. được thực hiện các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hỡnh thức sinh hoạt tụn giáo, học tập giáo lý, đạo đức tôn giáo.  - Mọi công dân đều bỡnh đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trước pháp luật không phân biệt người theo tôn giáo, người không theo tôn giáo hay theo các tôn giáo khác nhau. Cỏc chức sắc, cỏc nhà tu hành và cụng dõn có tín ngưỡng, tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân. - Không phân biệt đối xử vỡ lý do tụn giỏo giữa người có tôn giáo, người không theo tôn giáo hoặc người theo các tôn giáo khác nhau.  - Nhà nước bảo đảm quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; các cơ sở tôn giáo hợp pháp, cơ sở vật chất, tài sản của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo như chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất, điện, đền, trụ sở của tổ chức tôn giáo… được pháp luật bảo hộ.  Nghiờm cấm mọi hành vi chia rẽ tụn giỏo, lợi dụng tụn giỏo. Mọi hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo, lợi dụng hoạt động tôn giáo để phá hoại hoà bỡnh, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm pháp luật khác đều bị xử lí theo pháp luật. Điều 70  Hiến pháp năm 1992 quy định:  ”Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bỡnh đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giỏo của cụng dõn, ngày 18/6/2004, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 11 đó ban hành Phỏp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo quy định cụ thể về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Theo quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo : ”Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.Các tôn giáo đều bỡnh đẳng trước pháp luật. Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau”.  Điều 2 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo quy định : ”Chức sắc, nhà tu hành và công dân có tín ngưỡng, tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cụng dõn.  Chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm thường xuyên giáo dục cho tín đồ lũng yờu nước, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và ý thức chấp hành phỏp luật”. Điều 8 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo : ”1. Không được phân biệt đối xử vỡ lý do tớn ngưỡng, tôn giáo; vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. 2. Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bỡnh, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác”.  Điều 9 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo : ”1. Người có tín ngưỡng, tín đồ được tự do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hỡnh thức sinh hoạt, phục vụ lễ hội, lễ nghi tụn giỏo và học tập giỏo lý tụn giỏo mà mỡnh tin theo....”   10. Chị An là y tá một cơ sở y tế. Ở cơ quan chị là người chăm chỉ làm việc, hết lũng hết sức với cụng việc, được nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người bệnh yêu mến. Ở khu phố, chị luôn quan tâm, giúp đỡ bà con, hàng xóm những gia đỡnh gặp khú khăn, những người ốm đau, bệnh tật. Trong đợt bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân địa phương, chị được cơ quan giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chị là người theo đạo nên không thể ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân được. Ý kiến đó đúng hay sai ? Pháp luật quy định vấn đề này thế nào ? Trả lời í kiến cho rằng chị An là người có đạo nên không thể làm ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương được là trái với quy định của Hiến pháp: ”mọi cụng dõn đều bỡnh đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác, nghề nghiệp, thành phần và địa vị xó hội đều được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ như nhau theo quy định của phỏp luật”. Theo quy định tại Điều 5, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) : “Mọi công dân đều bỡnh đẳng trước pháp luật”.  Trong lĩnh vực chớnh trị, quyền bỡnh đẳng của công dân trong việc tham gia vào các cơ quan đại biểu, đại diện của nhân dân, được quy định tại Điều 54 Hiến pháp năm 1992 như sau:  “Cụng dõn, khụng phõn biệt dõn tộc, nam nữ, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giáo, trỡnh độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật”. Phỏp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo cũng khẳng định: các chức sắc, các nhà tu hành và công dân có tín ngưỡng, tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân.  Không được phân biệt đối xử vỡ lý do tớn ngưỡng, tôn giáo. Như vậy, nếu chị An đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thỡ vẫn cú thể được cơ quan giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.    11. Thế nào là bỡnh đẳng trong lĩnh vực chớnh trị ? Nêu một vài quy định của pháp luật về quyền bỡnh đẳng của công dân trong lĩnh vực chính trị ? Trả lời Hiến pháp năm 1992 quy định các quyền của công dân trong lĩnh vực chính trị bao gồm: Quyền tham gia vào các cơ quan nhà nước, tham gia quản lý nhà nước và xó hội ; Quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước ; Quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân ; Quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ; Quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ  chức kinh tế, tổ chức xó hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào...  