Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Websites trường THPT Phú Bài giới thiệu tiểu sử tóm tắt của Th.S Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng trường THPT Phú Bài; đại diện ...

Trang 1/23