Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tổ Sinh

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Một số vấn đề lưu ý về toán tế bào

TOÁN TẾ BÀO VÀ MỘT SỐ ĐIỂM CẦN GHI NHỚ Phần 1: Một số vần đề cần lưu ý: 1. Số NST cung cấp cho quá trình nguyên phân: Bằng tổng số NST đơn trong các tế bào con trừ cho...