Đây là các quyền cơ bản của công dân Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, được Hiến pháp ghi nhận. Quyền bỡnh đẳng về chính trị của công dân thể hiện: đó là cụng dõn Việt Nam khụng phõn biệt dõn tộc, nam nữ, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giáo, trỡnh độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú khi có đủ các điều kiện pháp luật quy định thỡ đều được hưởng các quyền chính trị nêu trên mà không có sự phân biệt đối xử vỡ bất kỳ lý do nào.  Điều 52 Hiến pháp năm 1992 khẳng định : “Mọi công dân đều bỡnh đẳng trước pháp luật”. Điều 53 Hiến pháp năm 1992 nêu rừ: “Cụng dõn cú quyền tham gia quản lý Nhà nước và xó hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dõn”. Điều 54 Hiến pháp năm 1992 cũng quy định: “Cụng dõn, khụng phõn biệt dõn tộc, nam nữ, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giỏo, trỡnh độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật”. Hay: “Cụng dõn cú quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xó hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào.   12. Thế nào là bỡnh đẳng trong lĩnh vực lao động ? Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không báo trước theo quy định của pháp luật có coi là hành vi phạm bỡnh đẳng trong lĩnh vực lao động không? Trả lời Sự bỡnh đẳng của công dân trong quan hệ lao động được thể hiện thông qua:  - Thứ nhất, bỡnh đẳng trong việc thực hiện quyền lao động, tỡm kiếm việc làm và học nghề.  Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp khả năng của mỡnh mà không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đỡnh, chớnh trị, thành phần kinh tế... Cụng dõn cú quyền làm việc cho bất kỡ người sử dụng lao động nào và ở bất cứ nơi nào mà pháp luật không cấm. Người lao động nếu đủ tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động, có khả năng lao động và giao kết hợp đồng lao động đều có quyền tỡm việc làm cho mỡnh.  Khoản 1, Điều 5 Bộ luật lao động nêu rừ:  “Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trỡnh độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giáo”. - Thứ hai, bỡnh đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động trong giao kết và thực hiện hợp đồng lao động. Điều này được thể hiện :  + Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. + Việc kí kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc: tự nguyện, bỡnh đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điều đó cam kết. + Các bên tham gia hợp đồng lao động đều có quyền và nghĩa vụ pháp lí nhất định, các bên đều phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mỡnh. + Người sử dụng lao động, người lao động đều có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp pháp luật quy định. Điều 9 Bộ luật Lao động khẳng định:  “Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động được xác lập và tiến hành qua thương lượng, thoả thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bỡnh đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điều đó cam kết”. Thứ ba, bỡnh đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.  Trong quan hệ lao động, lao động nam và lao động nữ được đối xử bỡnh đẳng về quyền và nghĩa vụ, cụ thể là: bỡnh đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm, về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo nghề, nâng bậc lương và trả công lao động.  Khoản 1, Điều 111* Bộ luật lao động quy định: “Nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm danh dự và nhõn phẩm phụ nữ. Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bỡnh đẳng nam nữ về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động”. Theo quy định của pháp luật, người lao động và người sử dụng đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động chỉ được thực hiện trong các trường hợp pháp luật quy định và phải bỏo trước cho bên kia biết. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc các trường hợp pháp luật quy định và không báo trước cho bờn kia là hành vi phạm nguyờn tắc bỡnh đẳng trong quan hệ lao động.   13. Chị Lan kết hôn cùng anh Tú. Trước khi kết hôn chị Lan làm thư ký Giám đốc công ty TNHH. Do công việc phải thường xuyên đi công tác ký kết cỏc hợp đồng, chị Lan ít có thời gian chăm sóc gia đ́nh. Kết hôn được 6 tháng anh Tú yêu cầu chị Lan phải nghỉ việc với lư do “Phụ nữ phải có trách nhiệm chăm lo cho gia đ́nh. Kiếm tiền là công việc của đàn ông”. Chị Lan không đồng ư nhưng anh Tú tuyên bố trong gia đỡnh người chồng là chủ, mọi việc vợ phải nghe và làm theo lời chồng. Nếu chị cứ đi làm hai người sẽ chia tay. Anh Tú có quyền buộc chị Lan phải nghỉ việc cơ quan để ở nhà phục vụ gia đ́nh không ? Suy nghĩ của anh Tú về quan hệ vợ chồng có đúng không? Pháp luật quy định thế nào về quyền bỡnh đẳng giữa vợ và chồng?     