Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tổ Sinh

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Một số vấn đề lưu ý về toán tế bào

TOÁN TẾ BÀO VÀ MỘT SỐ ĐIỂM CẦN GHI NHỚ Phần 1: Một số vần đề cần lưu ý: 1. Số NST cung cấp cho quá trình nguyên phân: Bằng tổng số NST đơn trong các tế bào con trừ cho...