Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tổ TD-QP

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kế hoạch sử dụng thiết bị môn GDQP K11

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN THỂ GDQP_AN K11 HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2014-2015   Tuần học PPCT Tên bài Thiết bị sử dụng SL Ngày Tiết Lớp Tên GV Thực hiện Điều chỉnh Tại lớp P.TH   21 20,21 Tập luyện ngắm bắn súng AK Súng AK, Bia số 4 2,1 8/1 1,2 3,4 11B8 11B9 Nguyễn Văn Hùng       5/1   6/1     7/1 9/1 1,2 7,8 3,4 7,8 9,10 1,2 7,8 11B10 11B2 11B6 11B3 11B4 11B7 11A2 Nguyễn...

Kế hoạch sử dụng thiết bị môn thể dục K12

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC   MÔN THỂ DỤC K12 HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2014-2015   Tuần học PPCT Tên bài Thiết bị sử dụng SL Ngày Tiết Lớp Tên GV Thực hiện Điều chỉnh Tại lớp P.TH 21 37,38 Đá cầu- Bóng chuyền Cầu đá, bóng chuyền 10 5/1 8,9 12A1 Hồ Thị Như Ngọc       6/1 7,8,9,10 12A212B2 Nguyễn Văn Hùng       7/1 7,8 12B4 Nguyễn...

Giáo an GDQP 10

  Tuần dạy: 1 Tiết PPCT: 1 Ngày dạy: 22/8/2011   Tên bài giảng:         BÀI 1. TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM -----o0o-----   A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức - Hiểu được những kiến thức cơ bản về...