Trả lời Theo các quy định của Hiến pháp và Luật hôn nhân gia đ́nh, công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt cả trong gia đỡnh và ngoài xó hội.  Hiến pháp năm 1992 quy định công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xó hội và gia đỡnh, vợ chồng b́nh đẳng với nhau.  Điều 64 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đó quy định:  “Gia đỡnh là tế bào của xó hội. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đỡnh. Hụn nhõn theo nguyờn tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bỡnh đẳng...” Quyền bỡnh đẳng giữa vợ và chồng được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đỡnh như sau:   - Vợ chồng chung thuỷ, thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đỡnh no ấm, bỡnh đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.  - Vợ chồng bỡnh đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đỡnh.  - Vợ chồng tự do lựa chọn nơi cư trú, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.  - Vợ chồng tụn trọng và giữ gỡn danh dự, nhõn phẩm, uy tớn cho nhau.   - Vợ chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau, không được cưỡng ép, cản trở nhau theo hoặc khụng theo một tụn giỏo nào. - Vợ chồng cùng bàn bạc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trỡnh độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xó hội theo nguyện vọng và khả năng của mỗi người. Suy nghĩ của anh Tú về địa vị ông chủ của người chồng trong gia đỡnh là sai. Trong gia đỡnh, vợ chồng phải bỡnh đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ đối với nhau và ngang nhau. Anh Tú không có quyền buộc chị Lan phải nghỉ việc cơ quan để ở nhà. Hai người cần bàn bạc giúp đỡ nhau thu xếp công việc nhà và tạo điều kiện để chị Lan tiếp tục làm việc.    14. Sau bao năm dành dụm, vợ chồng chị Hoa mua được một miếng đất làm nhà. Khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh Dũng – chồng chị Hoa, chỉ ghi mỗi tờn mỡnh mà khụng ghi tờn chị Hoa. Chị Hoa thắc mắc thỡ anh Dũng núi: trong gia đỡnh đàn ông là chủ, là người có quyền quyết định mọi việc, vỡ thế tài sản của gia đinh phải do đàn ông đứng tên, phụ nữ không được phép tham gia. Suy nghĩ của chồng chị Hoa có đúng không ? Pháp luật quy định thế nào về vấn đề này? Trả lời Miếng đất là tài sản chung của gia đ́nh, do hai vợ, chồng góp sức làm nên. Do đó, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản lý, sử dụng, định đoạt. Theo quy định của pháp luật, trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thỡ trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tờn của cả vợ chồng. Suy nghĩ của chồng chị Hoa chỉ có người đàn ông là chủ gia đỡnh mới được đứng tên quyền sở hữu tài sản là trái với các quy định của pháp luật về quyền tài sản giữa vợ, chồng. Điều 27 Luật hụn nhõn và gia đỡnh năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:  “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khỏc mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng cú thoả thuận. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. 2. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thỡ trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tờn của cả vợ chồng.  3. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thỡ tài sản đó là tài sản chung”. Điều 28 Luật hôn nhân và gia đỡnh năm 2000 cũng quy định rừ về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng : “1. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. 2. Tài sản chung của vợ chồng được chi dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đỡnh, thực hiện cỏc nghĩa vụ chung của vợ chồng.   3. Việc xỏc lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đỡnh, việc dựng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được vợ chồng bàn bạc, thoả thuận, trừ tài sản chung đó được chia để đầu tư kinh doanh riờng”.   15. Vợ chồng anh K đó cú hai con gỏi nhưng vỡ khỏt vọng muốn cú người nối dừi nờn anh thuyết phục vợ cố cho được thằng cu. Anh chị cố mói đến đứa thứ năm thỡ đạt nguyện vọng. Từ khi có con trai, mọi sự quan tâm của vợ chồng anh K dồn hết vào cậu bé. Nhà đông con lít nha lít nhít, gia đỡnh thuộc diện kinh tế khú khăn, anh K bắt các con gái phải bỏ học đi làm thuê kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ để tập trung kinh tế cho cậu con trai đi học. Theo anh K con gái học nhiều chẳng để làm gỡ, cố gắng đỡ bố mẹ vài năm rồi đi lấy chồng là xong. Suy nghĩ của anh K đúng hay sai ? Pháp luật quy định thế nào về vấn đề này? Trả lời Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật thỡ trong xó hội mọi cụng dõn đều bỡnh đẳng trước pháp luật, cụng dõn nữ và nam cú quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xó hội và gia đỡnh. Trong gia đỡnh, vợ chồng bỡnh đẳng về mọi mặt, Nhà nước và xó hội khụng thừa nhận việc phõn biệt đối xử giữa các con.  