Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Cập nhật lúc : 03:18 09/10/2012  

Kế hoạch phòng chống thiên tai bão lụt năm 2012-2013


1.1. Mục tiêu - Tất cả mọi người có ý thức và tham gia phòng chống bão lụt, thiên tai trước trong và sau khi xảy ra, tuyệt đối không để thiệt hại về tính mạng con người, hạn chế tối đa thiệt hại về sức khỏe, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đảm bảo thực hiện kế hoạch dạy học đúng yêu cầu.


SỞ GD&ĐT TT-HUẾ

TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

SỐ    KH/THPTPB     

                                                                                   Hương Thủy, ngày 29 tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG, KHẮC PHỤC BÃO LỤT VÀ THIÊN TAI

 

Thực hiện công văn  của Sở Giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế về việc phòng chống lũ lụt và thiên tai. Trường THPT Phú Bài tổ chức phòng chống, khắc phục bão lụt năm học 2012-2013 như sau:

1.Mục tiêu, yêu cầu

1.1. Mục tiêu

- Tất cả mọi người có ý thức và tham gia phòng chống bão lụt, thiên tai trước trong và sau khi xảy ra, tuyệt đối không để thiệt hại về tính mạng con người, hạn chế tối đa thiệt hại về sức khỏe, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đảm bảo thực hiện kế hoạch dạy học đúng yêu cầu.

1.2. Yêu cầu.

1.2.1. Phòng chống:

- Công tác tư tưởng: Quán triệt chủ trương Phòng - Chống - Khắc phục, trong đó phòng là biện pháp hàng đầu. Tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong suốt năm học.

Các nội dung về phòng

- Tỉa cành các cây keo

- Chống các cây lộc vừng lớn

- Sửa lại chốt các cửa phòng học, phòng thí nghiệm thực hành, phòng làm việc của nhà trường: ai làm việc phòng nào thì chịu trách nhiệm về phòng của mình

Tải file

Số lượt xem : 2474

Chưa có bình luận nào cho bài viết này