Đó cũng là một trong những nguyên tắc của chế độ hôn nhân và gia đỡnh ở nước ta. Khoản 5, Điều 2 của Luật Hôn nhân và gia đỡnh năm 2000 quy định: “Nhà nước và xó hội khụng thừa nhận sự phõn biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú”. Cỏc nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con cái cũng được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đỡnh năm 2000 :  - Cha mẹ cú nghĩa vụ nuụi dạy con thành cụng dõn cú ớch cho xó hội; cỏc thành viờn trong gia đỡnh cú nghĩa vụ quan tõm, chăm sóc, giúp đỡ nhau. - Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đỡnh, cụng dõn cú ớch cho xó hội. - Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đói, hành hạ, xỳc phạm con; khụng được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên; không được xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xó hội. - Cha mẹ cú nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập. - Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đỡnh đầm ấm, hoà thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các tổ chức xó hội trong việc giỏo dục con. Việc phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, quan tâm chiều chuộng con trai, hắt hủi, bỏ bê con gái, buộc con gái phải bỏ học, lao động vất vả là việc làm vi phạm pháp luật vờ hôn nhân gia đỡnh, khụng thực hiện đúng nghĩa vụ của cha mẹ đối với con. Suy nghĩ của anh K con gái không cần học nhiều là không đúng, con trai, con gái đều cần được học. Học tập vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân. Đối với trẻ em, cha mẹ là những người có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập. CHỦ ĐỀ 5  CễNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (15 cõu) Các nội dung chính của chủ đề: quyền bầu cử, quyền ứng cử váo các cơ quan đại biểu của nhân dân; quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xó hội; quyền khiếu nại, quyền tố cỏo của cụng dõn.   1. ễng Nam muốn tham gia ý kiến với Ủy ban nhõn dõn xó về phương án phát triển ngành nghề thủ công ở địa phương nhưng vợ ông cho rằng đó là việc của cơ quan nhà nước, mỡnh là người dân có quyền gỡ mà gúp ý. ễng Nam băn khoăn không rừ cụng dõn cú quyền được tham gia ý kiến với cỏc cơ quan nhà nước không? Trả lời Công dân có quyền đóng góp, tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước, từ những vấn đề mang tầm quốc gia đến những việc liên quan đến đời sống của người dân ở cơ sở. Quyền này đó được Hiến pháp (Điều 53) ghi nhận, theo đó, cụng dõn cú quyền tham gia quản lý Nhà nước và xó hội, tham gia thảo luận cỏc vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dõn. Đây là một trong những quyền chính trị quan trọng nhất của công dân, đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ Nhà nước, làm chủ xó hội, thực hiện phương châm mọi công việc của Nhà nước, của xó hội được “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vậy ụng Nam hoàn toàn cú quyền tham gia ý kiến với Ủy ban nhõn dõn xó về phương án phát triển ngành nghề thủ công ở địa phương theo những cách thức thích hợp mà pháp luật quy định.    2. Sau khi biết được công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xó hội, ụng Nam muốn biết cụ thể cỏch thức để người dân thực hiện quyền này như thế nào? Trả lời Cách thức để công dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xó hội khỏ đa dạng, phong phú. Cụ thể là một số hỡnh thức sau: - Bầu các đại biểu ưu tú đại diện cho mỡnh tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương (Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp). Bằng hành vi bầu cử, mỗi công dân ủy nhiệm quyền quản lý nhà nước cho người đại diện. - Ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khi đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Bằng việc trở thành người đại biểu của dân, công dân có thể trực tiếp tham gia quản lý nhà nước, quản lý xó hội thụng qua việc xem xột, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương.  - Tham gia thảo luận, cho ý kiến trực tiếp cỏc vấn đề ở tầm quốc gia khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý. Với hỡnh thức này, mỗi cụng dõn tự mỡnh trực tiếp đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Nhà nước.  - Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản pháp luật quan trọng; đồng thời, đóng góp ý kiến, phản ánh với Nhà nước về những vướng mắc, bất cập, không phù hợp của các văn bản pháp luật trong quá trỡnh thực hiện để Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích của công dân. - Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước; kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước; đấu tranh với tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham những, lóng phớ và những hiện tượng tiêu cực trong bộ máy nhà nước; thực hiện khiếu nại, tố cáo những việc làm trái pháp luật của các cơ quan và công chức nhà nước.  - Tham gia bàn và quyết định trực tiếp nhiều vấn đề liên quan đến đời sống ở cơ sở.    3. Đi chợ về, thấy con gái nói bác Trưởng thôn báo tối nay họp các hộ dân để bàn về việc đóng góp làm đường liên thôn, bà Thỡn khụng muốn đi vỡ cho rằng những việc đó chính quyền xó họ đó quyết rồi, khi nào thụng bỏo mức đóng góp thỡ nộp, cần gỡ phải họp. Vậy, người dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xó hội ở phạm vi xó, phường, thị trấn như thế nào? Trả lời Ở phạm vi xó, phường, thị trấn, một trong những cách thức để người dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xó hội là thụng qua cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phỏp lệnh Thực hiện dõn chủ ở xó, phường, thị trấn quy định cụ thể như sau: - Người dân được biết những nội dung liên quan trực tiếp, gắn liền với quyền và lợi ích của nhân dân, được nhân dân quan tâm, đó có thể là những nội dung thuộc cấp xó hoặc của cấp cao hơn nhưng thực hiện trên địa bàn cấp xó. Những nội dung này chớnh quyền cấp xó phải công khai để nhân dân biết bằng việc niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xó; trờn hệ thống truyền thanh hoặc thụng qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân. - Người dân bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trỡnh phỳc lợi cụng cộng trong phạm vi cấp xó, thụn, tổ dõn phố do nhõn dõn đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí; các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.  - Người dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề như: hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; bầu, miễn nhiệm, bói nhiệm Truởng thụn, Tổ trưởng tổ dân phố; bầu, bói nhiệm thành viờn Ban thanh tra nhõn dõn, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. - Người dân được tham gia ý kiến về cỏc kế hoạch phỏt triển kinh tế  xó hội và một số vấn đề quan trọng khác của cấp xó trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định. - Người dân giám sát các hoạt động của chính quyền cấp xó thụng qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.   4. Quang và Lan đang nói chuyện với nhau. Quang thắc mắc: ”Tại sao tớ với cậu đều 18 tuổi mà đợt này cậu được đi bầu cử, cũn tớ thỡ khụng?”. Lan trả lời: ”Mỡnh đủ 18 tuổi rồi, cũn cậu mới đang ở tuổi 18 thỡ làm sao được đi bầu cử”. Lan trả lời như vậy có đúng không? Hóy giải đáp thắc mắc giúp Quang. Trả lời Phỏp luật về bầu cử hiện hành quy định: cụng dõn Việt Nam, khụng phõn biệt dõn tộc, nam nữ, thành phần xó hội, tớn ngưỡng, tôn giáo, trỡnh độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử.  Tuổi để thực hiện quyền bầu cử của công dân được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh đến ngày bầu cử phải trũn 18 tuổi. Mỗi tuổi trũn được tính từ ngày, tháng, năm sinh (dương lịch) của năm trước đến ngày, tháng, năm sinh (dương lịch) của năm sau. Trường hợp không có Giấy khai sinh thỡ căn cứ vào sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử. Pháp luật cũn quy định, nếu không xác định được ngày sinh thỡ lấy ngày 01 của tháng sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử. Trường hợp không xác định được ngày và thỏng sinh thỡ lấy ngày 01 thỏng 01 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử. Căn cứ vào quy định trên, Lan trả lời như vậy là đúng. Lan đủ 18 tuổi nờn cú quyền bầu cử. Cũn Quang, do mới đang ở tuổi 18 nên chưa được đi bầu cử.      5. Đúng vào ngày chủ nhật – ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhà lại có đám cưới của cô em gái, thấy vậy, anh Minh nói với người trong gia đỡnh để anh đại diện đi bỏ phiếu hộ cho mọi người. Anh Minh định đi bầu thay như vậy có được không? Pháp luật quy định công dân thực hiện quyền bầu cử như thế nào? Trả lời Theo quy định của pháp luật, công dân (cử tri) thực hiện quyền bầu cử bằng cách: mỗi cử tri được phát một phiếu bầu với giá trị ngang nhau; cử tri phải tự mỡnh đi bầu, tự viết, tự bỏ phiếu, không được nhờ người khác bầu thay. Chỉ trong trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thỡ cú thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mỡnh bỏ phiếu. Nếu vỡ tàn tật khụng tự bỏ phiếu được thỡ cú thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hũm phiếu. Nếu cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phũng bỏ phiếu được thỡ Tổ bầu cử cử người mang hũm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu. Do vậy, việc anh Minh định đi bầu thay cho mọi người trong gia đỡnh là khụng được, trái với những quy định pháp luật về bầu cử.  Mỗi cụng dõn cần nghiờm tỳc thực hiện nghĩa vụ và quyền bầu cử của mỡnh. Đây là một trong những quyền chính trị quan trọng của công dân. Thông qua quyền bầu cử, công dân có thể tự mỡnh lựa chọn những người ưu tú nhất, đại diện cho ý chớ, nguyện vọng, quyền lợi của mỡnh vào cỏc cơ quan quyền lực nhà nước để tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước.   6. Để có thể lựa chọn được những đại biểu ưu tú bầu vào Hội đồng nhân dân, bác An muốn tỡm hiểu pháp luật quy định như thế nào về người có quyền ứng cử và tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân? Trả lời  Theo quy định của pháp luật về bầu cử thỡ cụng dõn nước Cộng hũa xó hội chủ nghĩa Việt Nam khụng phõn biệt dõn tộc, nam nữ, thành phần xó hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trỡnh độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Nhằm đáp ứng yêu cầu lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan quyền lực nhà nước, Điều 3 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định đại biểu Hội đồng nhân dân có những tiêu chuẩn sau: - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xó hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng, phát triển địa phương; - Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lóng phớ và cỏc hành vi vi phạm phỏp luật khỏc, bảo vệ lợi ớch của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; - Cú trỡnh độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân, có khả năng tuyên truyền, vận động gia đỡnh và nhõn dõn thực hiện chớnh sỏch, phỏp luật; am hiểu tỡnh hỡnh kinh tế - xó hội để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương; - Liờn hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; - Có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.   7. Anh Bỡnh muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, tuy nhiên, anh băn khoăn không biết mỡnh cú thể tự ứng cử được không. Anh muốn biết cụ thể cỏch thức cụng dõn thực hiện quyền ứng cử của mỡnh? Trả lời Theo quy định của pháp luật, công dân đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thực hiện quyền ứng cử bằng hai cách: tự ứng cử hoặc được cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chớnh trị, tổ chức chớnh trị - xó hội, tổ chức xó hội giới thiệu ứng cử. Như vậy, anh Bỡnh cú quyền tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nếu anh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.  Công dân tự ứng cử hoặc được giới thiệu ứng cử thực hiện quyền ứng cử của mỡnh bằng cỏch nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử nơi mỡnh ứng cử. Cần lưu ý là người tự ứng cử và người được giới thiệu ứng cử chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị bầu cử và không được tham gia Ban Bầu cử hoặc Tổ bầu cử thuộc đơn vị mỡnh ra ứng cử. Người ứng cử có quyền vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và các phương tiện thông tin đại chúng để báo cáo với cử tri dự kiến thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân và một số quyền khác theo quy định của pháp luật.     8. Ông D có tên trong danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân quận. Trong quá trỡnh vận động tranh cử, ông đó dựng tiền hoặc quà tặng cho cử tri để lôi kéo cử tri bầu cho mỡnh. Hành vi của ông D đó xõm phạm quyền bầu cử của cụng dõn. Đối với những người có hành vi xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân thỡ bị xử lý như thế nào? Trả lời Hành vi xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân là hành vi lừa gạt (dùng thủ đoạn gian dối), mua chuộc (dùng tiền, vật chất hoặc lợi ích khác), cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác như đe dọa, khống chế, uy hiếp tinh thần... làm cho quyền bầu cử, ứng cử của công dân không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng với ý chớ của họ. Theo quy định tại Điều 126 Bộ luật hỡnh sự thỡ người nào có hành vi trên sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm; phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; gây hậu quả nghiờm trọng thỡ bị phạt tự từ một năm đến hai năm. Người phạm tội cũn cú thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.   9. Là nhân viên văn thư mới vào làm ở một cơ quan nhà nước, thỉnh thoảng chị Hà thấy có đơn khiếu nại của người dân gửi đến. Chị muốn biết công dân được khiếu nại về những vấn đề gỡ? Trả lời Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trỏi phỏp luật, xõm phạm quyền, lợi ớch hợp phỏp của mỡnh. Căn cứ vào quy định trên cho thấy, công dân được khiếu nại những vấn đề sau: - Khiếu nại quyết định hành chính. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước (ví dụ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xó...) hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chớnh nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Quyết định hành chính bị khiếu nại phải liên quan trực tiếp đến lợi ích của người khiếu nại. - Khiếu nại hành vi hành chớnh. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. - Khiếu nại quyết định kỷ luật. Khiếu nại quyết định kỷ luật là việc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mỡnh.   10. Con trai anh Kiên hiện đang học lớp 11 (16 tuổi) đó bị Ủy ban nhõn dõn xó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chớnh vỡ hành vi đánh nhau, gây mất trật tự ở Nhà văn hóa xó. Khụng đồng tỡnh với mức phạt trong quyết định, anh muốn khiếu nại. Trong trường hợp này, anh Kiên có được khiếu nại thay cho con mỡnh khụng? Nếu được thỡ anh Kiờn phải làm gỡ để thực hiện việc khiếu nại? Trả lời Khoản 1, Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định:  ”1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ớch hợp phỏp của mỡnh”. Về quyền của người khiếu nại, Luật Khiếu nại năm 2011 quy định rừ tại điểm a, Khoản 1, Điều 12:   Người khiếu nại có quyền tự mỡnh khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dõn sự thỡ người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Như vậy, trong trường hợp trên, về nguyên tắc, người khiếu nại phải là con trai anh Kiên vỡ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân xó liờn quan trực tiếp đến con trai anh Kiên. Tuy nhiên, con trai anh Kiên mới 16 tuổi – là người chưa thành niên - nên anh Kiên được đại diện cho con thực hiện việc khiếu nại.  Muốn khiếu nại, anh Kiờn cú thể thực hiện thụng qua một trong hai hỡnh thức khiếu nại là gửi đơn khiếu nại hoặc đến khiếu nại trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp này là Ủy ban nhân dân xó).      11. Tại sao người khiếu nại có nghĩa vụ khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền? Trả lời Khi thực hiện quyền khiếu nại của mỡnh, người khiếu nại cần phải tỡm hiểu xem người nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc khiếu nại của mỡnh và khiếu nại đến đúng người đó để đề nghị việc xem xét, giải quyết. Đây là một trong các nghĩa vụ của người khiếu nại được Luật Khiếu nại năm 2011 quy định. Sở dĩ pháp luật quy định như vậy bởi đây là một điều kiện quan trọng mà người khiếu nại phải thực hiện để khiếu nại của mỡnh được tiếp nhận và giải quyết, vỡ trong hoạt động quản lý nhà nước có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể rừ ràng giữa cỏc cơ quan, mỗi cơ quan có trách nhiệm và quyền hạn của mỡnh trong từng lĩnh vực cụ thể. Trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại cũng vậy, một vụ việc khiếu nại chỉ cú thể thuộc thẩm quyền giải quyết của một cơ quan nhất định, nếu người khiếu nại gửi đơn đến nhiều cơ quan thỡ cỏc cơ quan này cũng không có thẩm quyền giải quyết dẫn đến lóng phớ nhiều thời gian, tiền của cho cả người khiếu nại và các cơ quan phải xử lý đơn khiếu nại đó mà vụ việc vẫn không được giải quyết. Chính vỡ vậy, trước khi gửi đơn khiếu nại, người khiếu nại phải tỡm hiểu xem người nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc của mỡnh để thực hiện cho đúng, chỉ có như vậy thỡ khiếu nại mới được giải quyết nhanh chóng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại mới được khôi phục và bảo vệ một cách kịp thời, đúng theo quy định của phỏp luật. Vớ dụ: khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thỡ khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; khiếu nại lần hai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Khiếu nại hành vi hành chính của công chức Phũng Giỏo dục thuộc Ủy ban nhõn dõn huyện thỡ khiếu nại lần đầu đến Trưởng Phũng Giỏo dục; khiếu nại lần hai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.      12. Cho rằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra xây dựng đối với mỡnh là vượt quá thẩm quyền, ông Thanh định khiếu nại. Có người nói với ông rằng nên kiện thẳng ra Tũa ỏn để họ giải quyết, nhưng lại có người nói phải khiếu nại với Thanh tra xây dựng đó, nếu khụng đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thỡ mới kiện ra Tũa ỏn. Nghe vậy, ông băn khoăn không rừ phỏp luật quy định về trỡnh tự khiếu nại như thế nào? Trả lời Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mỡnh thỡ người khiếu nại có thể lựa chọn một trong hai cỏch: khiếu nại đến người đó ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ ỏn hành chớnh tại Tũa ỏn theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Như vậy, ông Thanh có thể lựa chọn hoặc khiếu nại đến Thanh tra xõy dựng hoặc khởi kiện vụ ỏn hành chớnh tại Tũa ỏn. Trong trường hợp ông Thanh lựa chọn khiếu nại thỡ trỡnh tự khiếu nại được quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại như sau: - Khiếu nại lần đầu đến người đó ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính. - Khiếu nại lần hai: nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thỡ cú quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. - Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thỡ cú quyền khởi kiện vụ ỏn hành chớnh tại Tũa ỏn theo quy định của Luật tố tụng hành chớnh.  Cần lưu ý là trong bất kỳ giai đoạn nào của trỡnh tự khiếu nại (khiếu nại lần đầu, khiếu nại lần hai), người khiếu nại đều có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tũa ỏn theo quy định của Luật tố tụng hành chính.   13. Tại sao chỉ có công dân được thực hiện quyền tố cáo? Trả lời Luật Tố cáo năm 2011 quy định: tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Như vậy, theo quy định của pháp luật, chủ thể thực hiện quyền tố cáo chỉ là công dân (cá nhân). Khác với khiếu nại là cả công dân, cơ quan, tổ chức đều có quyền khiếu nại, nhưng quyền tố cáo chỉ quy định cho đối tượng là công dân. Sở dĩ pháp luật quy định như vậy nhằm cá thể hoá trách nhiệm của người tố cáo, hạn chế việc tố cáo sai sự thật, tố cáo tràn lan gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc tiếp nhận và giải quyết tố cỏo. Nếu cú hành vi cố tỡnh tố cỏo sai sự thật thỡ tuỳ theo tớnh chất, mức độ của hành vi vi phạm mà người tố cáo sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng chính vỡ lý do này mà phỏp luật quy định công dân phải trực tiếp thực hiện việc tố cáo, không được ủy quyền khi thực hiện tố cỏo.   14. ễng Cảnh muốn tố cỏo một số cỏn bộ xó cú hành vi sai phạm trong giải quyết đền bù đất đai. Vậy ông phải làm gỡ để thực hiện việc tố cáo? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết việc tố cỏo của ụng?   Trả lời Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân thỡ người tố cáo có thể viết đơn hoặc trực tiếp đến trỡnh bày với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vỡ cỏc hành vi vi phạm phỏp luật mà người tố cáo phản ánh là rất đa dạng, phức tạp, có loại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước, có loại lại thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng, có loại thuộc thẩm quyền của các tổ chức chính trị, đoàn thể xó hội, do đó rất cần việc tố cáo được gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, như vậy sẽ đảm bảo tính kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu không xác định được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỡ người tố cáo có thể tố cáo với cơ quan nhà nước gần nhất, thuận lợi nhất, cơ quan này sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Luật Tố cáo năm 2011 quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền trong giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ  như sau: + Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cỏn bộ, cụng chức, viờn chức đó giải quyết. + Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết. + Tố cỏo hành vi vi phạm phỏp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, cụng vụ của cỏn bộ, cụng chức, viờn chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cỏn bộ, cụng chức, viờn chức bị tố cỏo phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết. + Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hỡnh sự. Căn cứ vào quy định trên thỡ người có thẩm quyền giải quyết việc tố cáo của ông Cảnh đối với hành vi sai phạm của một số cán bộ xó là Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn xó.     15. Sau khi đó gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền, ông Cảnh liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa trả thù, khủng bố tinh thần vỡ dỏm tố cỏo. ễng rất lo lắng. ễng muốn biết phỏp luật cú quy định về việc bảo vệ người tố cáo không? Trả lời Luật Tố cáo năm 2011 quy định rừ cơ chế bảo vệ người tố cáo khi họ bị đe dọa, trả thù, trù dập hoặc bị phân biệt đối xử, theo đó, việc bảo vệ người tố cáo được thực hiện tại nơi cư trú, công tác, làm việc, học tập, nơi có tài sản của người cần được bảo vệ hoặc những nơi khác do cơ quan có thẩm quyền quy định. Đối tượng bảo vệ gồm người tố cáo và người thân thích của người tố cáo. Thời hạn bảo vệ do cơ quan có thẩm quyền quyết định tuỳ thuộc vào tỡnh hỡnh thực tế của từng vụ việc, mức độ, tính chất của hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng cần được bảo vệ. Luật Tố cáo năm 2011 quy định trách nhiệm chính trong việc bảo vệ người tố cáo thuộc về người giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, người tố cáo được bảo vệ cũng phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ như sau:   - Quyền: + Yêu cầu người giải quyết tố cáo, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ỏp dụng biện phỏp bảo vệ mỡnh hoặc người thân thích của mỡnh khi cú căn cứ xác định việc bị kỷ luật, buộc thôi việc, luân chuyển công tác hoặc bị các hỡnh thức trự dập, phõn biệt đối xử khác, bị đe dọa xâm hại hoặc xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tớn, tài sản, cỏc quyền và lợi ớch hợp phỏp khỏc do việc tố cỏo hành vi vi phạm phỏp luật; + Được thông báo về biện pháp bảo vệ được áp dụng; đề nghị thay đổi biện pháp bảo vệ nếu có căn cứ cho rằng biện pháp đó không bảo đảm an toàn; được từ chối ỏp dụng biện phỏp bảo vệ; + Yờu cầu gia hạn thời hạn bảo vệ; yờu cầu bảo vệ lại; + Được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người tố cáo yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ mỡnh mà cỏc cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tổn thất về tinh thần cho người được bảo vệ. - Nghĩa vụ: + Gửi văn bản yêu cầu bảo vệ trong trường hợp họ có căn cứ cho rằng bị phân biệt đối xử về việc làm, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ công dân, hay nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín của mỡnh đến người giải quyết tố cáo hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể gặp trực tiếp hoặc thông qua các hỡnh thức thụng tin khỏc để yêu cầu được bảo vệ ngay nhưng sau đó phải gửi văn bản yêu cầu chính thức đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ; + Cung cấp thông tin, tài liệu, căn cứ xác định việc bị xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín hoặc quyền, lợi ích hợp pháp khác là xác thực và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đó cung cấp; + Tuân thủ yêu cầu mà cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ đưa ra có liên quan đến công tác bảo vệ; không được tiết lộ biện pháp bảo vệ cho người khác biết.